thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Campagne voortgang monitoren

Je houdt de voortgang qua kosten, acties en resultaten in de gaten met onder andere de Totalizer, rapporten en analyses. Dit doe je op de volgende manieren:

 • via het tabblad Contacten en Totalen in de eigenschappen van de campagneactie
 • Totalizer
 • Analyses
 • Rapporten

Inhoud

Totalizer gebruiken voor raadplegen voortgang campagne

Met behulp van de Totalizer zie je snel en ad hoc wat de status is van de afwikkeling van de dossieritems in een campagne.

Je voegt een weergave toe in de centrale Dossierfunctie met de velden die van belang zijn bij campagnes. Bijvoorbeeld door veld Campagne (Dossier Extra) toe te voegen aan de To Do-weergave.

Voortgang afhandeling van een campagne raadplegen met de Totalizer:

 1. Ga naar: CRM / Dossier / Dossier.
 2. Open de weergave: Campagne To Do-lijst.
 3. Filter op de campagne.

  Als je standaard de afgehandelde dossieritems weg filtert, verwijder je dit filter. Je wilt namelijk zowel de afgehandelde als de niet afgehandelde dossieritems zien.

 4. Klik op: Exporteren en vervolgens op Totalizer:

  .

 5. Wijzig eventueel de kolomvolgorde om een overzichtelijk beeld te krijgen.
 6. Sleep het veld Afgehandeld naar het vak Sleep een kolom hierheen om op deze kolom te groeperen. Sleep ook het veld ETC deelnemer naar dit vak.

  Je ziet nu dat eerst wordt opgeteld hoeveel dossieritems niet en hoeveel dossieritems wel zijn afgehandeld (6 versus 2).

 7. Klik eventueel op de ┬▒ in de eerste kolom om het resultaat duidelijker te zien.
 8. Klik op: Ja. Je ziet nu binnen de afgehandelde dossieritems de contacten die zich hebben aangemeld.

Je ziet nu hoeveel dossieritems er afgehandeld zijn bij Ja en bij Nee hoeveel er nog afgehandeld moeten worden.

Analyses mbt campagnes

Je beschikt standaard over de volgende gegevensverzamelingen voor analyses:

 • Campagne
 • Campagne/kosten: voor de werkelijke kosten versus de geraamde kosten.
 • Campagne/selecties
 • Campagneacties
 • Contact bij een campagne

Rapporten mbt campagnes

Je beschikt over de volgende rapporten voor campagnes:

 • Acties per ┬ácampagne
 • Selecties: beschikbare selecties

Na het genereren van de campagneactie zijn de dossieritems toegevoegd aan de contacten uit de selectie.

Direct naar

 1. Campagnes
 2. Campagne toevoegen
 3. Campagne-actie toevoegen
 4. Dossieritemtype instellen
 5. Doelgroep bepalen
 6. Campagne-actie genereren
 7. Campagnekosten toevoegen
 8. Werkelijke kosten (inkoopfacturen) registreren
 9. Voortgang campagne monitoren
 10. Campagneresultaten bekijken
 11. Dossieritems afhandelen

Process

Campagne

Work area

CRM