thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Wettelijke en sociale premies, percentages of waarden van Payroll raadplegen

De wettelijke premies, percentages of waarden berekent Profit met behulp van looncomponenten. Deze looncomponenten maken gebruik van salaristabellen of parameters die de huidige wettelijke premie, percentage of waarde bevat.

Profit bevat geen standaard rapport met deze gegevens, omdat Profit de gegevens dynamisch bepaalt. De gegevens zijn van meerdere factoren afhankelijk. Dit kan niet in een standaard rapport getoond worden. Je kan zelf wel een eigen rapport maken net de parameterwaarden.

Als je accountant de gegevens nodig heeft, kan de accountant de gegevens raadplegen in Profit zelf.

De jaarlijkse wijzigingen van wettelijke premies staan beschreven in de CAO Releasenotes.

Inhoud

Sectorpremie

De sectorpremie bepaalt Profit aan de hand van de sector waaronder de werkgever of medewerker valt. Per medewerker berekent Profit de geldende premiepercentage over de grondslag 'Loon SV' van de medewerker. De berekende premie per medewerker kun je in de digitale loonaangifte raadplegen.

Sectorpremie per sector raadplegen:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Cao.
 2. Open de eigenschappen van de cao.
 3. Ga naar het tabblad: Salaristabel.
 4. Open de eigenschappen van de tabel 100.000.817 'Sectorpremie WW werkgever'.
 5. Ga naar het tabblad: Perioden.
 6. Open de perioderegel.
 7. Ga naar het tabblad: Regels.

  Je ziet per sector de geldende premiepercentages. Deze percentages zijn inclusief de uniforme opslag kinderopvang.

WW premie

De WW Premie bestaat naast de sectorpremie ook uit de WW Premie werkgever (Awf). Profit berekent dit via de looncomponent 100.005.071 'WW Awf-premie werkgever'.

Let op:

Iedere looncomponent heeft een toelichting waarin de werking van de looncomponent staat uitgelegd. Raadpleeg deze altijd op het tabblad Toelichting in de eigenschappen van de looncomponent in de cao. Als je niet over de looncomponent beschikt, activeer je deze eerst.

Percentage WW Premie werkgever (Awf) raadplegen:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Cao.
 2. Open de eigenschappen van de cao.
 3. Ga naar het tabblad: Looncomponent.
 4. Open de eigenschappen van de looncomponent 100.005.071 'WW Awf-premie werkgever'.
 5. Ga naar het tabblad: Parameter.
 6. Open de eigenschappen van de parameter 'Percentage'.
 7. Ga naar het tabblad: Waarden.
 8. Open de weergave: Parameter historie.

  Je ziet per jaar de geldende percentages.

ZVW premie

Voor de berekening van de ZVW premie wordt de premiepercentage bepaalt aan de hand van de inrichting van de instantie Belastingdienst bij de medewerker.

Percentage ZVW raadplegen in cao:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Cao.
 2. Open de eigenschappen van de cao.
 3. Ga naar het tabblad: Salaristabel.
 4. Open de eigenschappen van de tabel 100.000.806 'ZVW percentage werkgeversheffing'.
 5. Ga naar het tabblad: Perioden.
 6. Open de perioderegel.
 7. Ga naar het tabblad: Regels.

  Je ziet per verzekeringsplicht de percentages.

WGA premie

De WGA premie berekent Profit via de looncomponent 100.005.031 'WGA Premie'.

Let op:

Iedere looncomponent heeft een toelichting waarin de werking van de looncomponent staat uitgelegd. Raadpleeg deze altijd op het tabblad Toelichting in de eigenschappen van de looncomponent in de cao. Als je niet over de looncomponent beschikt, activeer je deze eerst.

Deze looncomponent berekent het gedeelte van de gedifferentieerde WGA premie, dat je bij de medewerker wilt verhalen op het nettoloon. Je kunt hiervoor op cao-, werkgever- of medewerkerniveau een percentage toevoegen op de parameter 'WGA% grondslag aanwas'.

Let op:

Je moet zelf het landelijke maximumpercentage in de gaten houden. Als je kiest om geen premie te verhalen, dan doe je niets met de looncomponent. Deze looncomponent komt niet op de loonaangifte.

De WGA gedifferentieerd is de totale door de werkgever af te dragen premie. De WGA premie is alleen bedoeld om een deel te verhalen op de medewerker.

WGA gedifferentieerd

De Gedifferentieerde premie WGA is per 1 januari 2014 te vervallen. Hiervoor in de plaats is de Gedifferentieerde premie Whk.

Percentage WGA gedifferentieerd tot en met 2013

Het percentage voor de WGA gedifferentieerd leg je vast bij de werkgever. In de Profit CAO en Basis CAO zijn hiervoor de volgende looncomponenten aanwezig:

 • 100.005.030 'WGA Gedifferentieerd'
 • 100.005.051'WGA Gedifferentieerd (negatief percentage)'

  Let op:

  Iedere looncomponent heeft een toelichting waarin de werking van de looncomponent staat uitgelegd. Raadpleeg deze altijd op het tabblad Toelichting in de eigenschappen van de looncomponent in de cao. Als je niet over de looncomponent beschikt, activeer je deze eerst.

Percentage WGA gedifferentieerd:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Werkgever.
 2. Open de eigenschappen van de werkgever.
 3. Ga naar het tabblad: Looncomponent.
 4. Klik op: Nieuw.
 5. Selecteer looncomponent 100.005.030 'WGA Gedifferentieerd'.

  Als je een negatief percentage wilt toepassen, dan selecteer je de looncomponent 100.005.051'WGA Gedifferentieerd (negatief percentage)'.

 6. Klik op: Voltooien.
 7. Open de eigenschappen de parameter 'percentage wga gedifferentieerd'.
 8. Klik op: Nieuw.
 9. Vul de begindatum, einddatum en waarde in. Het invullen van een einddatum is niet verplicht.

  Een negatief percentage leg je vast als positief getal voor de looncomponent 100.005.051'WGA Gedifferentieerd (negatief percentage)'.

 10. Klik op: Voltooien.

WIA basispremie

Vanaf 2015 wordt de WIA Basispremie berekend via de nieuwe looncomponent 100.005.073 'WIA Basispremie'.

Let op:

Iedere looncomponent heeft een toelichting waarin de werking van de looncomponent staat uitgelegd. Raadpleeg deze altijd op het tabblad Toelichting in de eigenschappen van de looncomponent in de cao. Als je niet over de looncomponent beschikt, activeer je deze eerst.

Percentage raadplegen:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Cao.
 2. Open de eigenschappen van de cao.
 3. Ga naar het tabblad: Looncomponent.
 4. Open de eigenschappen van de looncomponent 100.005.073 'WIA Basispremie'.
 5. Ga naar het tabblad: Parameter.
 6. Open de eigenschappen van de parameter '% grondslag aanwas'.
 7. Ga naar het tabblad: Waarden.
 8. Open de weergave: Parameter historie.

  Je ziet per periode de geldende percentage.

Zie ook

Process

Landelijke regelgeving

Work area

Payroll