thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied
Afwijkend afleveradres

Je kunt per verkooprelatie meerdere adressen vastleggen en één daarvan instellen als voorkeur afleveradres. Tijdens het toevoegen van offertes, verkooporders, pakbonnen en facturen kun je echter een afwijkend afleveradres instellen. Dit moet je inrichten als je eigen boekingslay-outs en rapporten gebruikt.

Je kunt afwijkende afleveradressen ook importeren via de imports van verkooporders, pakbonnen, etc. Als je dit wilt moet je in de import het veld Contact adresnummer gebruiken om het adres aan te geven. Als je via de UpdateConnectoren voor verkoop, pakbonnen en balie-/directfacturen het afwijkend afleveradres wilt instellen moet je de velden Contactnummer (DlAd) en Omschrijving afleveradres (ExAd) toevoegen.

De mogelijkheid om een afwijkend afleveradres in te stellen is standaard opgenomen in de Profit boekingslay-outs en rapporten waarvoor het afleveradres van belang is (verkooporder, pakbon, etc.). In je eigen boekingslay-outs en rapporten moet je dit zelf instellen als dit ontbreekt.

Dit is ook door te voeren voor een afwijkende contactpersoon.

Afleveradressen toevoegen bij verkooprelatie/debiteur:

 1. Afleveradressen toevoegen

Afwijkende afleveradressen die nog niet bij de verkooprelatie zijn vastgelegd, kun je bij het boeken vastleggen, via de actie Nieuw afleveradres onderin de boekingslay-out. Als je deze niet ziet, moet je hier eerst voor geautoriseerd worden.

Actie Nieuw afleveradres in de boekingslay-out:

Je beschikt over een actie om een nieuw afleveradres aan te kunnen maken vanuit de boekingslay-out.

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Boekingslay-out.
 2. Open de boekingslay-out. 

  Bijvoorbeeld de boekingslay-out van de verkooporder/pakbon/factuur.

 3. Open het tabblad Acties.
 4. Bij het veld Nieuw contact mag Actie verbergen niet aangevinkt zijn.

  Sales_Afwijkend afleveradres (10)

  Bij het gebruik van de boekingslay-out ziet de actie er als volgt uit:

  Sales_Afwijkend afleveradres (10)

Rapport aanpassen:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Uitvoer / Beheer / Rapport.
 2. Open de eigenschappen van het rapport van de verkooporder/pakbon/factuur.
 3. Pas de gegevensverzameling aan.
 4. Ga naar: Pakbon / Levering.

  Sales_Afwijkend afleveradres (10)

  Het gaat om de velden bij Afleveradres en Omschrijving afleveradres.

 5. Dubbelklik op Omschrijving afleveradres als je ook de omschrijving van het afleveradres opnemen in het rapport. (Bij het toevoegen van een nieuw afleveradres heet dit veld Afdeling.)
 6. Ga naar: Afleveradres / Adressering.
 7. Voeg de velden toe.
 8. Plaats de nieuwe velden in het rapport.

  Let op: 

  Plaats de velden de Detailsectie, anders wordt het Afwijkend afleveradres niet correct afgedrukt.

Zie ook:

Direct naar

 1. Verkoopfacturen inrichten
 2. Inrichting
 3. Nummering voor verkoopfacturen instellen
 4. Dagboeken voor credit facturering instellen voor integratie met Financieel
 5. Afwijkend afleveradres op factuur
 6. Factureren aan afwijkende verkooprelatie/debiteur
 7. Vrije velden voor ordermanagement facturering toevoegen
 8. Extra omschrijving artikel op factuur
 9. Facturen verzamelen binnen Ordermanagement inrichten

Process

Verkooprelatie

Work area

Ordermanagement