thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Campagne doelgroep bepalen

Je kunt op drie manieren de campagne doelgroep bepalen en koppelen aan de campagneactie.

 • Gebruik een algemene selectie uit de database gebaseerd op Contacten, waarin je selecteert op de velden van Organisaties en Personen. Deze methode wordt hieronder toegelicht.
 • Gebruik een analyse waarin je filtert op andere gegevens dan die van Organisaties en Personen, bijvoorbeeld op die van de bestaande Verkooprelatie met een recente order. Deze analyse importeer je vervolgens in de campagneactie.
 • Gebruik dezelfde doelgroep van contacten die uit een voorgaande actie voorkwam. Deze doelgroep kun je nog aanpassen.

Je kunt meerdere selecties aan één campagneactie koppelen. Het is niet mogelijk dezelfde selectie nogmaals aan de actie te koppelen.

Inhoud

Algemene selectie toevoegen voor campagne

Je kunt de doelgroep van een campagne bepalen op basis van een algemene selectie van contacten uit de database. Doordat de selectie is gebaseerd op Contacten, kun je alleen filteren op de velden van organisaties en personen.

Het resultaat van de selectie voor een campagne is altijd een lijst met contactpersonen.

Nieuwe algemene selectie toevoegen:

 1. Ga naar: Algemeen / Inrichting / Selectie.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Selecteer de bestemming Contact (je selecteert altijd contacten bij een selectie voor een campagne).
 4. Klik op: Volgende.
 5. Je opent nu de weergave Selectie contacten:

  De weergave moet aan de volgende eisen voldoen:

  • De weergave bevat alle contacten die je nodig hebt voor de campagne.
  • Eventuele filtervelden moeten beschikbaar zijn in de weergave. Als dit niet zo is maak je een nieuwe weergave waar de velden wel in staan, of selecteer je één van de andere weergaven.
 6. Klik op: Volgende.
 7. Vul een omschrijving voor de selectie in.
 8. Voeg een filter toe.
 9. Klik op: Vernieuwen.

  Je ziet nu een lijst met alle, op basis van het filter, geselecteerde contacten. Als je het filter aanpast, verschijnt de knop Vernieuwen opnieuw en kun je het resultaat opnieuw controleren.

 10. Klik op: Voltooien

  Deze algemene selectie koppel je aan de campagneactie.

Campagneselectie importeren

Je kunt een analyse importeren van de contacten voor de campagneselectie. Bij deze import kun je ook uitgaan van bijvoorbeeld gegevens bij debiteuren zoals 'heeft onlangs dit artikel gekocht'. Als je het campagnenummer in het .csv bestand meelevert kun je selecties voor meerdere campagnes en campagneacties tegelijkertijd importeren.

Je kunt bijvoorbeeld een analyse maken in Excel met Profit-gegevens, je krijgt dan een lijst met contacten op (CSV-bestand). Deze lijst met contacten importeer je. Contact is het enige beschikbare veld voor de import. Via een analyse kun je ook negatief filteren.

Zo importeer je een campagneselectie uit een (CSV-)bestand:

 1. Maak een analyse naar je eigen inzichten waarvan het resultaat een lijst contacten is.
 2. Ga naar: CRM / Campagnebeheer / Campagne.
 3. Open de eigenschappen van de campagne.
 4. Ga naar het tabblad: Campagneactie.
 5. Open de eigenschappen van de campagneactie.
 6. Ga naar: Acties / Import contacten.
 7. Klik op: Volgende.
 8. Doorloop de overige stappen van de importwizard, met uitzondering van het vijfde venster, waar je per veld opgeeft wat ermee gedaan moet worden tijdens de import. Daar koppel je het Contactnummerveld uit het.CSV-bestand aan het veld Contact.

  Toelichting op de velden:

  • Campagne

   Het nummer van de campagne. Je gebruikt meestal het nummer van de huidige campagne als vaste waarde in de import. Als je het campagnenummer in het .csv bestand meelevert kun je selecties voor meerdere campagnes en campagneacties tegelijkertijd importeren.

  • Volgnummer:

   Het volgnummer van de campagneactie binnen de campagne. Je gebruikt meestal het nummer van de huidige campagneactie als vaste waarde in de import. Als je het volgnummer in het .csv bestand meelevert kun je selecties voor meerdere campagnes en campagneacties tegelijkertijd importeren.

  • Contact code

   De unieke code van het contact. Ontdubbel voordat je gaat importeren het bestand op contactcode anders krijgt hetzelfde contact meerdere malen dezelfde mailing.

