thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Intercompany projecten inrichten

Dit onderwerp bevat een overzicht van de instellingen en inrichting voor Intercompany. Na het activeren van Intercompany komt de functionaliteit in Projecten beschikbaar voor intercompany nacalculatie en facturatie voor projecten. Hiermee kan een medewerker nacalculatie boeken op een project waarvan de administratie of kostenplaats afwijkt van wat voor hem of haar is vastgelegd in Profit HRM. Profit verrekent en factureert automatisch de uren, kosten en artikelen tussen verschillende kostenplaatsen of administraties binnen één omgeving.

Intercompany vanuit projecten kent twee varianten die je bij de inrichting moet selecteren, de zogenaamde 'Intercompanymodus':

 • Administratie: Op basis van de nacalculatieregels worden er intercompany inkoop- en verkoopfacturen gegenereerd, een intercompany verkoopfactuur in de leverende administratie en een intercompany inkoopfactuur in de inkopende administratie. Deze intercompanyfacturen worden vervolgens gejournaliseerd.
 • Administratie en kostenplaats: Op basis van de nacalculatieregels worden er naast de intercompany facturen tussen twee administraties ook intercompany mutaties tussen twee kostenplaatsen binnen één administratie worden aangemaakt. Een intercompany-mutatie als deze leidt dan niet tot een intercompany verkoop- en inkoopfactuur maar alleen tot een journaalpost van de ene naar de andere kostenplaats op dezelfde grootboekrekening.

Afhankelijk van deze variant richt je Profit verder in. Ook moet je de integratie met Profit Financieel voor de juiste journalisering inrichten.

Inhoud

Video

Werkwijze

Voor het inrichten van intercompany-nacalculatie en -facturering doorloop je de stappen die zijn beschreven op deze helppagina.

Als je op een stap in het processchema klikt ga je naar de betreffende stap (paragraaf) van deze helppagina.

Intercompany activeren

Deze functionaliteit is niet standaard beschikbaar, je moet hiervoor een activering inschakelen. Schakel de activering bij voorkeur in aan het einde van de werkdag of in het weekend. Tijdens het activeringsproces zal namelijk altijd een conversie plaatsvinden en tijdens deze conversie kunnen de medewerkers niet in Profit werken. Het is aan te raden een nieuwe activering eerst te testen in een testomgeving, voordat je deze doorvoert in de live-omgeving.

Naam van de in te schakelen activering:

 • Intercompany projecten

Deze functionaliteit kun je hierna niet meer deactiveren.

Activering inschakelen in een omgeving

Intercompanyfacturering autoriseren

Richt de autorisatie van dit onderdeel in, zodat de juiste gebruikers toegang hebben tot de benodigde functies en gegevens.

Autorisatie inrichten:

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Autorisatie tool.
 2. Ga naar het tabblad: Onderhoud groepen.
 3. Selecteer de te autoriseren groep.
 4.  Ga naar het tabblad: Menu.
 5. Vink de te autoriseren menukeuzen aan:
  •  Projecten / Facturering / Intercompany / Intercompany nacalculatie
  • Projecten / Facturering / Intercompany / Factureren intercompany
  • Projecten / Facturering / Intercompany / Intercompanyfactuur
 6. Ga naar het tabblad: Autorisatie.
 7. Ga naar: Project / Project / Project.
 8. Autoriseer het tabblad: Intercompany.
 9. Ga naar: Project / Beheer / Instellingen.
 10. Autoriseer het tabblad: Intercompany.
 11. Sluit de Autorisatie tool.
 12. Klik op Ja bij de melding..

  De omgeving opent automatisch opnieuw, met de nieuwe instellingen.

Projectinstellingen voor intercompanyfacturering instellen

Je stelt bij de projectinstellingen de grondslagen voor intercompanytarieven en de variant van intercompany in. Intercompany kent twee varianten die je instelt bij de intercompanymodus:

 • Administratie: Op basis van de nacalculatieregels worden er intercompany inkoop- en verkoopfacturen gegenereerd.
 • Administratie en kostenplaats: Op basis van de nacalculatieregels worden er naast de intercompany facturen ook intercompany mutaties aangemaakt. Deze mutaties leiden tot journaalposten op een grootboekrekeningen, op verschillende kostenplaatsen.

