Financieel inrichten voor buitenlandse debiteuren en crediteuren

Voor het gebruik van vreemde valuta's voor het factureren aan debiteuren en crediteuren richt je een aantal zaken in Profit Financieel in.

De binnenlandse verzamelrekeningen zijn alleen bestemd voor boekingen in de standaardvaluta. Daarom voeg je aparte verzamelrekeningen toe voor buitenlandse debiteuren en crediteuren.

Om een boekingslay-out te kunnen gebruiken voor vreemde valuta is het noodzakelijk dat de velden Valutabedrag debet en Valutabedrag credit zijn opgenomen in de boekingslay-out.

Je gebruikt een apart verkoopboek voor buitenlandse debiteuren (en een apart inkoopboek voor buitenlandse crediteuren). Hierin kun je mutaties in buitenlandse valuta boeken.

Inhoud

Verzamelrekeningen in vreemde valuta toevoegen

Je voegt aparte verzamelrekeningen toe voor buitenlandse debiteuren en crediteuren.

De binnenlandse verzamelrekeningen zijn namelijk alleen bestemd voor boekingen in de standaardvaluta. Je koppelt de binnenlandse verzamelrekening aan binnenlandse debiteuren en de buitenlandse verzamelrekening aan alle buitenlandse debiteuren.

Je kunt meerdere valuta's op één buitenlandse verzamelrekening boeken of aparte verzamelrekeningen gebruiken per valuta.

 • Je gebruikt bijvoorbeeld een aparte verzamelrekening voor Britse debiteuren (GBP) en een aparte verzamelrekening voor Japanse debiteuren (YEN). Je koppelt de Britse debiteuren aan de Britse verzamelrekening en de Japanse debiteuren aan de Japanse verzamelrekening.
 • Je kunt ook één rekening voor zowel GBP als YEN gebruiken. De verzamelrekening moet dan aan beide valutacodes gekoppeld zijn. Je koppelt alle buitenlandse debiteuren aan de verzamelrekening.

Verzamelrekeningen in vreemde valuta toevoegen:

 1. Ga naar: Financieel / Grootboek / Grootboekrekening.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Vul Rekeningnummer en Omschrijving in.
 4. Selecteer Activa bij Type rekening als je een verzamelrekening debiteuren toevoegt of Passiva voor een verzamelrekening crediteuren.
 5. Selecteer Overige bij Soort rekening.
 6. Klik op: Volgende.
 7. Vink In valuta aan.
 8. Selecteer de Valuta.Hiermee maak je de eerste toewijzing aan in de betreffende valuta. Als je meer toewijzigingen wilt toevoegen, doe je dit later via Financieel / Grootboek / Inrichting / Valutatoewijzing.
 9. Klik op: Volgende.
 10. Vink Verzamelrekening aan.
 11. Selecteer debiteur of crediteur bij Type verzamelrekening.
 12. Klik op: Volgende.
 13. Klik op: Voltooien.
 14. Je kunt de valutatoewijzigingen raadplegen via de eigenschappen van de rekening. Voor het toevoegen van de valutatoewijzingen gebruik je een andere functie.
Financiële boekingslay-out voor vreemde valuta inrichten

AFAS levert standaard boekingslay-outs mee voor de in- en verkoopboekingen met buitenlandse valuta: Financiële mutaties (Verkoopboeking valuta) (Profit), Financiële mutaties (Inkoopboeking valuta) (Profit) en Financiële mutaties (Dagboek in valuta) (Profit) en voor het afletteren van facturen Facturen afletteren valuta (Profit).

Om een boekingslay-out te kunnen gebruiken voor vreemde valuta is het noodzakelijk dat de velden Valutabedrag debet en Valutabedrag credit zijn opgenomen in de boekingslay-out. De velden Bedrag debet en Bedrag credit blijven anders namelijk grijs en zijn niet te wijzigen. In de bovengenoemde meegeleverde boekingslay-outs zijn deze velden al opgenomen. Je kunt deze standaardboekingslay-out koppelen of zelf een boekingslay-out toevoegen waarin je de genoemde velden opneemt.

Zie:

Buitenlandse inkoop- en verkoopboeken toevoegen

Je voegt de dagboeken toe voor buitenlandse inkopen en verkopen en koppelt een boekingslay-out die geschikt is voor buitenlandse valuta.

Buitenlandse inkoop- en verkoopboeken toevoegen:

 1. Ga naar: Financieel / Grootboek / Dagboek.
 2. Volg de procedure voor het toevoegen van een dagboek, met de volgende uitzondering:

  Je koppelt een boekingslay-out voor boekingen in buitenlandse valuta.

  Bijvoorbeeld voor het verkoopboek buitenland:

  Fin_Buitenlandse inkoop-en verkoopboeken toevoegen (10)

Zie ook

Direct naar

 1. Valuta inrichten
 2. Administratie-instellingen Financieel vastleggen
 3. Buitenlandse valuta toevoegen
 4. Financieel inrichten voor boekingen in buitenlandse valuta
 5. Debiteuren en crediteuren instellen voor vreemde valuta
 6. Valutatoewijzingen centraal beheren
 7. Buitenlandse bankrekeningnummers en dagboeken toevoegen
 8. Financiële mutatie in valuta boeken