  • Gekoppeld

   Standaard importeer je dit veld met een vaste waarde J. Je kunt contacten uitzonderen door dit veld de waarde N te geven. Dit kun je ook in de weergave op het tabblad Contacten regelen (zowel in campagne als campagneactie) door het veld in de kolom Gekoppeld uit te vinken.

Selectie uit voorgaande campagneactie gebruiken

Je kunt een bestaande selectie van een eerdere campagne-actie gebruiken. De selectie wordt niet opnieuw gegenereerd maar echt overgenomen van de geselecteerde campagneactie. Vervolgens kun je op het tabblad Contacten de selectie wijzigen door het (ont)koppelen van contacten.

Selectie uit voorgaande campagneactie gebruiken:

 1. Ga naar: CRM / Campagnebeheer / Campagne.
 2. Open de eigenschappen van de campagne.
 3. Ga naar het tabblad: Campagneactie.
 4. Klik op: Nieuw.
 5. Selecteer bij Selectie(s) overnemen van campagneactie de campagneactie waarvan je de selectie wilt overnemen.

  Je kunt alleen een selectie overnemen als je een campagneactie toevoegt. Na het toevoegen van de actie is deze optie niet meer te selecteren!

 6. Klik op: Voltooien.

Campagne testen met een pilot

Je kunt een pilot campagne uitvoeren waarmee je een toekomstige, grote campagne, kunt testen. De opbouw van beide campagnes is hetzelfde, maar de selectie van de pilot bevat maar een klein deel van de totale selectie.

Je wilt bijvoorbeeld een mailing sturen aan alle prospects maar dat zijn er 300. Je besluit daarom de mailingactie te testen, en stuurt deze eerst alleen aan de prospects in Amsterdam.

De prospects in Amsterdam wil je, als de pilot goed gaat, niet nogmaals dezelfde mailing wilt sturen, daarom kun je hen uitsluiten!

Je voegt dus in één campagne twee identieke campagneacties toe, waarbij je bij de tweede actie Contacten die al eerder in een campagneactie van deze campagne zijn gebruikt niet toevoegen. aanvinkt.

Pilot campagne toevoegen:

 1. Selecteer een deel van de doelgroep, bijvoorbeeld alle bedrijven in Amsterdam met meer dan 20 medewerkers.
 2. Selecteer de hele doelgroep, bijvoorbeeld alle bedrijven in Nederland met meer dan 20 medewerkers.
 3. Voeg een campagneactie toe met de eerste selectie.
 4. Voeg nog een campagneactie toe met de tweede selectie en vink Contacten die al eerder in een campagneactie van deze campagne zijn gebruikt niet toevoegen. aan. De contacten uit de pilot campagne worden bij het uitvoeren van de uiteindelijke grote campagne niet opnieuw aangesproken.

Algemene selectie koppelen aan campagneactie

Voeg een algemene selectie toe (of gebruik een bestaande) en koppel deze aan de campagneactie..

Alleen contacten die zich in de selectie bevinden op het moment dat je de selectie aan de actie toevoegt doen mee in de campagne.

Selectie koppelen:

 1. Voeg de algemene selectie gebaseerd op Contact toe (als je dit nog niet gedaan hebt).

  Het resultaat van de selectie is altijd een lijst met Contactpersonen.

 2. Open de eigenschappen van de campagne.
 3. Ga naar het tabblad: Campagneacties.
 4. Open de eigenschappen van de campagneactie.
 5. Ga naar het tabblad: Selecties.
 6. Klik op: Nieuw.
 7. Selecteer bij het veld Selectie de toegevoegde selectie.
 8. Vink Contacten die al eerder in een campagneactie van deze campagne zijn gebruikt niet toevoegen. aan, als de doelgroep alleen nieuwe contacten mag bevatten en geen contacten die reeds in een eerdere campagneactie betrokken waren.
 9. Klik op: Voltooien.
 10. Klik op: OK.

Direct naar

 1. Campagnes
 2. Campagne toevoegen
 3. Campagne-actie toevoegen
 4. Dossieritemtype instellen
 5. Doelgroep bepalen
 6. Campagne-actie genereren
 7. Campagnekosten toevoegen
 8. Werkelijke kosten (inkoopfacturen) registreren
 9. Voortgang campagne monitoren
 10. Campagneresultaten bekijken
 11. Dossieritems afhandelen

Process

Campagne

Work area

CRM