Projectinstellingen voor Intercompanyfacturering instellen:

 1. Ga naar: Projecten / Beheer / Instellingen / Project.
 2. Ga naar het tabblad: Tarieven.
 3. Controleer de tarieven en grondslagen voor de tarieven als je deze hebt ingesteld.
 4. Ga naar het tabblad: Intercompany.

  Pro_Intercompanyfacturering instellen

 5. Vink Grondslagen intercompany ongelijk aan kostprijs aan als je wilt afwijken van de grondslagen voor de kostprijstarieven die je hebt ingesteld op het tabblad Tarieven.
 6. Selecteer de intercompany tariefgrondslag(en) voor de kostprijstarieven als je Grondslagen intercompany ongelijk aan kostprijs hebt aangevinkt.
 7. Selecteer de intercompanymodus Administratie of Administratie en kostenplaats. Als je de optie met kostenplaats selecteert is het verplicht om in het tabblad Dimensie en verbijzondering de verbijzonderingsas project in te stellen.
 8. Klik op: OK.

Kostprijs- en intercompanytarief toevoegen

Je kunt intercompany kostprijs tarieven vastleggen als je een intercompany kostprijstarief wilt toepassen bij het boeken van intercompany nacalcultatie. Als je geen intercompany kostprijs vastlegt, dan wordt het kostprijstarief toegepast. De vastlegging en werking van de velden voor intercompanytarief is in hoofdlijnen gelijk aan het kostprijs –en verkooptarief.

In de output op basis van gegevensverzameling Tarief intercompany worden de intercompanygegevens alleen getoond als je de intercompany tarieven afzonderlijk van de kostprijstarieven vastlegt.

Kostprijs- en intercompanytarief toevoegen:

 1. Ga naar: Projecten / Prijzen en tarieven / Kostprijs- en intercompanytarief.

  Let op:

  Als je ervoor gekozen hebt om aparte grondslagen te gebruiken voor de kostprijs- en de intercompanytarieven, maak je de tarieven separaat aan via twee verschillende menukeuzen:

  - Projecten / Prijzen en tarieven / Kostprijstarief of

  - Projecten / Prijzen en tarieven / Intercompanytarief

 2. Voeg een nieuw tarief toe of open de eigenschappen van een bestaand tarief.

  Pro_Kostprijs- en intercompanytarief toevoegen (10)

 3. Vink Intercompany kostprijs berekenen of Intercompany kostprijs aan en vul de intercompany kostprijs in als deze anders is dan het algemene kostprijstarief.

Project instellen voor intercompanyfacturering

Je stelt bij per project de administratie en optioneel de kostenplaats in. De kostenplaats van het project is alleen van belang als bij de projectinstellingen intercompanymodus Administratie en kostenplaats is ingesteld. Met deze gegevens kan Profit bepalen of er sprake is van intercompany. Er is sprake van intercompany als de administratie of de kostenplaats van de geboekte nacalculatie van de medewerker afwijkt van de administratie of de kostenplaats van het project. Alleen mutaties (nacalculatieregels) op een project waar het veld Administratie is ingevuld kunnen door Profit behandeld worden als intercompany-mutaties.

Project instellen voor intercompanyfacturering:

 1. Ga naar: Projecten / Project / Project.
 2. Open de eigenschappen van het project.
 3. Ga naar het tabblad: Algemeen.

  Pro_Project instellen voor Intercompany (10)

 4. Controleer de juiste administratie bij Administratie voor het project.

  Het is toegestaan de administratie te wijzigen op het project. Ook nadat er al nacalculatieregels geboekte zijn.

  In de nacalculatieregel wordt alle informatie opgeslagen om de intercompany facturatie uit te voeren.

