Budgetten wijzigen

Je kunt het oorspronkelijke budget wijzigen of een aangepast budget invullen.

Als je een exploitatieoverzicht opent, kun je de daarop getoonde budgetbedragen baseren op zowel het oorspronkelijke als gewijzigde budget.

Als je een budget toevoegt op basis van een periodeverdeeltabel, moet de som van de perioden op 100% uitkomen. Deze koppeling is bij het wijzigen van budgetten losgelaten: je hebt alle vrijheid om budgetbedragen aan te passen.

Inhoud

Budgetten wijzigen per periode

Budgetten wijzigen per periode:

 1. Ga naar: Financieel / Grootboek / Budget.
 2. Open het budgetscenario. De weergave Budgetten toont alle reeds gebudgetteerde grootboekrekeningen.
 3. Selecteer de budgetregel.
 4. Klik op: Meer acties / Wijzigen budget.

  Profit toont een boekingslay-out voor het wijzigen van de periodebudgetten. Voeg eventueel een filter toe op kostenplaats.

 5. Klik op: Selecteren.

  Profit toont de perioderegels.

 6. Wijzig de gegevens.
 7. Klik op: Opslaan en sluiten.

Budgetten wijzigen met een percentage

Je kunt bestaande budgetten verhogen of verlagen met een percentage. Deze actie is met name geschikt om een aantal budgetten in één keer te wijzigen. Profit gaat uit van de periodebudgetten, inclusief de wijzigingen. Een eerder toegepaste of aan de grootboekrekening gekoppelde periodeverdeeltabel wordt niet gebruikt bij deze actie.

Voorbeeld:

Je merkt tijdens het tweede kwartaal van het huidige boekjaar dat de omzet hoger is dan gebudgetteerd. Daarom wil je voor het najaar de budgetten van de omzetrekeningen verhogen met 20%.

Om dit te bereiken gebruik je de actie Genereren budget. Je selecteert de omzetrekeningen (8000 t/m 8100) en verhoogt het budget met 20%. Omdat je alleen het budget van de laatste zes maanden wilt bijstellen, selecteer je de periode juli t/m december.

Budgetten wijzigen met een percentage:

 1. Ga naar: Financieel / Grootboek / Budget.
 2. Open het budgetscenario.
 3. Klik op de actie: Genereren budget.
 4. Selecteer een bereik van grootboekrekeningen door de laagste en hoogste waarde in te vullen. Je kunt de selectie later nog aanpassen.
 5. Selecteer de verbijzonderingsas/kostenplaats als je kostenplaatsen wilt budgetteren.
 6. Vul het jaar in waarvan je het budget wilt wijzigen.
 7. Vul het percentage in waarmee het budget moet worden verhoogd. Als je het budget wilt verlagen, vul je een negatief percentage in.
 8. Bepaal hoe je het nieuwe budget wilt afronden.
 9. Selecteer Bestaand budget bijwerken bij Budget is gebaseerd op.
 10. Klik op: Volgende.
 11. Selecteer het bij te werken budget en de gewenste periode:
  • Oorspronkelijk budget

   Profit werkt het oorspronkelijk budget bij van de geselecteerde perioden bij met het percentage. Het oorspronkelijk budget in de geselecteerde perioden wordt dus overschreven.

  • Aangepast budget

   Profit werkt het aangepaste budget bij van de geselecteerde perioden bij met het percentage. Het aangepaste budget wordt overschreven, het oorspronkelijke budget niet.

 12. Klik op: Volgende.

  Profit toont alle grootboekrekeningen die in het bereik vallen en die kunnen worden gebudgetteerd. In de kolom Basis budget zie je het oude jaarbedrag. Het Budget bedrag is het jaarbudget, na toepassing van het percentage verhoging of verlaging.

 13. Vink de te budgetteren rekeningen aan.
 14. Klik op: Voltooien.

Budgetten wijzigen via eigenschappen

Budgetten wijzigen via de eigenschappen van een budget:

 1. Ga naar: Financieel / Grootboek / Budget.
 2. Open het budgetscenario.
 3. Open de eigenschappen van de budgetregel.
 4. Ga naar het tabblad: Periodebudget of Verbijzondering om het budget te wijzigen.

  Als de geselecteerde rekening gebudgetteerd is op kostenplaatsen, toont Profit het tabblad Verbijzondering. Zo niet, dan toont Profit dit tabblad niet.

 5. Open de eigenschappen van de regel en pas het oorspronkelijke of aangepaste budget aan.
 6. Klik op: Opslaan en sluiten.

Direct naar

 1. Budget en budgetscenario
 2. Budgettering inrichten
 3. Budgetteren verbijzondering inrichten
 4. Budget toevoegen
 5. Reservering en verplichtingen toevoegen
 6. Budgetten wijzigen
 7. Budgetten raadplegen
 8. Budgetten verwijderen
 9. Dichtramen van budgetten
 10. Werken met budgetscenario's
 11. Budgethouder vastleggen