thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Balie-/directfacturen via Output mailen/afdrukken

Je kunt een balie-/directfactuur e-mailen en/of afdrukken via de Output facturen-actie.

Daarbij houdt de actie rekening met de Voorkeur verstrekkingswijze van de relatie.

Als je wilt e-mailen of afdrukken volgens de voorkeur van de relatie, dan moet je dit eerst inrichten.

Balie-/directfacturen verstrekken via Output-actie:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Verkoopproces / Balie-/directfactuur.
 2. Selecteer een regel. Of selecteer meerdere regels:
  1. Klik op: Selecteren.
  2. Selecteer Regels selecteren (Ctrl+S).

   Multiselect

  3. Vink de regels één voor één aan (of klik op Ctrl+A om alle regels in één keer te selecteren).
 3. Klik op de actie: Output facturen.
 4. Vink eventueel Alleen nog niet verwerkte facturen verwerken. aan om die regels te verwerken die nog niet afgedrukt/gemaild zijn.

  Let op:

  Normaal is een factuur volledig verwerkt als deze verstrekt is op de manier die bij de Voorkeur verstrekkingswijze bij de relatie staat ingesteld. Als je de regel via de Output-wizard verwerkt via Afwijkend verstrekken wordt de regel echter ook als Volledig verwerkt aangevinkt.

 5. Selecteer eventueel een andere printer.
 6. Selecteer eventueel een andere printerlade.
 7. Vink Afwijkend verstrekken aan, als je alle regels op dezelfde manier wilt e-mailen of afdrukken en dus geen rekening wilt houden met de Voorkeur verstrekkingswijze die bij de verkoop-/inkooprelaties is ingesteld.
  1. Selecteer de afwijkende verstrekkingswijze die voor alle geselecteerde regels hetzelfde zal zijn, namelijk: Afdrukken, Afdrukken + e-mail PDF of E-mail PDF. Bij facturen heb je ook nog de optie E-mail e-factuur + PDF.
  2. Selecteer een afwijkend rapport (anders dan in het verkoop-/inkooprelatieprofiel is vastgelegd).
  3. Selecteer een berichtsjabloon, als je als afwijkende verstrekkingswijze een van de e-mailopties hebt geselecteerd.
 8. Vink Opslaan in dossier aan, als je de verzonden rapporten wilt opslaan in het dossier van de relatie(s).
 9. Selecteer bij Sortering de manier van sorteren voor afdrukken.
 10. Vink Aflopend aan om de rapporten van hoog naar laag te sorteren.
 11. Klik op: Volgende. Als je de wachtrij gebruikt heb je deze stap niet en kun je geen afdrukvoorbeeld tonen.

  Je ziet nu een overzicht van welke regels op welke manier verzonden zullen worden.

  1. Selecteer een regel met als verstrekkingswijze Afdrukken en klik op de actie Afdrukvoorbeeld om het rapport te controleren.
  2. Selecteer een regel met als verstrekkingswijze E-mailen en klik op de actie E-mail voorbeeld.
  3. Sluit het voorbeeld.
 12. Klik op: Voltooien.
 13. Klik op: OK bij de melding dat de verwerking gereed is.

  De velden Afgedrukt, Dossier, Gemaild, Voll. verw. en Verstrekt via eVerbinding zijn aangevinkt als je de corresponderende verstrekking hebt gedaan. Deze velden zijn alleen zichtbaar als je deze aan de weergave hebt toegevoegd.

  Let op:

  Profit plaatst deze taak in de wachtrij. Terwijl de taak in de wachtrij wordt uitgevoerd, kun je gewoon doorwerken. Bij de meeste rapporten moet je de afdruktaak afhandelen om het rapport af te drukken.

  Als het rapport niet wordt afgedrukt, kijk dan eerst of je de taak nog moet afhandelen..

Zie ook

Direct naar

 1. Balie-/directfactuur
 2. Inrichten
 3. Balie-/directfactuur toevoegen
 4. Balie-/directfactuur snel toevoegen via overnemen orderregels
 5. Offerte omzetten naar balie-/directfactuur
 6. Balie-/directfactuur raadplegen
 7. Balie-/directfacturen via Output
 8. Pakbonnen afdrukken
 9. Facturen afdrukken
 10. Bepalen welke lay-out wordt gebruikt bij factuur
 11. Balie-/directfactuur vrijgeven
 12. Balie-/directfactuur crediteren
 13. Contante verkopen via balie-/directfactuur

Process

Balie-/directfactuur

Work area

Ordermanagement