thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Uren boeken per week Matrix (nieuw)

Er is een nieuwe manier om in InSite snel via een matrix uren per week te boeken. Dit is vooral makkelijk voor medewerkers die langere tijd op dezelfde projecten boeken. Bij deze nieuwe manier is het niet meer nodig om de week te verwerken! Dat scheelt je weer een extra handeling en dus tijd!

Bekijk hier de Video van deze gave nieuwe functionaliteit! (14:07)

Het nieuwe matrix boeken biedt:

 • Het gemak van een Vaste lijst met projecten waarachter je de uren per dag in de week invult. Sneller kan niet. En de vaste lijst kun je zelf uitbreiden.
 • Niet meer nodig om de week te verwerken tot enkelvoudige nacalculatieregels.
 • Direct inzicht in wat je geboekt hebt aan de Totalen per dag en per week.
 • Zowel uren als kosten boeken mogelijk. (Profit 20)

De huidige methode blijft voorlopig bestaan naast de huidige mogelijkheid voor Matrix uren boeken in Insite. Het is wel de bedoeling dat deze in de toekomst door de nieuwe methode wordt vervangen.

Dit moet je eerst inrichten.

Inhoud

Kosten en afwijkende urensoort boeken (Profit 20)

In het nieuwe matrix boeken per week kun je nu ook kosten boeken. Dit betekent dat deze nieuwe methode dezelfde mogelijkheden biedt als de oude methode, maar dan met veel meer gebruikersgemak!

Dit moet je eerst inrichten.

Overige wijzigingen:

 • Je kunt nu een afwijkende urensoort opgeven bij het boeken. Hiervoor is de instelling ‘Urensoort tonen’ in de boekingslay-out nu beschikbaar.

  Een afwijkende urensoort geef je op door te klikken op de zichtbare werksoort.

 • De gebruiker kan alleen de waarde van een grondslag kiezen waarop hij rechten heeft volgens gegevensfilter of team. Dus een gebruiker kan bijvoorbeeld alleen projecten kiezen waar hij onderdeel is van het team.

Nacalculatie per week boeken InSite (matrix) (nieuw)
 1. Open InSite.
 2. Ga naar: Projecten / Matrix boeken.

  InSite kan bij jou anders zijn ingericht, waardoor de omschrijving van de actie anders is.

  Je ziet een lay-out met links de Vaste lijst met projecten waarop je snel uren kunt boeken voor de dagen van de week, die je in het midden ziet. Regels met geboekte uren met combinaties die nog niet op de Vaste lijst staan, zie je schuingedrukt. Deze kun je snel toevoegen met de actie die je ziet als je boven de regel klikt.

  Verlof en Verzuim zijn overigens nooit onderdeel van de vaste lijst. Lees hier meer over hoe verlof en verzuim getoond worden bij de integratie met HRM.

  De eerste dag van de week (zondag, maandag) wordt bepaald door de periodetabel week uit de projectinstellingen.

  Al eerder (via een andere methode) geboekte uren, zie je hier ook.

  Wat zie je in de Uren weergave?

  Wat zie je in de Kalender?

  Zie ook: Snel navigeren in de datumselectie-tool.

 3. Klik eventueel op: Nieuwe regel om een project toe te voegen aan de Vaste lijst. Afhankelijk wat er is ingesteld, krijg je te vullen velden. Project en Werksoort zijn verplicht.
 4. Sorteren: Klik in de lay-out op het veld in de regel. Op dat veld kun je vervolgens sorteren. Boven de vaste lijst zie je vervolgens ook het veld waarop gesorteerd is. Bijvoorbeeld 'Project (code)' als je zojuist op het projectnummer hebt geklikt om te sorteren. Of Project als je op de projectomschrijving hebt geklikt.
 5. Filteren: Klik bovenin op het vergrootglas en vul in waar je op zoekt. (Het veld waar de sortering is gebaseerd, verdwijnt dan even).
 6. Boek kosten via de '+' bij de datum. (Profit 20)
 7. Boek je uren door die per dag in te vullen achter het project in de Vaste lijst.

  Je ziet onderaan de dagen en rechts de totalen per dag en per project. Rechtsonder zie je het totaal aantal uren geboekt in de week.