 5. Controleer of selecteer, direct onder het veld Administratie,de juiste verbijzondering van kostenplaats als je intercompany gebruikt op kostenplaats.

  De naam van dit veld is de omschrijvingsnaam van de verbijzonderingsas. In bovenstaand voorbeeldscherm het veld Vestiging.

 6. Klik op: OK

Werkgever voor intercompanyfacturering inrichten

Je koppelt per werkgever de juiste administratie en eventueel kostenplaats (afhankelijk van je instellingen Administratie of Administratie en kostenplaats bij Intercompanymodus) voor de correcte journalisering van intercompanyfacturering.

De werkgever wordt bepaald op basis van de het contract van de medewerker. Echter kan de betreffende medewerker op dezelfde datum meerdere dienstverbanden hebben bij verschillende werkgevers. Voor de bepaling van de werkgever in de nacalculatie gaat Profit altijd uit van het hoofddienstverband.

Het veld Administratie bij de werkgever wordt gebruikt door Profit om de administratie van de medewerker te bepalen. Voor de bepaling van intercompany wordt de administratie afgeleid van de gekoppelde werkgever van het actuele contract van de medewerker.

Het veld Administratie bij de werkgever wordt ook gebruikt voor het sturen van de Payroll journaalposten naar de juiste administratie.

Werkgeversinstellingen voor intercompanyfacturering vastleggen:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Werkgever.
 2. Open de eigenschappen van de werkgever.
 3. Ga naar het tabblad: Integratie.
 4. Controleer of de juiste administratie is gekoppeld bij Administratie.

  Je kunt voor intercompanyfacturering alleen een administratie binnen dezelfde omgeving selecteren, niet een administratie uit een andere omgeving.

 5. Ga naar het tabblad: Journalisering.
 6. Vink Verbijzonderen per kostenplaats aan als je de intercompanyfacturatie ook op kostenplaats hebt ingesteld.

Meer informatie:

Medewerker voor intercompanyfacturering inrichten

Je controleert de instellingen van het contract en functie/afdeling van de medewerker voor intercompany nacalculatie en facturering. Hierbij controleer je bij de medewerker of in zijn/haar contract de werkgever gekoppeld is aan de dezelfde organisatie die je in de administratie-instellingen als organisatie/persoon hebt gekoppeld.

Als je gaat werken met de intercompanymodus Administratie en kostenplaats, moet je ook in het contract van de betreffende medewerker de juiste kostenplaats controleren. De kostenplaats is onderdeel van de SCORFI-gegevens van de medewerker. In de functie wordt de kostenplaats vastgelegd. Bij het boeken van nacalculatie wordt op basis van het dan geldende contract, de juiste kostenplaats opgehaald.

Medewerker voor intercompany nacalculatie en facturering inrichten:

 1. Ga naar: HRM / Medewerker / Medewerker.
 2. Open de eigenschappen van de medewerker.
 3. Ga naar het tabblad: Contract.
 4. Open de eigenschappen van het contract.
 5. Controleer de werkgever bij Werkgever.
 6. Ga naar het tabblad: Functie.

  Profit toont de functieregel(s) vanaf het eerste dienstverband van de medewerker.

 7. Open de eigenschappen van de huidige functieregel.

  Pro_Medewerker voor intercompanyfacturering inrichten (10)

 8. Controleer of stel de kostenplaats in bij Kostenplaats als je gaat werken met de intercompanymodus Administratie en kostenplaats, als je dit hebt ingesteld bij je instelingen bij Intercompanymodus.
 9. Klik op: OK.

Meer informatie:

Administratie- en organisatie-instellingen voor intercompany inrichten

Voor de functionaliteit Intercompany moet in de administratie-instellingen de juiste organisatie aan de administratie zijn gekoppeld. De organisatie van de administratie (BV) moet je in Profit CRM bij Organisaties/personen hebben vastgelegd. Dit moet je voor alle administraties vastleggen. Ook moet de organisatie zowel een verkooprelatie/debiteur als inkooprelatie/crediteur zijn.

