Btw-scenario's

SB berekent in de de meeste gevallen automatisch de juiste btw. Hieronder beschrijven wij aan de hand van verschillende scenario's wat wij hiervoor op de achtergrond doen en wat jij eventueel handmatig moet doen.

Voor alle processen waarbij btw wordt berekend, zoals verkoopfacturen, inkoopfacturen en memoriaalboekingen, wordt de btw en eventueel de grondslag automatisch verwerkt in de juiste btw-aangifte.

Meer informatie over hoe SB omgaat met de btw en de btw-aangifte vind je hier.

Meer informatie over de margeregeling / globalisatieregeling vind je hier.

Verkoop

Scenario 1: Verkoop binnenland

Scenario 2: Verkoop binnen de EU, goederen

Scenario 3: Verkoop binnen de EU, diensten

Scenario 4: Verkoop buiten de EU, goederen

Scenario 5: Verkoop buiten de EU, diensten

Scenario 6: Verkoop 0%

Scenario 7: Verkoop vrijgesteld

Scenario 8: Verkoop vrijgesteld (Kantineregeling)

Scenario 9: Verkoop forfaitair (Sportkantines)

Scenario 10: Verkoop verlegd (binnen Nederland)

Scenario 11: Verkoop intercompany

Scenario 12: Afstandsverkoop

Scenario 13: Verkoop vast actief met meerdere btw-tarieven

Scenario 14: Éénloketsysteem / e-commerce

Inkoop

Scenario 1: Inkoop binnenland

Scenario 2: Inkoop binnen de EU

Scenario 3: Inkoop buiten de EU

Scenario 4: Inkoop buitenland met buitenlandse btw-berekening

Scenario 5: Inkoop buitenland met binnenlandse btw-berekening

Scenario 6: Inkoop vrijgesteld

Scenario 7: Inkoop verlegd

Scenario 8: Btw niet volledig terug te vorderen

Overig

Scenario 1: Btw privégebruik auto