Vrije velden voor Ordermanagement toevoegen

Je kunt voor Ordermanagement vrije velden toevoegen.

Vrije velden voor ordermanagement toevoegen:

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Management tool.
 2. Filter bij Product op Ordermanagement.

  Je ziet nu de functiegroepen voor ordermanagement: Inkoopproces, Item, Prijs/korting, Verkoopproces en Voorraad.

  Zie hieronder de opmerkingen per functiegroep.

Inhoud

Vrije velden voor Item

Je kunt voor artikelen en o.a. types daarvan vrije velden toevoegen.

Vrije velden voor Item toevoegen:

 1. Open de functiegroep Item.
 2. Selecteer het bestand. Je kunt kiezen uit Artikel en o.a. de artikeltypen zoals Samenstellingen, Kosten, Serienummers, etc.

  Een vrij veld dat je op het bestand Samenstellingen aanmaakt is alleen via de boekingslay-out te gebruiken.

Meer informatie:

Vrije velden voor verkoopproces en facturering

Je kunt vrije velden voor de facturering van verkoopfacturen toevoegen. Deze neem je vervolgens op in de boekingslay-outs en rapporten, indien van toepassing.

Let op: 

Als je vrije velden aan ordermanagement facturen wilt toevoegen moet je de vrije velden op orderniveau aanmaken!

Eigenlijk is een projectfactuur in Profit een verkoopfactuur (net als een cursusfactuur of een abonnementsfactuur). Door het vrije veld toe te voegen via het bestand 'Verkooporder' is deze ook direct beschikbaar bij de pakbon en de verkoopfactuur. Omdat de projectfactuur dus ook een verkoopfactuur is, kun je het vrije veld ook in de kop van de boekingslay-out van de projectfactuur opnemen.

Vrije velden voor verkoopproces toevoegen:

 1. Open de functiegroep Verkoopproces.
 2. Selecteer het bestand Verkooporder.

  Ook vrije velden voor verkoopfacturen voeg je hier toe.

Meer informatie:

Vrije velden voor Inkoopproces

Je kunt vrije velden toevoegen aan de inkooporder. Via de Management Tool voeg je de vrije velden toe. De vrije velden die je hier aanmaakt zijn vervolgens beschikbaar voor de inkooporder, de inkoopofferte, ook voor de inkoopofferte op InSite en OutSite en de ontvangen offertes.

In de Management Tool kun je ook de vrije tabbladen maken en de vrije velden op de vrije tabbladen zetten.

Vrije velden voor inkooporders en inkoopofferte Ordermanagement toevoegen:

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Management tool.
 2. Filter bij Product op Ordermanagement.
 3. Open de functiegroep Inkoopproces.
 4. Selecteer het bestand Inkooporder.

Meer informatie:

Direct naar

 1. Verkoopfacturen inrichten
 2. Inrichting
 3. Nummering voor verkoopfacturen instellen
 4. Dagboeken voor credit facturering instellen voor integratie met Financieel
 5. Afwijkend afleveradres op factuur
 6. Factureren aan afwijkende verkooprelatie/debiteur
 7. Vrije velden voor ordermanagement facturering toevoegen
 8. Extra omschrijving artikel op factuur
 9. Facturen verzamelen binnen Ordermanagement inrichten