Termijnschema voor Inkoop aanmaken (Bouw)

Je kunt direct vanuit de werkbegroting een inkooporder aanmaken met een termijnschema. Hiermee zet je de bedragen op de oorspronkelijke inkoopregels om naar termijnen waarin de inkooprelatie zijn factuur mag insturen. Vervolgens krijgen de oorspronkelijk inkooporderregels de nieuwe status ‘detailregels’ en tellen niet meer mee in de inkooporder.

Het termijnschema kun je verstrekken of doorzetten naar ontvangst. De ontvangst kan vervolgens geconfronteerd worden op de inkoopfactuur, zodat inzichtelijk is of de factuur overeenkomt met eerder afgesproken termijnen.

Dit is alleen mogelijk met de activering Bouw.

Dit is dus iets anders dan het termijnschema voor de factuurtermijnen die berekend worden aan de verkooprelatie.

Voorbeeld:

In de werkbegroting staan voor een project voor een nieuwbouwwijk op de bewakingscode Grondwerken de regels Voorbelasten, Ontgraven bouwput en Riolering. Voor deze regels heb je inkoopoffertes aangevraagd en die doorgezet naar inkooporder. Je wilt echter gefactureerd worden 'nadat de eerste drie huizen klaar zijn' en 'nadat de volgende 5 huizen klaar zijn'. Deze opeenvolgende ijkpunten zijn dan de termijnen.

Je maakt een termijnschema per inkooporder, dus bij voorkeur per bewakingscode.

Inhoud

Termijnschema voor inkooporder aanmaken

 1. Ga naar: Projecten / Voorcalculatie / Werkbegroting.
 2. Open de werkbegroting (Cockpit werkbegroting).
 3. Selecteer de kostenregel waarbij je de inkooporder wilt raadplegen.

  Je kunt alleen kostenregels met Type item kosten Kst selecteren voor een inkooporder, arbeid kun je niet inkopen.

 4. Klik op Acties / Inkooporder om de inkooporder te raadplegen.

  Je kunt ook een inkooporder raadplegen/gebruiken via Ordermanagement / Inkoopproces / Inkooporder of vanuit het contract via Financieel / Contractbeheer / Contract, tabblad Inkooporder.

 5. Selecteer de juiste boekingslay-out Inkooporder (Profit) of de specifieke boekingslay-out voor de bouw.

  Je ziet nu de boekingslay-out met de werkbegrotingsregels die daarin zijn opgenomen.

 6. Klik op de actie: Aanmaken termijnschema.
 7. Selecteer een Inkoopbasisorder. Bijvoorbeeld die met 3 termijnen.

  De bewakingscode wordt gevuld als deze hetzelfde is in alle over te nemen regels.

 8. Klik op: Voltooien.

  Profit voegt nu de regels uit de inkoopbasisorder toe aan de inkooporder. De originele inkooporderregels worden grijs.

 9. Raadpleeg in de staart van de boekingslay-out de velden Totaalbedrag detailregels en Verschil BV als deze toegevoegd zijn aan de boekingslay-out.
 10. Wijzig eventueel de regels afkomstig uit de inkoopbasisorder.
 11. Selecteer bijvoorbeeld afwijkende velden voor Bewakingscode en Kosten.

  Als je het regelbedrag invoert, wordt vervolgens de prijs per eenheid uitgerekend. Het regelbedrag is leidend in de prijs berekening. Daarbij wordt rekening gehouden met eventuele kortingen op de regel.

  De reden hiervoor is dat een termijn over het algemeen een net afgerond bedrag is. Dit is niet altijd mogelijk wanneer het regelbedrag wordt berekend o.b.v. het aantal * de prijs. Bijvoorbeeld 17 huizen (aantal) * 177.64 = 1.999,88, terwijl een termijn van 2.000,00 wenselijk is.

 12. Zorg dat de bedragen correct zijn. 
 13. Klik op: Opslaan en sluiten.
 14. Open de inkooporder opnieuw via de actie Inkooporder.

  Dan zie je alleen nog de termijnen:

 15. Klik op de actie: Detailregels om de oorspronkelijke inkooporderregels te zien:

Zie ook:

Projectbewaking - Werkbegroting na inkooporder met termijnschema

Velden toevoegen aan boekingslay-out inkooporder

Voeg de volgende velden toe aan de staart van de boekingslay-out voor inkooporders die je gebruikt voor de bouw of voeg een nieuw boekingslay-out met deze velden toe:

 • Totaalbedrag (BV)
 • Totaalbedrag excl. (BV)
 • Totaalbedrag detailregels Basisvaluta (som van regelbedrag detailregels exclusief) en
 • Verschil basisvaluta (Totaalbedrag - totaalbedrag detailregels)
 • Voor alle velden is ook een vreemde valuta variant beschikbaar (zonder basisvaluta/ erachter).
 • Termijnschema (status van de regels in de boekingslay-out, gaat het om normale inkooporderregels of om termijnschema-regels)
 • Daarnaast kun je velden toevoegen die de inkoper inzicht geven in het nog beschikbare budget en in het inkoopresultaat: Begroot (werkbegroting), Opdracht (werkbegroting), Gereserveerd (werkbegroting), Resultaat inkoop (werkbegroting). Hieronder zie je dat op een Nieuw tabblad met gewijzigde namen.

  Zie ook:

 • Veld toevoegen/verwijderen in boekingslay-out

Inkoopbasisorder toevoegen

Voeg een inkoopbasisorder toe per inkooprelatie. Hieraan voeg je regels met kosten en de prijzen toe. Dit kun je doen via de actie Overnemen orderregels waarbij je de regels overneemt van de al toegevoegde inkooporder. Of je voegt zelf regels toe.

Zie ook:

Direct naar

 1. Inkoop voor de bouw
 2. Inkoopofferte aanmaken voor de bouw
 3. Contract aanmaken voor de bouw
 4. Inkooporder aanmaken voor de bouw
 5. Inkooporder met termijnschema aanmaken
 6. Inkooporder Bouw wijzigen
 7. Inkoopfacturen en kostenboekingen