thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Inhoudingsplicht (België) (Bouw)

Als Belgische opdrachtgever, aannemer en onderaannemer ben je verplicht om te controleren of je (onder)aannemers schulden hebben bij de FOD Financiën of de Rijkdienst Sociale Zekerheid (RSZ). Dan houd je namelijk een percentage van het inkoopfactuurbedrag in en dit bedrag draag je af aan deze instanties.

Profit haalt daarvoor via webservices van de Rijksdienst Sociale Zekerheid (RSZ) en de FOD Financiën (FOD) de actuele status van de inhoudingsplicht van crediteuren op.

Profit slaat in de eigenschappen van de crediteur op of er een schuld is en bij welke instantie. De status kun je raadplegen en je kunt eventueel de controle nogmaals handmatig uitvoeren.

Op grond van deze schuld berekent Profit het bedrag op de inkoopfactuur dat ingehouden moet worden en het bedrag dat je aan de crediteur moet betalen. Dit wordt automatisch verwerkt in de openstaande post. Daar kun je ook het bedrag dat ingehouden wordt raadplegen en eventueel wijzigen. Het berekende bedrag wordt verwerkt in de betaalopdracht aan de crediteur.

Bij het verwerken van de betaalopdracht van de inkoopfactuur meldt Profit aan de RSZ (niet aan de FOD) welk bedrag is ingehouden. Daarbij ontvang je het kenmerk van de inhouding die Profit ook in de betaling verwerkt.

Aan de FOD meld je de inhouding handmatig.

Deze functionaliteit is alleen van toepassing bij een Belgische licentie met de activering Bouw.

Voordat je dit kunt gebruiken moet je dit eerst inrichten.

Inhoud

Schuld bij crediteur raadplegen

Dagelijks controleert Profit de gegevens bij de FOD/RSZ of er schulden zijn bij de crediteuren.

Als dit zo is, wordt dit in Profit vastgelegd/gewijzigd.

Je kunt deze status raadplegen en eventueel Profit nogmaals handmatig laten controleren.

 1. Ga naar: Financieel / Crediteur / Crediteur.
 2. Open de eigenschappen.
 3. Ga naar het tabblad: Inhoudingsplicht.

  Dit tabblad is alleen zichtbaar als minstens een van de instanties niet geblokkeerd is.

  Hier zie je of de crediteur al of niet een schuld heeft bij de instanties, wanneer voor het laatst is gecontroleerd en tot wanneer de controle geldig is.

  Bij Status zie je na controle een van deze statussen verschijnen:

  • Heeft schuld
  • Heeft geen schuld
  • Fout bij aanroepen van betaalopdracht (alleen RSZ)
  • Geen activiteiten in relevante sectoren
  • Failliet
  • In procedure faillessement
  • Activiteiten beëindigd
  • Ondernemingsnummers is niet correct
  • Ondernemingsnummers niet gevonden
  • Onverwachte fout opgetreden

  De status is leeg als de crediteur is geblokkeerd of als deze geen ondernemingsnummer meer heeft.

 4. Klik eventueel op Opnieuw bepalen om nu nogmaals te controleren.
 5. Klik op: OK.

Inhouding in inkoopfactuur raadplegen/wijzigen

Profit berekent op basis van het percentage in de instantie het juiste bedrag dat ingehouden moet worden op de inkoopfactuur, als er sprake is van een schuld van de crediteur.

De berekening is: % van het factuurbedrag exclusief btw. Je kunt dit bedrag aanpassen.

Openstaande posten werkt Profit ook bij als later blijkt dat de crediteur een schuld heeft.

 1. Ga naar:

  Financieel / Crediteur / Overzicht / Openstaande posten

  of ga in de crediteureigenschappen naar het tabblad Openstaande posten.

 2. Selecteer de inkoopfactuur en klik op de actie Eigenschappen factuur.
 3. Ga naar het tabblad: Inhoudingsplicht.

  De waarde bij Bedrag berekent Profit op basis van de ingestelde percentages in de inrichting Instantie inhoudingsplicht.

 4. Stel eventueel bij de Inhoudingsplicht in voor wie ingehouden moet worden: voor alleen FOD, alleen RSZ of beide of haal het veld leeg.
 5. Wijzig eventueel het in te houden bedrag.

  Het Kenmerk betaling RSZ wordt bij de verwerking van de betaalopdracht gevuld vanuit het geautomatiseerde contact met de RSZ.

 6. Klik op: OK.

Betaalopdracht inkoopfactuur toevoegen

Zodra de betaalopdracht wordt verwerkt, meldt Profit voor facturen die een inhoudingsplicht hebben bij de RSZ, via het communicatieprofiel RSZ de betaling aan. Bij aanmelding van deze betaling ontvangt Profit het Kenmerk inhoudingsplicht en slaat deze op bij de inkoopfactuur. Ook gaat dit kenmerk mee in de betaalopdracht.

 1. Ga naar: Financieel / Crediteur / Betaalopdracht.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Maak een nieuwe betaalopdracht aan voor de betreffende inkoopfactuur.
 4. Open de aangemaakte betaalopdracht.
 5. Ga naar het tabblad: Facturen.

  Hier zie je de betaalregels, waaronder die aan de FOD en de RSZ indien van toepassing, gespecificeerd.

  Als je de betaalopdracht hebt verwerkt, worden de journaalposten bij de financiële mutaties bijgeschreven.

Bericht aan de FOD over inhouding verstrekken

Je bent verplicht een bericht naar de FOD te sturen. Je kunt dit raadplegen via een afdrukvoorbeeld of e-mailvoorbeeld.

 1. Ga naar: Financieel / Crediteur / Betaalopdracht.
 2. Selecteer de betaalopdracht.
 3. Klik op de actie: Output inhoudingsplicht.

Het standaard bericht dat Profit verstuurt, voldoet aan de eisen van de FOD. De omschrijving van het onderwerp staat vast en de factuurbijlage zit in het bericht. Houd rekening met de eisen van de FOD als je het bericht aanpast.

Direct naar

 1. Bouw
 2. Bouw inrichten
 3. Begrippen in de Bouw
 4. Betekenis van velden met berekeningen voor de Bouw
 5. Project toevoegen
 6. Calculatie / Werkbegroting voor de bouw
 7. Inkoop voor de bouw
 8. Kopersbegeleiding
 9. Nacalculatie boeken voor de bouw
 10. Projectbewaking met de werkbegroting
 11. Projectbewaking: Initiële werkbegroting vergelijken met meest actuele
 12. Projectbewaking: Standopname
 13. Projectbewaking: Projectprognose
 14. Facturering (Bouw)
 15. Facturering via Meetstaat met factuurvoorstel

Process

Project

Work area

Projecten