thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Ouderdomsgrenzen inrichten voor debiteuren en crediteuren

Je stelt de ouderdomsgrenzen in voor de ouderdomsanalyse debiteuren en crediteuren. De ouderdomsanalyse deelt de openstaande posten in op basis van deze grenzen. Je legt deze grenzen vast per omgeving.

Je hebt de grenzen bijvoorbeeld als volgt ingedeeld:

 • Ouderdomsgrens 1 = 30
 • Ouderdomsgrens 2 = 60
 • Ouderdomsgrens 3 = 90
 • Ouderdomsgrens 4 = 120
 • Ouderdomsgrens 5 = 150
 • Ouderdomsgrens 6 = 180

Dan zijn de kolommen in de ouderdomsanalyse als volgt ingedeeld:

Kolom

Omschrijving

< 30

In deze kolom wordt het openstaande bedrag tot de 1e ouderdomsgrens weergegeven. In dit voorbeeld worden alleen de bedragen van de facturen weergegeven die minder dan 30 dagen openstaan.

30-60

In deze kolom wordt het openstaande bedrag vanaf de 1e tot de 2e ouderdomsgrens weergegeven. In dit voorbeeld worden alleen de bedragen van de facturen weergegeven die 30 dagen tot 60 dagen openstaan.

60-90

In deze kolom wordt het openstaande bedrag vanaf de 2e tot de 3e ouderdomsgrens weergegeven. In dit voorbeeld worden alleen de bedragen van de facturen weergegeven die 60 dagen tot 90 dagen openstaan.

90-120

In deze kolom wordt het openstaande bedrag vanaf de 3e tot de 4e ouderdomsgrens weergegeven. In dit voorbeeld worden alleen de bedragen van de facturen weergegeven die 90 dagen tot 120 dagen openstaan.

120-150

In deze kolom wordt het openstaande bedrag vanaf de 4e tot de 5e ouderdomsgrens weergegeven. In dit voorbeeld worden alleen de bedragen van de facturen weergegeven die 120 dagen tot 150 dagen openstaan.

150-180

In deze kolom wordt het openstaande bedrag vanaf de 5e tot de 6e ouderdomsgrens weergegeven. In dit voorbeeld worden alleen de bedragen van de facturen weergegeven die 150 dagen tot 180 dagen openstaan.

>= 180

In deze kolom wordt het openstaande bedrag boven de 6e ouderdomsgrens weergegeven. In dit voorbeeld worden alleen de bedragen van de facturen weergegeven die 180 dagen of langer openstaan.

De kolomnamen/-omschrijvingen van de output voor de ouderdomsanalyse houden niet automatisch rekening met de ouderdomsgrenzen die je hebt ingesteld. Als je de grenzen wijzigt, dan moet je zelf deze kolomomschrijvingen in de gegevensverzameling van de output (weergave, rapport of analyse) wijzigen. Als je bijvoorbeeld Ouderdomsgrens 1 wijzigt in 20 dagen, dan moet je zelf de kolomomschrijving van de weergave van de ouderdomsanalyse wijzigen in '< 20'.

Ouderdomsgrenzen vastleggen:

 1. Ga naar: Financieel / Beheer / Instellingen.
 2. Ga naar het tabblad: Ouderdomsgrenzen.
 3. Stel de grenzen in.
 4. Klik op: OK.
 5. Klik op: Ja.

  De omgeving opent automatisch opnieuw, met de nieuwe instellingen.

Direct naar

 1. Debiteuren en crediteuren inrichten
 2. Verkooprelatieprofiel inrichten
 3. Inkooprelatieprofiel inrichten
 4. Autonummering opzetten
 5. Betaalwijze toevoegen
 6. Betaalvoorwaarde toevoegen
 7. Verzamelrekeningen debiteuren en crediteuren toevoegen
 8. Aanvullende velden debiteuren en crediteuren
 9. Nummeringsgrenzen debiteuren en crediteuren inrichten
 10. Kredietbeperking en betalingskorting inrichten
 11. Ouderdomsgrenzen inrichten
 12. Pandgrenzen inrichten
 13. G-rekening inrichten (alleen crediteuren)

Process

Debiteur Crediteur

Work area

Financieel