Verzuimbericht Digi-ZSM toevoegen

Profit genereert automatisch verzuimberichten na het toevoegen of aanpassen van een verzuimmelding.

Naast het automatisch genereren van verzuimberichten, kun je ook de een verzuimbericht handmatig toevoegen.

Let op: 

Bij een WAZO-verzuimmelding wordt een nieuw verzuimbericht gegenereerd. Bij het afsluiten van een WAZO-verzuimmelding wordt geen Melding volledige werkhervatting gegenereerd. De terugkoppeling vindt namelijk plaats vanuit het GBA. (Gemeentelijke Basis Administratie). Op basis van de input van het GBA wordt berekend hoe lang er nog aan de medewerker moet worden uitgekeerd.

Verzuimbericht toevoegen:

 1. Ga naar:HRM / Aan- en afwezigheid / UWV-digitaal / Verzuimbericht .
 2. Klik op: Nieuw

  Profit toont de beschikbare berichttypen van een verzuimbericht.

 3. Selecteer de berichttype voor het verzuimbericht.
 4. Klik op: Volgende
 5. Selecteer de verzuimmelding waarvoor je een verzuimbericht wilt aanmaken. Als je een WAZO aanvraag aanmaakt voor geboorteverlof, selecteer je de medewerkers met ouderverlofsaldi.

  Let op:

  Het UWV accepteert geen hersteldmeldingen in de toekomst en zal deze daarom afkeuren.

 6. Klik op: Volgende
 7. Selecteer de verzuimverloopregel, bij het berichttype Melding gedeeltelijke werkhervatting of als meer dan één verzuimverloopregel aanwezig is.
  1. Vul het bruto SV-loon inclusief opgebouwd recht vakantiebijslag en extra periode salaris dat de medewerker verdiend heeft voor het aantal uren dat de medewerker gedeeltelijk heeft gewerkt op de eerste arbeidsongeschiktheidsdag in bij SV-loon eerste AO-dag.
  2. Vul het SV-loon inclusief opgebouwd recht op vakantietoeslag/bijslag en opgebouwd recht extra periodiek salaris dat de werknemer per dag verdient bij gedeeltelijke werkhervatting in bij SV-loon per AO-dag.
 8. Als je een WAZO aanvraag voor geboorteverlof maakt, dan vul je de gewenste datum voor aanvang van geboorteverlof en het aantal weken in.
 9. Klik op: Volgende
 10. Kijk de inhoud van de regels van de Verzuim- en Aangiftegegevens goed na, bij het berichttype Verzuimaangifte.
 11. Klik op: Volgende
 12. Kijk de inhoud van de regels van de WAZO-aanvraag goed na, bij het berichttype Aanvraag WAZO-uitkering.
 13. Klik op: Volgende
 14. Kijk de inhoud van de regels van de Arbeidsverhouding goed na.

  Profit toont gegevens van de arbeidsverhouding die nodig zijn voor de verzending van het verzuimbericht. Afhankelijk van het gekozen berichttype kun je voor de velden Fase-indeling Flex en Zekerheid en Loondoorbetaling tijdens verzuim + % een waarde opgeven.

 15. Klik op: Volgende
 16. Kijk de inhoud van de regels onder dienstverband en vul de eventueel verplichte velden goed na.

  Deze stap in de wizard is alleen van toepassing bij het berichttype Verzuimaangifte en de reden aangifte Zieke oproepkracht of Ziek uit dienst.

  Afhankelijk van de reden aangifte en de arbeidsverhouding van de medewerker, zijn een aantal velden verplicht.

 17. Klik op: Volgende
 18. Vul een waarde in bij Aantal keren opgeroepen in de 52 weken voorafgaand aan eerste arbeidsongeschiktheidsdag.

  Deze stap in de wizard is alleen van toepassing bij het berichttype Verzuimaangifte en de reden aangifte Zieke oproepkracht.

 19. Klik op: Volgende
 20. Vul eventueel de velden onder Ondertekening, Uitbetalen en Accorderen

  Let op: 

  Als je het veld Direct accorderen aanvinkt, dan krijgt het verzuimbericht de status Geaccordeerd. Een verzuimbericht met de status Geaccordeerd kun je niet wijzigen.

 21. Klik op: Voltooien

Direct naar

 1. Digitale aanlevering van verzuimmeldingen aan UWV via Digi-ZSM
 2. Inrichting
 3. Verzuimboekingen toevoegen
 4. Verzuimbericht handmatig aanmaken
 5. Verzuimbericht raadplegen en wijzigen
 6. Verzuimbericht accorderen
 7. Verzuimberichten klaarzetten en verzenden
 8. Verzuimbericht intrekken, vervallen of verwijderen
 9. Communicatielog raadplegen
 10. Berichten verzenden en ontvangen