Administratie-instellingen voor intercompanyfacturering inrichten:

 1. Open de gewenste administratie.
 2. Ga naar: Algemeen / Administratie / Beheer / Eigenschappen.
 3. Ga naar het tabblad: Algemeen.

 4. Controleer of bij Organisatie/persoon de organisatie (of persoon) is geselecteerd.

  Selecteer de organisatie/persoon voor deze administratie bij Organisatie/persoon. Profit neemt dan automatisch de gegevens over van de organisatie, zoals KvK-nummer, contactpersoon en telefoonnummer. Voor de functionaliteit intercompany moet in dit veld de juiste organisatie gekoppeld zijn. Hiermee kan Profit de juiste btw-plicht ophalen.

  Als je de organisatie/persoon niet kunt vinden, dan kan het zijn dat deze nog niet bestaat. Voeg eerst de organisatie toe in CRM om deze hier te kunnen selecteren.

 5. Klik op: OK.
 6. Open de omgeving opnieuw om de wijzigingen door te voeren.

Gegevens organisatie/persoon van de administratie raadplegen in CRM:

De organisatie die is gekoppeld aan de administratie moet de organisatie zowel een verkooprelatie/debiteur als inkooprelatie/crediteur zijn. Raadpleeg in CRM in de weergave van organisatie/persoon van welke type de organisatie is, zoals verkooprelatie, inkooprelatie, werkgever, debiteur, crediteur, etc.

 1. Ga naar: CRM / Organisatie/persoon / Organisatie/persoon.

  Je ziet direct in de kolommen van deze weergave de typen van de organisatie/persoon waarin deze voorkomt in de database van Profit. Een Organisatie en een Persoon kunnen meer dan één type zijn, bijvoorbeeld zowel een debiteur als crediteur zijn.

 2. Raadpleeg je organisatie van de administratie. Gebruik het filter om de organisatie te selecteren.

  De organisatie/persoon die aan je aan de administratie gekoppeld hebt kun je ook direct in de weergave raadplegen; het veld Administratie is in dat geval aangevinkt. Je kunt de weergave aanpassen en het veld Administratie toevoegen als je dit veld niet ziet.

  Het veld Debiteur en het veld Crediteur moet ook zijn aangevinkt.

  Pro_Adminstratie-instellingen voor intercompany (10)

Verstrekkingswijze intercompanyfacturen bij de verkooprelatie/debiteur (administratie) instellen:

De intercompany verkoopfactuur is een apart rapport, waarvan je de verstrekkingswijze aan de administratie (als verkooprelatie) kunt instellen.

 1. Ga naar:
  • Projecten / Project / Verkooprelatie
  • Ordermanagement / Verkoop / Verkooprelatie
  • Financieel / Debiteur / Debiteur
 2. Open de eigenschappen van de verkooprelatie, de organisatie (administratie) waaraan je de intercompany verkoopfactuur verstrekt.
 3. Ga naar het tabblad: Digitaal.
 4. Klik op de actie: Onderhouden.

  Je ziet bovenin de boekingslay-out wat de algemene instelling bij deze relatie is qua verstrekkingswijze en contact.

 5. Klik op: Nieuw.
 6. Selecteer Nieuw.

  Pro_Adminstratie-instellingen voor intercompany (20)

 7. Selecteer bij Type rapport het rapport voor Intercompany verkoopfacturen (in het geval van facturen voor intercompany projecten) of Intercompanyfactuur (ordermanagement) (in het geval voor intercompany ordermanagement).
 8. Selecteer een waarde bij Verstrekkingswijze.
 9. Selecteer het Contact.
 10. Klik op: Voltooien.

Btw-gegevens bij intercompany

Voor een correcte afhandeling van de btw is het belangrijk te weten welke btw-gegevens Profit gebruikt voor intercompany. Deze gegevens moet je controleren:

 1. Controleer de btw-plicht bij de debiteur van de organisatie (in de financiële administratie) die gekoppeld is aan de werkgever/medewerker.

