Inrichting meer administraties waarvan 1 met voorraad

Je kunt meer administraties gebruiken waarbij je in één ervan de voorraad bijhoudt en in een andere de facturen journaliseert.

Inhoud

Beschrijving

Binnen één omgeving kun je meerdere administraties gebruiken. Zonder extra activeringen kun je in één administratie voorraad bijhouden waarbij je de facturen journaliseert in een andere administratie.

Je richt dit in door voor beide administraties integratiesoorten toe te voegen.

Je kunt de voorbeelden raadplegen van journaalposten die bij deze inrichting ontstaan bij inkoop en verkoop.

Integratiesoort inrichten bij meer administraties waarvan 1 met voorraad

Je kunt meer administraties hebben, waarvan één met voorraad waarbij je de andere administratie gebruikt voor het journaliseren van de facturen. Je voegt dan voor beide administraties integratiesoorten toe.

Voorbeeld journaliseren bij voorraad

Als je goederen levert uit administratie A en de facturen daarvan worden door administratie B geboekt, dan richt je in administratie B de integratiesoort Voorraad Rekening-Courant in.

In administratie A, integratiesoort Voorraad (07): RC kostprijs verkoop

In administratie B, integratiesoort Voorraad Rekening-Courant (13): RC kostprijs verkoop

Je moet voor het toevoegen van integratiesoorten geautoriseerd zijn.

Integratiesoort 'Voorraad' inrichten voor Administratie A:

Dit is voor de journaalpost boeking 'RC kostprijs verkoop AAN Geleverde artikelen' in administratie A.

 1. Ga naar: Algemeen / Inrichting / Integratie-instellingen / Integratiesoort.
 2. Klik op: Nieuw
 3. Selecteer administratie A bij Administratie.
 4. Selecteer Voorraad bij Integratiesoort.
 5. Selecteer het dagboek waarin de journaalposten geboekt moeten worden. Afhankelijk van de gekozen integratiesoort moet je een dagboek van het type Voorraadboek of Memoriaal selecteren.

  Bij de integratiesoort Voorraad is de omschrijving standaard de omschrijving die voor financieel gebruikt wordt.

 6. Selecteer bij RC kostprijs verkoop de juiste grootboekrekening als je goederen levert uit de deze administratie en de facturen daarvan worden door een andere administratie geboekt.
 7. Klik op: Voltooien

Integratiesoort 'Voorraad Rekening-Courant' inrichten in Administratie B:

Dit is voor de journaalpost boeking 'Kostprijs verkoop AAN RC kostprijs verkoop' in administratie A.

 1. Ga naar: Algemeen / Inrichting / Integratie-instellingen / Integratiesoort.
 2. Klik op: Nieuw
 3. Selecteer administratie B bij Administratie.
 4. Selecteer Voorraad Rekening-Courant bij Integratiesoort.
 5. Selecteer het dagboek waarin de journaalposten geboekt moeten worden. Afhankelijk van de gekozen integratiesoort moet je een dagboek van het type Voorraadboek of Memoriaal selecteren.

  Bij de integratiesoort Voorraad is de omschrijving standaard de omschrijving die voor financieel gebruikt wordt.

 6. Selecteer bij RC kostprijs verkoop de juiste grootboekrekening.
 7. Klik op: Voltooien

Zie ook:

Voorbeeld journaalposten bij inkoop met meer administraties waarvan 1 met voorraad

Je kunt, als je meerdere administraties gebruikt met voorraad in één of meerdere voorraad, raadplegen in welke administratie gejournaliseerd wordt.

Administratie raadplegen waarin gejournaliseerd wordt:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Beheer / Instellingen.
 2. Ga naar tabblad: Algemeen.
 3. Hier zie je in welke Administratie de journaalposten voor voorraad worden geschreven.

Voorbeeld journaalposten bij inkoop met meer administraties waarvan 1 met voorraad

In dit voorbeeld zie je journaalposten bij inkoop met meerdere administraties waarvan 1 met voorraad.

Voorbeeld journaliseren bij voorraad

In dit voorbeeld gaan we ervan uit dat de artikelgroepen op een bepaalde manier zijn ingericht. Raadpleeg de inrichting bij de artikelgroepen.

Raadpleeg eventueel administratie waarin gejournaliseerd wordt

Dit zijn de journaalposten bij inkoop als je meerdere administraties (A en B) hebt met maar in één daarvan voorraad (in administratie A):

Situatie

Journaalpost

Toelichting

Ontvangst in administratie A (de administratie waaronder integratiesoort 07 is aangemaakt)

Voorraad
aan    Inkoop
aan    Prijsverschil
aan    Verlies
aan    Transportkosten

via integratiesoort 7
administratie A

Inkoopfactuur in administratie A (de administratie waaronder integratiesoort 07 is aangemaakt)

Inkoop
aan    Crediteuren

via integratiesoort 7
administratie A

Inkoopfactuur NIET in administratie A, maar in B (dus andere administratie dan waarvoor integratiesoort 07 is aangemaakt).

Twee journaalposten:

Adm. B:
Inkoop
aan Inkoop rekening courant  

via integratiesoort 13
administratie B

 

Adm. A:
Inkoop rekening courant
aan Crediteuren     

via integratiesoort 7
administratie A

Voorbeeld journaliseren bij verkoop met meer administraties waarvan 1 met voorraad

In dit voorbeeld zie je journaalposten bij verkoop met meerdere administraties waarvan 1 met voorraad.

Voorbeeld journaliseren bij voorraad

In dit voorbeeld gaan we ervan uit dat de artikelgroepen op een bepaalde manier zijn ingericht. Raadpleeg de inrichting bij de artikelgroepen.

Raadpleeg eventueel de administratie waarin gejournaliseerd wordt

Journaalposten bij verkoop:

Situatie

Journaalpost

Toelichting

Pakbon in administratie A (de administratie waaronder integratiesoort 07 is aangemaakt)

Geleverde artikelen
aan   Voorraad

via integratiesoort 7
administratie A

Verkoopfactuur in administratie A (de administratie waaronder integratiesoort 07 is aangemaakt)

Kostprijs verkoop
aan Geleverde artikelen

via integratiesoort 7
administratie A

Verkoopfactuur NIET in administratie A (dus andere administratie dan waarvoor integratiesoort 07 is aangemaakt), in ons voorbeeld adm. B.

Twee journaalposten:

Adm. B:
Kostprijs verkoop    
aan Kostprijs verkoop RC  

via integratiesoort 13
administratie B

 

Adm. A:
Kostprijs verkoop RC
aan Geleverde artikelen   

via integratiesoort 7
administratie A

Direct naar

 1. Inrichting voorraad
 2. Voorraad activeren
 3. Integratiesoort
 4. Artikelgroep
 5. Magazijnlocaties toevoegen
 6. Locaties collectief verwijderen
 7. Artikeldimensies
 8. Meerdere magazijnen
 9. Meer administraties waarvan een met voorraad
 10. Voorraad in meerdere voorraadadministraties
 11. CBS-aangifte
 12. Inventarisatie inrichten
 13. Barcodescanner inrichten