thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Pandgrenzen inrichten voor debiteuren

Je stelt de ouderdomsgrenzen in voor de pandlijst debiteuren. De pandlijst, een standaard rapport in Profit, deelt de openstaande posten in op basis van deze grenzen. Je legt deze grenzen vast per omgeving.

Je deelt de grenzen bijvoorbeeld als volgt in:

 • Pandgrens 1 = 30
 • Pandgrens 2 = 60
 • Pandgrens 3 = 90
 • Pandgrens 4 = 120
 • Pandgrens 5 = 150
 • Pandgrens 6 = 180

Dan zijn de kolommen in de pandlijst als volgt ingedeeld:

Kolom

Omschrijving

< 30

In deze kolom wordt het openstaande bedrag tot de 1e pandgrens weergegeven. In dit voorbeeld worden alleen de bedragen van de facturen weergegeven die minder dan 30 dagen openstaan.

30-60

In deze kolom wordt het openstaande bedrag vanaf de 1e tot de 2e pandgrens weergegeven. In dit voorbeeld worden alleen de bedragen van de facturen weergegeven die 30 dagen tot 60 dagen openstaan.

60-90

In deze kolom wordt het openstaande bedrag vanaf de 2e tot de 3e pandgrens weergegeven. In dit voorbeeld worden alleen de bedragen van de facturen weergegeven die 60 dagen tot 90 dagen openstaan.

90-120

In deze kolom wordt het openstaande bedrag vanaf de 3e tot de 4e pandgrens weergegeven. In dit voorbeeld worden alleen de bedragen van de facturen weergegeven die 90 dagen tot 120 dagen openstaan.

120-150

In deze kolom wordt het openstaande bedrag vanaf de 4e tot de 5e pandgrens weergegeven. In dit voorbeeld worden alleen de bedragen van de facturen weergegeven die 120 dagen tot 150 dagen openstaan.

150-180

In deze kolom wordt het openstaande bedrag vanaf de 5e tot de 6e pandgrens weergegeven. In dit voorbeeld worden alleen de bedragen van de facturen weergegeven die 150 dagen tot 180 dagen openstaan.

>= 180

In deze kolom wordt het openstaande bedrag boven de 6e pandgrens weergegeven. In dit voorbeeld worden alleen de bedragen van de facturen weergegeven die 180 dagen of langer openstaan.

Pandgrenzen vastleggen:

 1. Ga naar: Financieel / Beheer / Instellingen.
 2. Ga naar het tabblad: Pandgrenzen.
 3. Stel de grenzen in.

  In de velden geef je het aantal dagen in voor de betreffende pandgrens (dus eerste, tweede etc.). Op basis van deze grenzen worden de kolommen van de pandlijst debiteuren verdeeld. Het openstaand saldo van de facturen met een ouderdom lager dan de eerste pandgrens worden opgeteld en weergegeven in één kolom. Als de eerste pandgrens bijvoorbeeld 30 dagen is, dan worden de facturen met een ouderdom lager dan 30 dagen opgeteld en in één kolom weergegeven.

Direct naar

 1. Debiteuren en crediteuren inrichten
 2. Verkooprelatieprofiel inrichten
 3. Inkooprelatieprofiel inrichten
 4. Autonummering opzetten
 5. Betaalwijze toevoegen
 6. Betaalvoorwaarde toevoegen
 7. Verzamelrekeningen debiteuren en crediteuren toevoegen
 8. Aanvullende velden debiteuren en crediteuren
 9. Nummeringsgrenzen debiteuren en crediteuren inrichten
 10. Kredietbeperking en betalingskorting inrichten
 11. Ouderdomsgrenzen inrichten
 12. Pandgrenzen inrichten
 13. G-rekening inrichten (alleen crediteuren)

Process

Debiteur Crediteur

Work area

Financieel