  De btw-plicht gegevens van de administratie kun je raadplegen in de eigenschappen van verkooprelatie/debiteur op het tabblad Debiteur, waarbij de verkooprelatie/debiteur de organisatie is die gekoppeld is aan de administratie (bij intercompany projecten de administratie die is vastgelegd bij de werkgever van de medewerker).

  Bij de intercompany facturen wordt de btw-plicht gebruikt van de debiteur van de organisatie (in de financiële administratie) die gekoppeld is aan de administratie.

  Als bijvoorbeeld bij de debiteur btw-plicht ICP Verkopen binnen EU is ingesteld wordt in de intercompany inkoopfactuur/journaalpost ICP plicht Inkopen binnen EU gehanteerd.

  Als de administraties van de Intercompanyfacturering tot dezelfde Fiscale Eenheid behoren, dan wordt de Btw-plicht Geen btw (intercompany) gehanteerd.

  Pro_Administratie en organisatie instellen voor Intercompany (20)

 2. Controleer het btw-nummer van de leverende administratie bij de crediteur.

  Het btw-nummer van de leverende administratie op de intercompany-factuur wordt uit inkooprelatie van de gekoppelde organisatie gehaald. Als echter het btw-nummer van de inkooprelatie niet bekend is dan wordt het btw-nummer vanuit de administratie gehaald.

  Het btw-nummer van de administratie kun je raadplegen in de eigenschappen van inkooprelatie/crediteur op het tabblad Crediteur, waarbij de inkooprelatie/crediteur de organisatie is die gekoppeld is aan de administratie.

Verkooprelatieprofiel inrichten voor intercompanyfacturering

In een verkooprelatieprofiel leg je een aantal instellingen vast die gelden voor de verkooprelaties die gekoppeld zijn (of worden) aan het profiel. Je stelt instellingen in voor het journaliseren van facturen en je koppelt de rapporten die Profit moet gebruiken voor het ordertraject en facturering. Voor het verstrekken van de intercompanyfactuur aan de administratie stel je verkooprelatieprofiel in.

Verkooprelatieprofiel inrichten voor projectfacturering:

 1. Ga naar: Algemeen / Inrichting / Integratie-instellingen / Verkooprelatieprofiel.
 2. Open de eigenschappen van het verkooprelatieprofiel dat gekoppeld is aan de verkooprelaties.

  Afhankelijk van de situatie gebruik je een eigen verkooprelatieprofiel of het standaard verkooprelatieprofiel, dit is het verkooprelatieprofiel met de sterretjes (*****).

 3. Ga naar het tabblad: Rapport factuur.
 4. Controleer/selecteer de gewenste rapporten.
 5. Ga naar het tabblad: Berichtsjabloon factuur.
 6. Controleer/selecteer de e-mail berichtsjabloon bij Intercompany verkoopfactuur als je de intercompanyfacturen verstrekt via e-mail.
 7. Klik op: OK.

Meer informatie:

Integratie met Financieel inrichten voor intercompanyfacturering

Je voegt een integratiesoort toe per administratie voor de journalisering van de intercompanyboekingen. De integratiesoort bepaalt o.a. het dagboek, factuurnummer en de omschrijving van de journaalpost van de verkoopfacturen.

Het is toegestaan om voor de integratiesoorten hetzelfde dagboek en nummering (teller) te gebruiken voor alle facturen, echter om je intercompanyfacturen hiervan te onderscheiden is het advies om hiervoor een apart dagboek te gebruiken met een aparte teller.

Voor de journalisering van intercompany houdt Profit rekening met de inrichting van integratiegroepen en integratierekeningen. De integratierekeningen bepalen de grootboekrekeningen voor de journalisering van de omzet en onder handen werk vanuit projecten. Voor de journalisering van intercompany zijn grondslagen voor intercompany beschikbaar. Deze kun je instellen bij de instellingen voor de integratie met Financieel

Je moet voor deze functie geautoriseerd zijn.

