thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Inkooporder aanmaken voor de bouw

Je kunt direct vanuit de werkbegroting een inkooporder aanmaken of je kunt een inkooporder toevoegen via het inkoopproces van Profit Ordermanagement. Je legt de inkooporder op een project en/of een contract, zodat je het bijbehorende project en contract koppelt aan de inkooporder. Je kunt in de inkooporder Projectnummer, Projectfase en Contractnummer vastleggen. Dit moet je eerst in de boekingslay-out inrichten.

Als je werkt met inkoopoffertes, dan kun je de inkoopofferte omzetten naar een inkooporder, in plaats van onderstaande procedure om een inkooporder toe te voegen.

Je kunt per bewakingscode toestaan dat er meerdere inkooporders voor worden toegevoegd.

Als je een inkooporder niet via de werkbegroting aanmaakt, kun je deze naderhand nog wel koppelen.

Je kunt alleen kostenregels van het Type item kosten (Kst) inkopen. De meegeleverde boekingslay-out Inkooporder (Bouw) (Profit) bevat deze voorkeurwaarde al (tabblad Regel velden).Arbeid kun je tijdens het inkopen naar bijvoorbeeld Onderaanneming verplaatsen.

Je kunt het afleveradres laten vullen met het adres van de projectlocatie.

Inkooporder toevoegen voor de bouw:

 1. Ga naar: 
  • Projecten / Voorcalculatie / Werkbegroting
  • Projecten / Voorcalculatie / Voorcalculatie.
 2. Selecteer de regel(s) waarvoor je een inkooporder wilt aanmaken.

  Gebruik (Ctrl+S) om via multiselect meerdere regels te selecteren.

  Je kunt geen Totaalregels selecteren.

 3. Klik op de actie: Aanmaken inkooporder.

  Je kunt ook een inkooporder aanmaken via Ordermanagement / Inkoopproces / Inkooporder of vanuit het contract via Financieel / Contractbeheer / Contract, tabblad Inkooporder.

  Als de bij de werkbegroting horende voorcalculatie als status (verkoop)offerte Handmatig afgehandeld heeft, is deze actie niet voorhanden.

 4. Selecteer eventueel de boekingslay-out als er meerdere boekingslay-outs aanwezig zijn.

  Je ziet nu de boekingslay-out.

 5. Vul het ordernummer in als je geen gebruik maakt van autonummering.
 6. Selecteer het contract bij Contract als je de inkooporder aan een contract wilt koppelen.

  Profit vult automatisch de inkooprelatie en referentienummer van het contract in.

 7. Als je geen contract hebt, selecteer dan de Inkooprelatie.

  De inkooprelatie heeft de status Crediteur en mag niet geblokkeerd zijn. Profit neemt gegevens over uit de eigenschappen van de inkooprelatie. Dit zijn o.a. de Btw-plicht, Afleveradres, Betalingsvoorwaarde, Betaalwijze, Valuta en Automatisch betalen.

  Als je betalingsvoorwaarde bij het contract hebt ingevuld, dan wordt de Betalingsvoorwaarde van het contract meegenomen in plaats van de inkooprelatie.

 8. Vul eventueel de overige velden in de kop van de boekingslay-out.
 9. Voeg de itemregels toe die je wilt inkopen:
  1. Klik op: Verzamelen werkbegrotingsregels als je regels uit een werkbegroting wilt overnemen.
  2. Klik op: Overnemen voorcalculatie als je regels uit een voorcalculatie wilt overnemen
  3. Klik op: Overnemen orderregels als je uit een al bestaande inkoopofferte, ontvangst, inkoop(basis)order regels wilt overnemen.

  Vervolgens krijg je, als er bij de regels ook regels zijn die verplaatst moeten worden (arbeid), de wizard.

 10. Vul de velden voor het verplaatsen van de regels:

  • Selecteer bij Bewakingscode naar welke bewakingscode je alle te verplaatsen regels wilt wilt verplaatsen. Je kunt er maar één selecteren.

   Bij Type item zie je inderdaad dat je gaat verplaatsen naar Kosten omdat je alleen die kunt inkopen.

  • Selecteer eventueel een Itemcode.
  • Selecteer bij Kostensoort bij afronding een kostensoort.
  • Vul bij Toelichting eventueel in waarom je de bewakingscodes verplaatst.
 11. Klik op: Volgende.

  Je ziet een samenvatting van om welke bewakingscodes het gaat.

 12. Klik op: Voltooien.
 13. Wijzig eventueel de prijs in de regel als bijvoorbeeld de prijs inmiddels is gestegen of gedaald.
 14. Klik op de actie: Reservering als je op de inkooporderregel een reservering wilt vastleggen.

  Je neemt een reservering op als de schatting is dat de daadwerkelijk kosten positief of negatief gaat afwijken van de begroting.

  Als je vanuit de werkbegroting een offerte of inkooporder aanmaakt, dan zie je de gegevens de reservering terug in de cockpit Werkbegroting in de kolom Gereserveerd in de groeperingsregel van de bewakingscode.

  Je kunt deze gegevens ook op het project raadplegen op het tabblad Reservering.

  In de staart zie je wat het Resultaat inkoop is naar aanleiding van deze inkooporder.

 15. Klik op: Voltooien
 16. Klik op: Ja. Je drukt de order af.
 17. Dit is wat je hiervan in de Werkbegroting na inkooporder terugziet.

Zie ook

Direct naar

 1. Inkoop voor de bouw
 2. Inkoopofferte aanmaken voor de bouw
 3. Contract aanmaken voor de bouw
 4. Inkooporder aanmaken voor de bouw
 5. Inkooporder met termijnschema aanmaken
 6. Inkoopfacturen en kostenboekingen

Process

Inkooporder

Work area

Projecten