Dichtramen van budgetten

Om een realistischer beeld te krijgen van de stand van zaken, kun je budgetten dichtramen. Met dichtramen geef je via een percentage aan in hoeverre je verwacht dat het budget gehaald wordt. Op de exploitatieoverzichten kun je de prognose, berekend met het dichtraminsgpercentage, raadplegen.

Als je het einde van een boekjaar nadert zul je vanuit de organisatie waarschijnlijk geregeld de vraag krijgen of je al iets kunt vertellen over het bedrijfsresultaat. Daarbij kan de begroting je niet meer genoeg informatie leveren.

Je kunt wel een voorspelling geven aan de hand van de gegevens die je op dat moment hebt. Bijvoorbeeld als je weet dat bepaalde opdrachten niet of juist wel doorgaan, of doorgeschoven worden naar een volgende periode of het komende boekjaar. Zo kun je, als het boekjaar bijvoorbeeld nog drie maanden te gaan heeft, best een zinnige uitspraak doen over de diverse kosten en omzetcategorieën. Hoe verder het boekjaar voortschrijdt, des te preciezer je kunt bepalen wat de diverse einduitkomsten zullen worden, en of het budget wel of niet gehaald wordt.

Voorbeeld:

 • Je hebt voor een bepaalde kostenpost tot en met periode 10 reeds € 210.500,00 aan uitgaven gerealiseerd.
 • Je had gebudgetteerd over 12 perioden voor in totaal €240.000,00.

  Je schat de uitgaven voor de twee laatste perioden in op resp. € 21.000,00  en € 21.400,00. Dit is 105% en 107% van het betreffende periodebudget. Deze percentages vul je vervolgens als dichtramingspercentage in. Je kunt de schattingen per periode direct in een percentage vertalen en invullen.

Inhoud

Budget dichtramen

Je legt bij het dichtramen van budgetten nadere schattingen vast en laat je budgetcijfers verder onaangetast. Per grootboekrekening waarover je een schatting wilt vastleggen, leg je voor iedere periode (van het actuele boekjaar) een percentage 'dichtramen' in. Op basis van het periodebudget berekent Profit het exploitatiebedrag.

Budgetten dichtramen:

 1. Ga naar: Financieel / Grootboek / Budget.
 2. Open het budgetscenario.
 3. Sorteer op boekjaar, of filter op het gewenste boekjaar.
 4. Open de eigenschappen van de budgetregel.
 5. Ga naar het tabblad: Periodebudget.
 6. Open de eigenschappen van de betreffende periodebudgetregel die je wilt dichtramen.
 7. Ga naar het tabblad: Algemeen.
 8. Vul het percentage dichtraming in het veld Dichtraming (%). Dit percentage wordt vermenigvuldigd met het oorspronkelijke periodebudget. Je ziet direct het dichtramingsbedrag.
 9. Klik op: Opslaan en sluiten.

Als je verbijzondert binnen budgetten, vind je het dichtramingspercentage op het tabblad Verbijzondering onder de desbetreffende verbijzondering.

Dichtraming budget raadplegen

De dichtramingspercentages en -bedragen kun je raadplegen via de weergave van budgetten en via de eigenschappen van het jaarbudget.

Dichtraming budget raadplegen:

Standaard zie je de dichtramingsgegevens niet. Je voegt een nieuwe weergave toe met de betreffende velden..

 1. Ga naar: Financieel / Grootboek / Budget.
 2. Open het budgetscenario.
 3. Voeg een weergave toe:
  1. Klik op de naam van de huidige weergave en klik dan op Beheer weergaven.

  2. Klik op: Nieuw.
 4. Voeg de functievelden toe.
 5. Open de eigenschappen van de budgetregel.
 6. Ga naar het tabblad: Periodebudget
 7. Profit toont op dit tabblad de bedragen en aantallen voor de geselecteerde periode, waaronder het dichtramingspercentage en -bedrag.

Zie ook:

Je kunt budgetten, realisatie en dichtraming raadplegen via de exploitatieoverzichten.

De exploitatieoverzichten tonen de dichtramingsbedragen in de kolom Exploitatie. Het bedrag Exploitatie bevat het gedeelte aan gerealiseerde cijfers, aangevuld met een prognose voor de toekomstige perioden. Deze prognose is berekend met het dichtramingspercentage op basis van budgetbedragen.

Direct naar

 1. Budget en budgetscenario
 2. Budgettering inrichten
 3. Budgetteren verbijzondering inrichten
 4. Budget toevoegen
 5. Reservering en verplichtingen toevoegen
 6. Budgetten wijzigen
 7. Budgetten raadplegen
 8. Budgetten verwijderen
 9. Dichtramen van budgetten
 10. Werken met budgetscenario's
 11. Budgethouder vastleggen