Integratiesoort voor intercompany facturen en mutaties toevoegen:

 1. Ga naar: Algemeen / Inrichting / Integratie-instellingen / Integratiesoort.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Selecteer bij Administratie een administratie als je werkt met meerdere administraties. Per administratie kun je een integratiesoort maar één keer toevoegen.
 4. Selecteer de factureringsmethode bij Integratiesoort. Voor Intercompany zijn dit:
  • Intercompany inkoopfacturen
  • Intercompany verkoopfacturen
  • Intercompany kostenplaatsen

  De intercompany integratiesoorten zijn alleen beschikbaar als je Intercompany hebt geactiveerd.

  De instellingen van de integratiesoort Intercompany verkoopfacturen is gelijk aan de integratiesoort projectfactuur. De instellingen van de integratiesoort Intercompany inkoopfacturen is gelijk aan de integratiesoort inkoopfactuur.

 5. Selecteer bij Dagboek het dagboek waarop je de intercompanyfacturen wilt boeken.

  Als je wilt kun je hiervoor een apart dagboek gebruiken waaraan je een teller koppelt.

 6. Selecteer bij Dagboek creditfacturen het dagboek in waarop Profit de creditfacturen moet boeken. Je kunt hier hetzelfde dagboek selecteren als hierboven voor het journaliseren van de facturen, maar je kunt hier ook een ander dagboek kiezen.
 7. Selecteer bij Omschrijving financieel de omschrijving voor de journaalpost die Profit moet gebruiken bij het boeken in Profit Financieel. Profit bepaalt de omschrijving tijdens het journaliseren.
 8. Klik op: OK.

Grondslagen Integratie financieel instellingen:

Je kunt bij de instellingen voor de integratie met Financieel voor de journalisering van intercompany de grondslag aangeven, die bepaalt naar welke omzetrekening de bedragen gaan.

Voor de journalisering van intercompany houdt Profit rekening met de inrichting van integratiegroepen en integratierekeningen. De integratierekeningen bepalen de grootboekrekeningen voor de journalisering van de omzet en onder handen werk vanuit projecten. Als de integratierekening niet is ingevuld gebruikt Profit de grootboekrekeningen van de integratiegroep.

 1. Ga naar: Projecten / Beheer / Instellingen / Integratie Financieel.
 2. Ga naar het tabblad: Intercompany.

  Pro_Intercompany integratie financieel instellingen (10)

 3. Selecteer de grondslag voor de journalisering van intercompany facturen bij Grondslag opbrengst en Grondslag inkoop.

  Als je hier Medewerker, Project of Werksoort selecteert, dan moet je voor iedere medewerker of voor elk project of voor iedere werksoort afzonderlijk een grootboekrekening instellen waarop de omzet moet worden geboekt. Als je hier Projectgroep of Integratie-/Artikelgroep selecteert, dan stel je dit per groep in en geldt de instelling voor alle projecten c.q. werksoorten in de betreffende groep. Je kunt hier ook één van de vrije dimensies selecteren.

 4. Selecteer de grondslag voor de journalisering van intercompany kostenplaats bij Grondslag dekking kostprijs als je werkt met de Intercompany modus Administratie en kostenplaats.
 5. Klik op:  OK.

Integratierekening toevoegen:

Na het vaststellen van de grondslag voor de integratie van intercompany facturen en/of kostenplaats, kun je een nieuwe integratierekening toevoegen om instellingen vast te leggen voor de journalisering via een integratiedagboek in Profit Financieel.

 1. Ga naar: Algemeen / Inrichting / Integratie-instellingen / Integratierekening.
 2. Klik op: Nieuw.

  Pro_Intercompany integratie financieel instellingen (20)

 3. Selecteer de boekingssoort waarvoor je een integratierekening toevoegt. Voor intercompany kun je de volgende boekingsoorten selecteren: Intercompany opbrengst en Intercompany inkoop.

  Je beschikt ook over de boekingssoort Intercompany kostenplaatsen als je de intercompany modus Administratie en kostenplaats gebruikt.

