Workflowacties en het ontbreken van acties

Soms zijn acties (ineens) niet meer beschikbaar in de workflow. Dit komt doordat de workflow niet correct is ingericht.

Het gaat meestal om één van de onderstaande acties:

  1. Afhandelen
  2. Registreren
  3. Afkeuren
  4. Opnieuw insturen

Na Afkeuren volgt altijd Opnieuw insturen

Na een actietype Afkeuren moet altijd een actietype Opnieuw insturen volgen. Als je dit niet doet kan het zijn dat je later in de workflow niet voor de acties: Registreren of Afkeuren kunt kiezen.

Dus: een actietype van het type afkeuren kan nooit direct weer naar een taak gaan, waar NIET de actie type "Opnieuw insturen" aan gekoppeld is.
Een actietype van het type afkeuren heeft altijd een taak met een actie "Opnieuw insturen".

Doe je dit niet, dan kan het zijn dat je workflowtaken op een gegeven moment geen acties meer hebben.

Oplossing:

Maak een dummy actie aan van het type "Afhandelen" (deze is altijd zichtbaar). Met deze dummy actie stuur je workflow naar een taak, waar alsnog de "opnieuw insturen" actie aan gekoppeld is.
Je zet de workflow dus opnieuw terug na de "afkeuring" en gaat deze nu goed de workflow inzetten met de juiste actie.

Het afkeuren en opnieuw beoordelen heeft ook een functie. In je profielen beschik je over het veld Aanpassen bij beoordelen. Vink je dit veld niet aan dan mag je de workflow wel aanpassen, maar dan alleen als deze door middel van actietype "Afkeuren" is afgekeurd. (Je bent dan namelijk niet meer aan het beoordelen, je hebt het beoordeeld en afgekeurd).

Vink je dit veld aan dan mag je zowel bij beoordelen als bij afkeuren de workflow aanpassen.

Dus: wil je dat bij beoordelen een taak niet aangepast mag worden, dan moet je afkeuracties gebruiken, anders kan niemand deze workflow meer aanpassen.

Registreren

Deze actie is alleen beschikbaar als er nog geen registratie heeft plaatsgevonden.

Direct naar

  1. Workflow
  2. Geen ervaring? Begin met Workflow inrichten in vogelvlucht!
  3. Sturing van workflows
  4. Workflow bouwen
  5. Workflow onderhouden
  6. Logging publiceren workflow