Integratiesoort voor verkoopfacturen toevoegen

Verkoopfacturen wil je in Profit Financieel verwerken. Daarvoor stel je het dagboek in waarop je facturen en creditfacturen wilt boeken. Op hoog niveau doe je dit in de integratiesoort. Je kunt hier in een verkooprelatieprofiel van afwijken voor een bepaalde groep verkooprelaties.

Je moet voor deze functie geautoriseerd zijn.

Let op: 

Profit kan op verschillende plekken factuurnummers genereren: tijdens het boeken in Financieel én tijdens de facturering in Ordermanagement, Projecten en Abonnementen. Profit bepaalt de factuurnummers op al die plekken automatisch op basis van het veld met het laatste factuurnummer in het financiële dagboek dat je voor de integratie van de facturen hebt ingesteld in de instellingen van de omgeving. Factuurnummers moeten in Profit uniek zijn: een factuurnummer mag slechts één keer voorkomen. Ook de nummers van verkoopfacturen en van inkoopfacturen mogen niet overlappen. Om problemen met de nummering te voorkomen de volgende tips:

 • Gebruik indien mogelijk voor de integratie van de verkoopfacturen vanuit Ordermanagement, Projecten en Abonnementen hetzelfde integratiedagboek.
 • Als je toch verschillende dagboeken gebruikt, zorg er dan voor dat de nummerseries van deze dagboeken elkaar nooit kunnen overlappen.
 • Controleer of ook de nummering van de dagboeken waarin je in Profit Financieel handmatig facturen boekt (inkoopboeken en verkoopboeken) niet kan overlappen met de nummers die Profit automatisch uitdeelt in Ordermanagement, Projecten en Abonnementen.

Integratiesoort voor verkoopfacturen toevoegen:

 1. Ga naar: Algemeen / Inrichting / Integratie-instellingen / Integratiesoort.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Selecteer bij Administratie een administratie als je werkt met meerdere administraties. Per administratie kun je een integratiesoort maar één keer toevoegen.
 4. Selecteer Verkoopfacturen Ordermanagement bij Integratiesoort.
 5. Selecteer bij Dagboek het dagboek waarop je de verkoopfacturen wilt boeken.
 6. Selecteer bij Dagboek creditfacturen het dagboek in waarop Profit de creditfacturen uit Ordermanagement moet boeken. Je kunt hier hetzelfde dagboek selecteren als hierboven voor het journaliseren van de facturen, maar je kunt hier ook een ander dagboek kiezen.
 7. Selecteer bij Omschrijving financieel de omschrijving voor de journaalpost die Profit moet gebruiken bij het boeken in Profit Financieel. Profit bepaalt de omschrijving tijdens het journaliseren.
 8. Vink Factuurkorting gebruiken aan, als je factuurkorting wilt gebruiken voor deze integratiesoort.
 9. Selecteer een grootboekrekening bij Rekening factuurkorting waarop je de factuurkortingen die je hebt verleend, wilt boeken.
 10. Klik op: Opslaan en sluiten.

Zie ook:

Afwijkende dagboeken voor verkoopfacturen instellen

Integratiesoort voor balie-/directfactuur inrichten

Je kunt de integratie met Profit Financieel voor balie-/directfacturen via verschillende integratiesoorten inrichten. Van belang is daarbij welke betaalwijzen je ondersteunt. Balie-/directfacturen kunnen namelijk vaak behalve via op rekeningen ook contant, via pin of via chip betaald worden.

Standaard is integratiesoort Balie-/directfactuur (08) die je nodig hebt voor de betaalwijze Op rekening. Deze boekt de journaalpost in het verkoopboek.

Je kunt ook kiezen om integratiesoort Contante verkoop (kas aan debiteur) in te richten. Dit is dan een extra journaalpost die van toepassing is bij de betaalwijze Contant.

Voordat je deze integratiesoort kunt toevoegen, moet je Profit Financieel ingericht hebben.