  Let op:

  Dezelfde bedrijfsregels en validaties zijn van toepassing als bij de al bestaande grondslagen. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan meer dan één keer de combinatie van boekingssoort, grondslag en rekening aan te maken.

 4. Selecteer de grootboekrekening voor de journalisering bij Rekening, bijvoorbeeld de opbrengstrekening waarop je de bedragen van de intercompany verkoopfacturen wilt boeken.
 5. Klik op: Voltooien.

Meer informatie:

Verbijzondering intercompany inrichten

Je kunt verbijzonderingskoppelingen vastleggen voor de integratie van verbijzonderingen met Profit Financieel. Hiermee worden dan de opbrengstboekingen van de facturen in Profit Financieel geregistreerd per kostenplaats (product, afdeling, rayon, e.d.).

Door het verbijzonderen per kostenplaats (verbijzonderingscode) krijg je meer inzicht en dus mogelijkheden tot bijsturen.

Je legt met de verbijzonderingskoppeling een koppeling vast tussen een verbijzonderings-as en een veld uit de verkoop- of inkoopfactuurregel of nacalculatieregel.

Bij de administratie instellingen moet het aantal assen gelijk zijn voor de administraties waarvoor je intercompany kostenplaats inricht.

Let op:

De verbijzonderingstoewijzingen van intercompany kostenplaats (integratierekening) is per administratie.

Verbijzondering intercompany inrichten:

 1. Ga naar: Algemeen / Inrichting / Integratie-instellingen / Verbijzonderingskoppeling.
 2. Je richt de verbijzonderingskoppelingen in voor de volgende koppelingstypen:
  • Intercompany inkoop en Intercompany opbrengst
  • Intercompany kostenplaats inkoop en Intercompany kostenplaats opbrengst als je intercompanymodus 'Administratie en kostenplaats' hebt ingesteld.
 3. Richt verbijzonderingkoppelingen en verbijzonderingscodes in.

Meer informatie:

Rekening-courant intercompanyfacturering inrichten

Je kunt bij de rekening-courantverhouding, waarbij je de rekening-courantkoppeling hebt vastgelegd tussen de ene administratie en de andere administratie, Toepassen voor afletteren intercompanyfacturen aanvinken als je wilt dat de journaalposten automatisch tegen elkaar worden afgeletterd. Als je dit niet aanvinkt dan krijg je bij het journaliseren van intercompany kostenplaats een openstaande post en kun je deze zelf tegen elkaar afletteren.

Rekening-courant inrichten:

 1. Ga naar: Financieel / Beheer / Inrichting rekening-courant.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Selecteer in de velden Nummer bronadministratie en Grootboekrekening de gegevens van de eerste administratie, waarin je de dagelijkse boekingen verwerkt.
 4. Selecteer in de velden Nummer doeladministratie en Grootboekrekening de gegevens van de andere administratie waarmee je de rekening-courantverhouding onderhoudt.
 5. Selecteer het speciaal aangemaakte dagboek in de andere administratie bij Dagboek.
 6. Vink Toepassen voor afletteren intercompanyfacturen aan aan als je wilt dat Profit de journaalposten tegen elkaar aflettert.
 7. Klik op: Voltooien.

Meer informatie:

Boekingslay-out voor intercompany nacalculatie inrichten

Je hebt in Profit een standaard boekingslay-out voor de nacalculatie voor Nacalculatie per regel (Profit), Nacalculatie per week (Profit), Nacalculatie per regel InSite, etc. Als je Intercompany hebt geactiveerd, dan kun je de volgende velden toevoegen aan boekingslay-out die wordt gebruikt voor nacalculatie, zodat hierop geboekt kan worden.

 • Administratie medewerker
 • Kostenplaats medewerker
 • Administratie project
 • Verbijzonderingscode project 
 • Intercompany
 • Intercompany te journaliseren

Zie ook

Process

Nacalculatie Intercompany

Work area

Projecten