Verzuimbericht klaarzetten en verzenden

Je kunt een geaccordeerd verzuimbericht klaarzetten voor verzending. Vervolgens verzend je deze digitaal naar het UWV.

Heb je ook rechten op het controleren van het verzuimbericht, dan wordt deze automatisch klaargezet bij het controleren van het verzuimbericht.

Een verzuimbericht krijgt na verzending de status Verzonden. Vervolgens zal het UWV een controle uitvoeren. Dit houdt in dat het UWV de inhoudelijke en technische geldigheid van de aangeleverde gegevens controleert. Op basis hiervan koppelt het UWV een van de volgende statussen terug:

 • Afgekeurd door ontvanger

  Het UWV kan de aangeleverde gegevens niet accepteren. In de eigenschappen van het verzuimbericht zie je op het tabblad Melding alle foutmeldingen en waarschuwingen van het betreffende bericht. Foutmeldingen zorgen voor een afkeuring van het bericht. Afgekeurde berichten kunnen niet aangepast worden in Profit, maar in het UWV-portaal.

  Een waarschuwing zorgt niet voor afkeuring van het bericht, maar zijn ter informatie waar je op moet letten.

 • Geaccepteerd door ontvanger

  Het UWV kan het verzuimbericht verder verwerken, omdat deze zonder problemen door de inhoudelijke en technische controle is gekomen. In de eigenschappen van het verzuimbericht zie je op het tabblad Melding alle waarschuwingen van het betreffende bericht. Een waarschuwing zorgt niet voor afkeuring van het bericht, maar zijn ter informatie waar je op moet letten.

Verzuimbericht klaarzetten en verzenden:

 1. Ga naar: HRM / Aan- en afwezigheid / UWV-digitaal.
 2. Selecteer het verzuimbericht.
 3. Klik op de actie: Klaarzetten.

  Profit zet een XML-bestand klaar voor verzending.

 4. Ga naar: Algemeen / Communicatieservice / Verzenden en ontvangen.
 5. Bevestig het verzenden van de berichten.

  Let op:

  Het UWV geeft een terugkoppeling via het opgegeven e-mailadres.

  Bij de terugkoppeling kan worden vermeld dat het om een bijzonder dienstverband gaat. Kijk bij deze en andere inhoudelijke opmerkingen altijd op de site van UWV voor meer informatie.

Direct naar

 1. Digitale aanlevering van verzuimmeldingen aan UWV via Digi-ZSM
 2. Inrichting
 3. Verzuimboekingen toevoegen
 4. Verzuimbericht handmatig aanmaken
 5. Verzuimbericht raadplegen en wijzigen
 6. Verzuimbericht accorderen
 7. Verzuimberichten klaarzetten en verzenden
 8. Verzuimbericht intrekken, vervallen of verwijderen
 9. Communicatielog raadplegen
 10. Berichten verzenden en ontvangen