Verzuimbericht Digi-ZSM intrekken, vervallen of verwijderen

Bij het aanpassen van een verzuimmelding zal Profit afhankelijk van de status van het originele verzuimbericht, automatisch een verzuimbericht laten vervallen of intrekken. Profit geneneert een nieuw verzuimbericht als dit nodig is.

Je kunt tot de conclusie komen dat een verzuimbericht niet correct is. Afhankelijk van de status van het verzuimbericht, heb je de volgende mogelijkheden:

 • Intrekken

  Als een verzonden verzuimbericht niet correct is, dan kun je dit intrekken. Bij het intrekken van een verzuimbericht genereert Profit een nieuw bericht, waarmee aan het UWV wordt doorgegeven dat het oorspronkelijke bericht wordt ingetrokken.

 • Vervallen

  Je kunt een verzuimbericht dat niet is verzonden laten vervallen. Profit houdt inzichtelijk dat het bericht oorspronkelijk wel was gegenereerd.

 • Verwijderen

  Naast het laten vervallen en intrekken, heb je de mogelijkheid om verzuimberichten te verwijderen. Bij het verwijderen van verzuimberichten wordt geen historie bewaard. Verzuimberichten verwijder je bijvoorbeeld als gevolg van een import van historische verzuimmeldingen.

Je kunt berichten onderdrukken bij de overstap van een andere softwareleverancier naar AFAS. Hiermee voorkom je dat berichten dubbel worden ingestuurd. Open het bericht en vink Verzending onderdrukt aan. Het veld Verzending onderdrukt staat ook in de weergave met berichten.

Verzuimbericht intrekken:

 1. Ga naar: HRM / Aan- en afwezigheid / UWV-digitaal.
 2. Selecteer het gewenste verzuimbericht dat je wilt intrekken.
 3. Klik op: Meer acties / Intrekken.

  Na het intrekken kun je het automatisch gegenereerde intrekkingsbericht aan het UWV verzenden.

  Let op: 

  Bij het intrekken van een verzuimbericht worden opvolgende verzuimberichten ingetrokken en nog niet geaccordeerde verzuimberichten als vervallen gemarkeerd.

Verzuimbericht laten vervallen:

 1. Ga naar: HRM / Aan- en afwezigheid / UWV-digitaal.
 2. Selecteer het gewenste verzuimbericht dat je wilt laten vervallen.
 3. Klik op: Meer acties / Vervallen.

  Let op: 

  Bij het laten vervallen van een verzuimbericht worden opvolgende verzuimberichten als vervallen gemarkeerd.

Verzuimbericht verwijderen:

 1. Ga naar: HRM / Aan- en afwezigheid / UWV-digitaal.
 2. Selecteer het gewenste verzuimbericht dat je wilt verwijderen.
 3. Klik op: Meer actiesVerwijderen.

Direct naar

 1. Digitale aanlevering van verzuimmeldingen aan UWV via Digi-ZSM
 2. Inrichting
 3. Verzuimboekingen toevoegen
 4. Verzuimbericht handmatig aanmaken
 5. Verzuimbericht raadplegen en wijzigen
 6. Verzuimbericht accorderen
 7. Verzuimberichten klaarzetten en verzenden
 8. Verzuimbericht intrekken, vervallen of verwijderen
 9. Communicatielog raadplegen
 10. Berichten verzenden en ontvangen