Je moet voor het toevoegen van integratiesoorten geautoriseerd zijn.

Integratiesoort toevoegen voor balie-/directfacturen:

 1. Ga naar: Algemeen / Inrichting / Integratie-instellingen / Integratiesoort.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Selecteer een andere administratie bij Administratie als je de contante verkopen niet in de huidige administratie wilt boeken.
 4. Selecteer Balie-/directfactuur of Contante verkoop bij Integratiesoort.
 5. Selecteer bij Dagboek het dagboek waarin Profit de journaalpost voor de contante verkoop moet boeken. Bijvoorbeeld Bank of Kas bij Contante verkoop.
 6. Selecteer bij Dagboek creditfacturen waarin Profit de creditnota's moet boeken.
 7. Selecteer bij Omschrijving financieel welke omschrijving Profit de journaalpost moet geven zodat je deze in Profit Financieel kunt herkennen.
 8. Vink Factuurkorting gebruiken aan.
 9. Selecteer een waarde bij Rekening factuurkorting.
 10. Klik op: Voltooien.
Integratiesoort Voorraad inrichten

Dit houdt in dat je de dagboeken selecteert waarop Profit de mutaties in de voorraad financieel journaliseert. Ook richt je in welke omschrijving je hanteert in de journaalpost die doorgeboekt wordt naar Profit Financieel.

Je moet voor het toevoegen van integratiesoorten geautoriseerd zijn.

Integratiesoort toevoegen:

 1. Ga naar: Algemeen / Inrichting / Integratie-instellingen / Integratiesoort.
 2. Klik op: Nieuw
 3. Selecteer een administratie.
 4. Selecteer de integratiesoort Voorraad (07).
 5. Selecteer het dagboek waarin je de journaalpost wilt boeken. Bijvoorbeeld Voorraadboek. (Bij integratiesoort Voorraad kun je geen dagboek voor creditnota's selecteren, zoals bij de andere integratiesoorten). Het dagboek moet van het soort 'memoriaal' zijn (variabel memoriaal of memoriaal met vaste tegenrekening).
 6. Selecteer de omschrijving die je wilt hanteren voor de journaalpost die doorgeboekt wordt naar Profit Financieel. De waarden die je hier kunt selecteren zijn afhankelijk van de integratiesoort. Bij Voorraad is dit alleen Bron + omschrijving bron. Deze optie wordt bijvoorbeeld bij een verkoopfactuur: [vkf] Factuur.

  Let op: 

  Bij de integratiesoort Voorraad is de standaard omschrijving de omschrijving die voor financieel gebruikt wordt.

  Als je factureert per verkooprelatie en je hebt de integratiesoort ingesteld op Bron + omschrijving project dan kan Profit de omschrijving van het project / de projecten niet ophalen. Profit valt dan terug op de debiteur als omschrijving van de boeking, dus Bron + naam factuurrelatie.

 7. Klik op: Volgende.
 8. Selecteer een grootboekrekening bij RC kostprijs verkoop.
 9. Selecteer een grootboekrekening bij RC inkoop.
 10. Selecteer eventueel een afwijkende grootboekrekening bij Result./RC voorraadoverb. Hierop boekt Profit het resultaat/saldo bij voorraadoverboekingen.

  Als je bijv. vaste verrekenprijzen per magazijn hanteert, en je voert een magazijnverplaatsing uit, kan het verschil op een aparte rekening geboekt worden die je hier selecteert.

 11. Klik op: Voltooien.

Zie ook:

Integratiesoort controleren/wijzigen:

 1. Ga naar: Algemeen / Inrichting / Integratie-instellingen / Integratiesoort.
 2. Open de integratiesoort Voorraad.

  Bij Dagboek zie je het dagboek waar de voorraadmutaties geboekt gaat worden. Bij Omschrijving financieel is Bron + omschrijving bron geselecteerd. Dit is bij voorraad de enige optie.

