Workflow taken blijven hangen in de wachtrij

In de wachtrij kunnen één of meerdere taken voorkomen van het type 'Synchroniseren workflow activiteiten'. Hier lees je hoe deze ontstaan en wat dit voor taken zijn.

Voorbeeld

Een gebruiker kiest bijvoorbeeld "Goedkeuren verlof" in InSite.

De HRM actie (=het bijwerken van de verlofregistratie in HRM) vindt dan later plaats in de wachtrij zodat de gebruiker in InSite hier niet op hoeft te wachten.

Hetzelfde geldt voor allerlei andere product specifieke acties en bijvoorbeeld het versturen van emails vanuit de workflow.

Ook andere aanpassingen in Profit zoals het aanpassen van gebruikers in gebruikersgroepen kunnen Uitgestelde workflowacties tot gevolg hebben omdat een aanpassing van een gebruikersgroep ervoor kan zorgen dat er andere gebruikers "rechten" krijgen op dossieritems die zich in de workflow bevinden. Deze aanpassingen worden later via de wachtrij uitgevoerd.

Als er veel uitgestelde workflowacties zijn dan kan dit proces langer duren omdat er dan veel taken zijn uit te voeren. De reden dat er een "patroon" is te herkennen van een aantal wachtrijtaken, na elkaar die lang duren, en dan weer een aantal die minder lang duren is ook te verklaren. Iedere keer als er één of meerdere uitgestelde workflowacties ontstaan, ontstaat er één taak in de wachtrij. De wachtrij taak voert vervolgens alle openstaande "uitgestelde workflowacties" uit totdat er geen één meer is. Als er meerdere batchservices zijn dan kunnen er dus meerdere "processen" ontstaan die openstaande "uitgestelde workflowacties" uitvoeren. Is er geen taak meer dan zijn ze klaar en zijn al die wachtrijtaken klaar.

Direct naar

  1. Workflow
  2. Geen ervaring? Begin met Workflow inrichten in vogelvlucht!
  3. Sturing van workflows
  4. Workflow bouwen
  5. Workflow onderhouden
  6. Logging publiceren workflow