thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Vreemde valuta in cursus, campagne en forecast

Je kunt in CRM bij forecasts, campagnes en cursussen met vreemde valuta werken.

Dit moet je eerst inrichten in Profit Financieel.

Standaard kun je iedere verkooprelatie factureren in de valuta die bij de relatie staat ingesteld.

Daarnaast heb je in CRM onderstaande mogelijkheden.

Inhoud

Cursussen

Je kunt cursussen in vreemde valuta aanbieden, bijv. op OutSite. Handig voor als je bijvoorbeeld een internationaal congres organiseert.

 • Als je bij een evenement wilt uitgaan van een prijs in vreemde valuta selecteer je bij het evenement een andere valutacode. Profit maakt dan prijsberekeningen in de basisvaluta gebaseerd op deze prijs in valuta.
 • Een inschrijving krijgt naast de afwijkende prijs in basisvaluta ook een afwijkende prijs in vreemde valuta en een valutacode en koers.
 • Kortingsvouchers blijven geheel in basisvaluta.
 • Er wordt gefactureerd in de valuta van de debiteur.
 • Als een evenement op basisvaluta staat, kun je toch per inschrijving afwijken naar een andere valuta. Facturering blijft echter altijd in de valuta van de debiteur.
 • Bij de cursusfacturering gebruikt Profit de dagkoers op moment van facturering.

Evenement in valuta instellen:

Crm_Vreemde valuta in cursus, campagne en forecast (10)

Zie ook:

Campagnes

Bij campagnes kun je de vaste en variabele kosten in vreemde valuta toevoegen. Makkelijk voor als je bijvoorbeeld het drukwerk voor een campagne in China laat vervaardigen. Bij het boeken van de kosten in vreemde valuta wordt de dagkoers op de datum van toevoegen gehanteerd. Het campagnebudget, de verwachte opbrengst en de totalen blijven in basisvaluta.

Crm_Vreemde valuta in cursus, campagne en forecast (20)

Zie ook:

Forecast

Je kunt forecasts instellen voor vreemde valuta. Van daaruit kun je dan offertes of voorcalculaties toevoegen die direct rekening houden met de valuta. Ook het veld Verwacht bedrag kun je in valuta invullen.

In de eigenschappen van een forecast stel je de valuta en de valutakoers in. Crm_Vreemde valuta in cursus, campagne en forecast (30)

Nadat je de valuta hebt geselecteerd stelt Profit zelf bij valutakoers de dagkoers voor (ook als Dagkoersen gebruiken uit staat). Deze kun je wijzigen.

Dit is van belang bij het toevoegen van voorcalculaties en offertes vanuit een forecast.

 • Als je vanuit de forecast een offerte met vreemde valuta toevoegt, neemt Profit altijd de valutakoers die je in de forecast hebt vastgelegd.
 • Als je vanuit de forecast een voorcalculatie met vreemde valuta toevoegt, neemt Profit de wisselkoers uit de forecast als de instelling Dagkoersen gebruiken uit staat, maar uit de dagkoers als de instelling aan staat.

Zie ook:

Valuta in imports en UpdateConnectoren

De imports voor cursussen, campagnes en forecasts bevatten velden voor de basisvaluta (dit staat er dan achter vermeld) en velden in vreemde valuta. Achter de velden voor vreemde valuta staat niets vermeld.

Als je imports/UpdateConnectoren gebruikt, importeer dan óf voor de basisvaluta óf voor een vreemde valuta en niet door elkaar.

Crm_Vreemde valuta in CRM inrichten (10)

Vul bijvoorbeeld voor een import in vreemde valuta de velden Valuta (=valutacode), eventueel Valutakoers, en Afwijkende prijs. Het veld Afwijkende prijs basisvaluta laat je dan leeg.

Als je de valuta-velden niet hebt gevuld, dan is de import voor basisvaluta.

Zie ook:

Direct naar

 1. Inrichting CRM
 2. Organisaties en Personen
 3. Dossier inrichten
 4. Campagnes inrichten
 5. Cursusadministratie inrichten
 6. Forecasts
 7. Enquêtes inrichten
 8. Vreemde valuta in cursus, campagne en forecast
 9. CRM in InSite inrichten

Process

Cursus Campagne Valuta

Work area

InSite/OutSite