 3. Selecteer een grootboekrekening bij RC kostprijs verkoop.
 4. Selecteer een grootboekrekening bij RC inkoop.
 5. Selecteer eventueel een afwijkende grootboekrekening bij Result./RC voorraadoverb. Hierop boekt Profit het resultaat/saldo bij voorraadoverboekingen.
 6. Als je bijv. vaste verrekenprijzen per magazijn hanteert, en je voert een magazijnverplaatsing uit, kan het verschil op een aparte rekening geboekt worden die je hier selecteert.
 7. Klik op: Opslaan en sluiten
Integratiesoort voor Meerdere voorraadadministraties inrichten

Als je de functionaliteit Voorraad in meerdere administraties hebt geactiveerd, en je hebt magazijnen gekoppeld aan verschillende administraties, dan richt je doorgaans twee integratiesoorten in.

Met integratiesoorten richt je in hoe je een bepaalde functionaliteit wilt journaliseren in Profit Financieel. In de integratiesoort geef je aan in welk dagboek de voorraadjournaalposten terecht moeten komen en welke omschrijving gehanteerd moet worden in de journaalposten.

Voor iedere administratie waarin je voorraad houdt, richt je integratiesoort Voorraad in.

Zie ook: Integratiesoort inrichten voor Meerdere administraties, waarvan 1 met voorraad

Stock_Inrichting voorr meer adm_2maal voorraad adm1

Als je zowel in administratie A als B voorraad houdt én in beide ook voor de andere administratie de facturen journaliseert, moet je bij beide administraties de integratiesoorten toevoegen:

 • Voorraad (07)
 • Voorraad Rekening Courant (13)

Als je voorraad overboekt van de ene administratie naar de andere administratie moet je in beide administraties in integratiesoort Voorraad de Rekening Courant voor de voorraad overboeking vullen.

Je moet voor het toevoegen en inrichten van integratiesoorten geautoriseerd zijn.

Integratiesoort 'Voorraad' inrichten voor meerdere voorraadadministraties:

 1. Ga naar: Algemeen / Inrichting / Integratie-instellingen / Integratiesoort.
 2. Klik op: Nieuw
 3. Selecteer een Administratie.
 4. Selecteer Voorraad bij Integratiesoort.
 5. Selecteer het dagboek waarin de journaalposten geboekt moeten worden. Afhankelijk van de gekozen integratiesoort moet je een dagboek van het type Voorraadboek of Memoriaal selecteren.
 6. Selecteer het dagboek waarin de creditnota's geboekt moeten worden. Afhankelijk van de gekozen integratiesoort moet je een dagboek van het type Voorraadboek of Memoriaal selecteren.
 7. Bij de integratiesoort Voorraad is de omschrijving standaard de omschrijving die voor financieel gebruikt wordt.
 8. Selecteer bij RC kostprijs verkoop de juiste grootboekrekening als je goederen levert uit deze administratie en de facturen daarvan worden door een andere administratie geboekt.
 9. Selecteer eventueel bij Result./RC voorraadoverb. de juiste grootboekrekening als je gaat overboeken naar een andere administratie met voorraad.
 10. Klik op: Voltooien

Integratiesoort Voorraad Rekening Courant inrichten voor meerdere voorraadadministraties:

Als je goederen levert uit de ene administratie en de facturen daarvan worden door een andere administratie geboekt, dan richt je in die administraties (ook) de integratiesoort 13 - Voorraad Rekening Courant in. Bij integratiesoort Voorraad (07) moet je dan de rekening courant rekening vastleggen voor de voorraadoverboeking.