 8. Wil je op een andere urensoort boeken? Klik op de zichtbare werksoort. Je ziet dan een lijst van afwijkende urensoorten. Dit ingericht zijn (Urensoort tonen).
 9. Klik eventueel op de actie Vorige week kopiëren om snel uren te boeken. Niet alles wordt gekopieerd. Dit moet eerst ingericht zijn. Klik op Ja bij de vraag.
 10. Klik op het uur. Dan zie je de details en kun je de omschrijving wijzigen.
 11. Klik eventueel op een actie. Dit moet eerst ingericht zijn. Bijvoorbeeld week kopiëren.
Inrichten Nacalculatie per week boeken InSite (matrix) (nieuw)

Het nieuwe Matrix boeken in InSite richt je als volgt in:

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Boekingslay-out.
 2. Open de boekingslay-out Uren boeken per week InSite (Matrix).
 3. Ga naar het tabblad: Algemene instellingen.
 4. Vink Kosten boeken toegestaan als je naast uren ook kosten wilt laten boeken. Hier vind je meer over de inrichting hiervan. (Profit 20)
 5. Selecteer bij Roostercontrole eventueel een op de projectinstellingen (tabbladen Uren en Controle) afwijkende controle op het geboekte aantal uren.
 6. Ga naar het tabblad: Regel velden.
 7. Stel eventueel voorkeurwaarden op de velden in.
 8. Ga naar het tabblad: Acties.
 9. Stel eventueel de acties in; welke wil je tonen en welke wil je verbergen.
 10. Ga naar het tabblad: Matrix.

  Je stelt bij Vaste lijst in wat Profit in InSite moet tonen van de projecten waarop de medewerkers kunnen boeken:

 11. Selecteer bij Grondslagen welke combinatie van grondslagen/velden je wilt kunnen vullen bij het uren boeken. Project, werksoort of Project, dimensie 1, projectfase, werksoort, etc. De velden Project en Werksoort zijn altijd verplicht.

  Bij Projectfase zie je in de lay-out een subniveau.

  Als je wilt dat men niet op het project maar op de projectfases boekt als die er zijn, dan kun je in de Management tool dit veld verplicht stellen.

 12. Selecteer bij Aanvullende informatie welk extra gegevens je wilt zien achter een project in de vaste lijst. Bijvoorbeeld Hoofdproject, Verkooprelatie, Projectgroep of een combinatie hiervan. Je ziet ze dan grijs achter de Vaste lijst-gegevens. Je kunt hier ook op filteren.
 13. Vink Urensoort tonen aan als ook de urensoorten getoond moet worden zodat daarop geboekt kan worden. (Normaal zie je alleen de werksoort.) Voorbeelden van urensoorten zijn normale én overuren. Als je dit veld aan zet, zie je een lijst van mogelijke urensoorten als extra niveau in de Vaste lijst. (Profit 20) Je ziet de urensoorten die niet geblokkeerd zijn voor handmatige invoer in eigenschappen urensoort. Dit geldt dan voor alle gebruikers.

  Als dit veld uit staat, kun je geen urensoort vullen bij het matrix boeken. Profit neemt dan de voorkeur urensoort die in de werksoort is ingesteld. Of die in de projectinstellingen (tabblad Uren) als voorkeur urensoort (Urensoort normaal) is ingesteld.

  Als je een voorkeur urensoort hebt ingesteld in de teamlidregel(s) van het team dat bij een project hoort, dan stelt Profit deze urensoort voor als het teamlid het project toevoegt als item aan zijn vaste lijst. (Zoals ook wordt voorgesteld bij handmatig toevoegen van uren bij kalenderboeken).

 14. Stel bij Urensoort normaal in welke urensoort als 'normaal' geldt.
 15. Stel bij Veld toelichting in welk veld je wilt gebruiken.
 16. Stel bij Code van grondslag tonen in bij welke van de velden je (ook) de code wilt tonen. Bijvoorbeeld het projectnummer als je Project aanvinkt. En werksoortcode als je Werksoort aanvinkt.
 17. Klik op: OK.

InSite inrichten:

InSite richt je in met de volgende pagina's:

 • Aanpassen mijn uren per week (matrix)
 • Selecteren boekingslay-out mijn uren boeken per week (matrix)

Direct naar

 1. Nacalculatie/Uren boeken in InSite
 2. Uren boeken per week via InSite in kalenderweergave
 3. Uren boeken per regel in InSite
 4. Uren boeken per week (matrix) via InSite (nieuw)
 5. Uren boeken per week (matrix) via InSite (oud)
 6. Uren boeken en wijzigen voor andere medewerker via InSite
 7. Uren accorderen en gereedmelden via InSite
 8. Uren afkeuren via InSite

Process

Nacalculatie

Work area

Projecten