thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Campagneactie genereren

Bij het genereren van de campagneactie ontstaat per contactpersoon (uit de doelgroep) een dossieritem. Je kunt ook één dossieritem voor de hele campagneactie maken.

Afhankelijk van welk type dossieritem je toevoegt, moet je voorbereidingen treffen. Voor een mailing gebruik je dossieritems van het type Uitgaande post. De voorbereidingen daarbij zijn:

Campagneactie genereren:

 1. Ga naar: CRM / Campagnebeheer / Campagne
 2. Open de eigenschappen van de campagne.
 3. Ga naar het tabblad: Campagneacties.
 4. Open de eigenschappen van de campagneactie.
 5. Ga naar het tabblad: Contacten.

  Je ziet alle contacten van de gekoppelde selectie. Als je bepaalde contacten niet wilt meenemen in de campagneactie, vink je Gekoppeld uit.

 6. Ga naar: Acties (F8) / Genereer.
 7. Selecteer een waarde bij Type dossieritem: Uitgaande post. Dit is de basis voor de toe te voegen dossieritems.

  Je kunt hier alleen dossieritemtypen selecteren waarbij de bestemming Campagne in ieder geval op Optioneel staat.

 8. Klik op: Volgende
 9. Vul het Onderwerp in (Profit toont deze onder andere in de centrale dossierweergave).
 10. Vink Afzonderlijk per bestemming vastleggen aan zodat de uitnodiging in het dossier van iedere contactpersoon wordt vastgelegd.
 11. Klik op: Volgende

  Bij de standaardgegevens van het dossieritem zie je dat Afgehandeld niet aangevinkt is.

  Je kunt deze optie aanvinken, waarmee je het dossieritem direct als Afgehandeld kenmerkt. Als je de centrale dossierweergave hanteert als lijst met dossieritems die nog afgehandeld moeten worden, dan zal dit dossieritem daar dus niet getoond worden.

 12. Klik op: Volgende
 13. Selecteer een waarde bij Doel: Document afdrukken en vastleggen in dossier.

  Deze waarde selecteer je ook als je een mailing wilt uitvoeren.

 14. Klik op: Volgende
 15. Selecteer het document en afzender. (De afzender moet ook medewerker zijn).
 16. Selecteer een printer als je het document wilt afdrukken.
 17. Vraag eventueel een voorbeeld van het document op.
 18. Klik op: Voltooien.

  Je keert terug naar de eigenschappen van de campagne. Je kunt zien dat de campagneactie is gegenereerd doordat het veld in de gelijknamige kolom is aangevinkt.

Variabele kosten van een campagneactie raadplegen:

 1. Ga naar het tabblad: Variabele kosten.

  Je ziet dat de variabele kosten zijn gegenereerd op basis van het aantal organisaties/personen in de selectie.

Dossieritems van een campagneactie raadplegen:

 1. Ga naar het tabblad: Dossier.

  Je ziet alle dossieritems die betrekking hebben op de campagne, waaronder de dossieritems die je via de campagneactie hebt ingestuurd.

Direct naar

 1. Campagnes
 2. Campagne toevoegen
 3. Campagne-actie toevoegen
 4. Dossieritemtype instellen
 5. Doelgroep bepalen
 6. Campagne-actie genereren
 7. Campagnekosten toevoegen
 8. Werkelijke kosten (inkoopfacturen) registreren
 9. Voortgang campagne monitoren
 10. Campagneresultaten bekijken
 11. Dossieritems afhandelen

Process

Campagne

Work area

CRM