 1. Ga naar: Algemeen / Inrichting / Integratie-instellingen / Integratiesoort.
 2. Klik op: Nieuw
 3. Selecteer de Administratie.
 4. Selecteer Integratiesoort 13 - Voorraad Rekening Courant.
 5. Selecteer het dagboek waarin de journaalposten geboekt moeten worden. Afhankelijk van de gekozen integratiesoort moet je een dagboek van het type Voorraadboek of Memoriaal selecteren.
 6. Bij de integratiesoort Voorraad is de omschrijving standaard de omschrijving die voor financieel gebruikt wordt.
 7. Selecteer bij RC kostprijs verkoop de juiste grootboekrekening.
 8. Selecteer bij Result./RC voorraadoverb. de juiste grootboekrekening.
 9. Klik op: Voltooien
Integratiesoort inrichten bij meer administraties waarvan 1 met voorraad

Je kunt meer administraties hebben, waarvan één met voorraad waarbij je de andere administratie gebruikt voor het journaliseren van de facturen. Je voegt dan voor beide administraties integratiesoorten toe.

Voorbeeld journaliseren bij voorraad

Als je goederen levert uit administratie A en de facturen daarvan worden door administratie B geboekt, dan richt je in administratie B de integratiesoort Voorraad Rekening-Courant in.

In administratie A, integratiesoort Voorraad (07): RC kostprijs verkoop

In administratie B, integratiesoort Voorraad Rekening-Courant (13): RC kostprijs verkoop

Je moet voor het toevoegen van integratiesoorten geautoriseerd zijn.

Integratiesoort 'Voorraad' inrichten voor Administratie A:

Dit is voor de journaalpost boeking 'RC kostprijs verkoop AAN Geleverde artikelen' in administratie A.

 1. Ga naar: Algemeen / Inrichting / Integratie-instellingen / Integratiesoort.
 2. Klik op: Nieuw
 3. Selecteer administratie A bij Administratie.
 4. Selecteer Voorraad bij Integratiesoort.
 5. Selecteer het dagboek waarin de journaalposten geboekt moeten worden. Afhankelijk van de gekozen integratiesoort moet je een dagboek van het type Voorraadboek of Memoriaal selecteren.

  Bij de integratiesoort Voorraad is de omschrijving standaard de omschrijving die voor financieel gebruikt wordt.

 6. Selecteer bij RC kostprijs verkoop de juiste grootboekrekening als je goederen levert uit de deze administratie en de facturen daarvan worden door een andere administratie geboekt.
 7. Klik op: Voltooien

Integratiesoort 'Voorraad Rekening-Courant' inrichten in Administratie B:

Dit is voor de journaalpost boeking 'Kostprijs verkoop AAN RC kostprijs verkoop' in administratie A.

 1. Ga naar: Algemeen / Inrichting / Integratie-instellingen / Integratiesoort.
 2. Klik op: Nieuw
 3. Selecteer administratie B bij Administratie.
 4. Selecteer Voorraad Rekening-Courant bij Integratiesoort.
 5. Selecteer het dagboek waarin de journaalposten geboekt moeten worden. Afhankelijk van de gekozen integratiesoort moet je een dagboek van het type Voorraadboek of Memoriaal selecteren.

  Bij de integratiesoort Voorraad is de omschrijving standaard de omschrijving die voor financieel gebruikt wordt.

 6. Selecteer bij RC kostprijs verkoop de juiste grootboekrekening.
 7. Klik op: Voltooien

Zie ook:

Direct naar

 1. Integratiesoorten voor Ordermanagement
 2. Integratiesoort voor ordermanagement raadplegen
 3. Integratiesoort voor verkoopfacturen toevoegen
 4. Integratiesoort voor balie-/directfacturen toevoegen
 5. Integratiesoort voor voorraad toevoegen
 6. Integratiesoort voor voorraad bij meerdere voorraadadministraties toevoegen (met rekening-courant)
 7. Integratiesoort voor voorraad bij meerdere administraties waarvan één met voorraad toevoegen (met rekening-courant)
 8. Vervolg: verbijzondering vanuit ordermanagement inrichten
 9. Vervolg: artikelgroepen inrichten