thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Licentie en telling van licentie-aantallen

Je hebt voor Profit altijd een licentie nodig, deze bepaalt welke functionaliteit je in Profit kunt gebruiken. Ook bepaalt de licentie de aantallen gebruikers, medewerkers, etc. Je leest in dit artikel hoe je te werk kunt gaan als je de maximumaantallen hebt bereikt.

Inhoud

Licentie en gebruikersaantal raadplegen via de omgevingsinstellingen

 1. Ga naar: Algemeen / Omgeving / Beheer / Eigenschappen.
 2. Ga naar het tabblad: Licentie informatie.

  Je ziet de aantallen omgevingen, gebruikers, e.d. waar je volgens de licentie recht op hebt.

Aantallen raadplegen via gegevensverzameling:

De gegevensverzameling Licentiedata (rapport) biedt inzicht in maximumaantallen, het gebruikte aantal en het aantal nog beschikbaar. Je kunt deze gegevensverzameling gebruiken voor voor signalen, GetConnectoren en analyses.

Op basis van deze gegevensverzameling is ook een signaal, namelijk Beschikbare aantal Profit-gebruikers van de licentie is bijna op (Profit). Het signaal 'gaat af' als er minder dan vijf gebruikers aangemaakt kunnen worden. Kopieer het signaal en pas dit naar eigen inzicht aan.

Licentie en gebruikersaantal raadplegen via de Autorisatie tool

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Autorisatie tool.
 2. Klik op: Licentieaantallen (rechtsboven).

Licentie en gebruikersaantal naar jezelf mailen

Je kunt een analyse met licentietellingen naar jezelf laten mailen. De analyse is een Excel-bestand waarin je o.a. per gebruiker ziet in welke omgevingen deze is aangemaakt.

Dit kan in elke omgeving. Elke keer dat je een analyse wilt laten toesturen, voer je de volgende stappen uit.

 1. Open de gewenste omgeving.
 2. Ga naar: Algemeen / Omgeving / Beheer / Eigenschappen, tabblad AFAS Online.
 3. Open Licentietelling analyse laten opsturen.
 4. Lees de toelichting.
 5. Vul je e-mailadres in bij waarde. Dit moet het e-mailadres zijn dat is gekoppeld aan je huidige Profit-gebruiker.
 6. Als het adres klopt, ontvang je een e-mail met uitleg en een Excel-bestand.

Licentie-aantallen en tellingen

Er zijn twee verschillende type tellingen, namelijk per licentie en per type omgeving.

Type 1: Aantallen per licentie

Dit geldt voor alle omgevingen samen, ongeacht het type omgeving. Er is dus geen onderscheid tussen Productieomgeving (zoals O12345AA), Testomgeving (zoals T12345AA) of Acceptomgeving (zoals A12345AA). De licentie bepaalt de volgende zaken:

 • Maximumaantal omgevingen.

  In Profit Small Business kun je maximaal 10 omgevingen gebruiken. In andere uitvoeringen van Profit is het maximum aantal afhankelijk van de licentie. Alle omgevingen tellen mee, dus Productie-, Test- en Accept-omgevingen.

 • Maximumaantal medewerkers.
 • Maximumaantal aangiften.

Elk type omgeving heeft een aparte tegel op de AFAS Online Portal:

Type 2: Aantallen per type omgeving

Alle andere onderdelen gelden per type omgeving. De licentie bepaalt de volgende zaken:

 • InSite-gebruikers
 • Profit-gebruikers
 • OutSite-gebruikers

  Voorbeeld:

  Je hebt 3 productieomgevingen en 2 testomgevingen.

  Het maximumaantal InSite-gebruikers geldt voor de 3 productieomgevingen samen. Daarnaast geldt het maximumaantal InSite-gebruikers voor de 2 testomgevingen samen.

Maxumumaantal bereikt

Bij het bereiken van het maximumaantal kan het nodig zijn om de licentie uit te breiden, maar controleer eerst de bestaande gebruikers. Blokkeer of verwijder gebruikers die niet meer nodig zijn in ALLE omgevingen. Kijk of er gebruikers zijn die niet meer nodig zijn, zoals uitzendkrachten die niet meer voor je werken, stagiaires, testgebruikers, etc.

Uitzendkrachten zijn niet van toepassing als de functionaliteit Flex is geactiveerd. Kandidaten leg je vast als personeelslid en niet als uitzendkracht.

Daalt het licentieaantal na bovenstaande stappen niet? Ga dan naar http://afas.nl/mutaties en pas zelf je licentieaantal aan.

Let op:

Alleen een contactpersoon met de rol Beheerder kan de licentie wijzigen.

Maximaal aantal gebruikers, medewerkers, cliënten en InSite en OutSite

Afhankelijk van de licentie heb je recht op een bepaald aantal UNIEKE gebruikers, medewerkers, etc.

Maximum aantal gebruikers

Maximum aantal cliënten

Zie ook

Direct naar

 1. Applicatiebeheer
 2. Platformondersteuning en productondersteuning
 3. Conversiewerkzaamheden bij een nieuwe Profit-versie
 4. Autorisatie
 5. Licentie
 6. Communicatieservice
 7. Veldinstellingen beheerder
 8. Vrije inrichting
 9. Gegevens importeren in Profit
 10. Geplande taken
 11. AFAS Remote
 12. Blokkeringen

Process

Licentie Omgeving

Work area

Algemeen