thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Auditfile Salaris (XAS)

De Belastingdienst maakt voor het geautomatiseerd controleren van de loonadministratie van ondernemingen gebruik van de Auditfile Salaris (XAS). De Auditfile Salaris heeft betrekking op het uitwisselen van salarismutaties.

Let op:

De Auditfile salaris is al voorbereid voor het jaar 2022 en kan al gegenereerd worden in tegenstelling tot andere jaren. Normaliter zijn de specificaties van de Belastingdienst pas beschikbaar medio het eerste kwartaal.

Inhoud

Beschrijving

Eén van de meest tijdrovende bezigheden van een controle bij een ondernemer is het verzamelen en overzichtelijk maken van de gegevens die de accountant en de Belastingdienst voor de controle nodig hebben. Om te komen tot administratieve lastenverlichting voor het bedrijfsleven heeft de Belastingdienst de Auditfile Salaris ontwikkeld. De Auditfile Salaris bevat de meeste gegevens die voor de controle noodzakelijk zijn.

Met de Auditfile Salaris heeft de Belastingdienst meer inzicht in de salarisverwerking dan met de loonaangifte. Bijvoorbeeld ook in onbelaste vergoedingen. Deze gaan namelijk niet mee in de loonaangifte.

XML-bestand

De Auditfile Salaris is een XML-bestand die je op verzoek van de Belastingdienst genereert en aanlevert. In Profit kun je deze genereren. Er is geen geautomatiseerde aanlevering van het bestand aan de Belastingdienst. Je genereert in Profit een XML-bestand die je lokaal opslaat. Vervolgens kun je het XML-bestand uploaden naar de Belastingdienst.

De Belastingdienst neemt contact met je op hoe je de Auditfile Salaris kunt aanleveren. Bijvoorbeeld via de Belastingdienst Filetransfer. De Belastingdienst stuurt met de filetransferdienst Belastingdienst Filetransfer (BFT) een verzoek via e-mail naar belastingplichtige (of inhoudingsplichtige) met een uploadlink. Via deze uploadlink in de e-mail upload je het XML-bestand (of bestanden). Het bestand mag in originele staat óf gezipt aangeleverd worden. Voor meer informatie over de Belastingdienst Filetransfer (BFT), raadpleeg de website van de Belastingdienst of neem contact op met de contactpersoon bij de Belastingdienst.

Gegevens

Bij het genereren van de Auditfile kun je de keuze maken uit twee doelgroepen:

 • Belastingdienst

  Deze doelgroep selecteer je als de Belastingdienst hierom verzoekt. De Auditfile Salaris bevat in dit geval ook de AVG-velden.

 • Controle- en/of adviespraktijk (excl. AVG velden)

  Deze doelgroep selecteer je als de Controle- en/of Adviespraktijk hierom verzoekt. De Auditfile Salaris bevat in dit geval niet de AVG-velden.

De Auditfile Salaris is op basis van loontijdvak. Dit is anders dan bij de loonaangifte. Deze is namelijk op basis van aangiftetijdvak.

De berekende waarden in de Auditfile Salaris zijn op basis van de vervangende gegevens. Dit is afgesproken met de Belastingdienst.

Profit voert geen inhoudelijke controles uit bij het genereren van het XML-bestand.

Profit bevat geen weergaven om het XML-bestand inhoudelijk te controleren. Om het XML-bestand uit te lezen, kun je gebruik maken van de externe tool Easy2Analyse. Deze tool heeft een gratis versie.

Jaarafhankelijk

De Auditfile Salaris is jaarafhankelijk. Dit betekent dat ieder jaar een ander formaat heeft.

We ondersteunen de Auditfile Salaris vanaf 2020.

CAO Update

Voor het genereren van de Auditfile Salaris is het noodzakelijk dat je de meest recente Profit CAO hebt geïnstalleerd: versie 2021.02.01. Daarna accordeer je een periode in de omgeving of raadpleeg je het rapport Fout rapport t.b.v. loonstaat (Profit) via HRM / Uitvoer / Rapport Payroll. Op dat moment verwerkt Profit namelijk de automatische intelling op de lijstbegrippen die nodig zijn voor de Auditfile Salaris.

Auditfile Salaris genereren

Als de Belastingdienst verzoekt om een Auditfile Salaris aan te leveren, dan genereer je deze in Profit.

Auditfile Salaris genereren:

 1. Ga naar: HRM / Payroll / Digitale berichten / Auditfile salaris (XAS)
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Selecteer de doelgroep:
  • Belastingdienst

   Deze doelgroep selecteer je als de Belastingdienst hierom verzoekt. De Auditfile Salaris bevat in dit geval ook de AVG-velden.

  • Controle- en/of adviespraktijk (excl. AVG velden)

   Deze doelgroep selecteer je als de Controle- en/of Adviespraktijk hierom verzoekt. De Auditfile Salaris bevat in dit geval niet de AVG-velden.

 4. Vul het jaar in.

  Profit ondersteunt de Auditfile Salaris vanaf 2020.

 5. Klik op: Volgende.
 6. Selecteer de werkgever waarvoor je de Auditfile Salaris wilt genereren.
 7. Klik op: Voltooien.

  Profit stelt het bestand samen in de wachtrij via gesplitste taken. Nadat deze taken succesvol zijn voltooid kun je het bestand genereren en lokaal opslaan.

 8. Klik op de actie: Bestand genereren.
 9. Selecteer de map waar je het bestand wilt opslaan.

Direct naar

 1. Inrichten Payroll
 2. Werkgever
 3. Hoofd- en subwerkgevers
 4. Salarisverwerking
 5. Salarissen groepsgewijs verwerken
 6. Journalisering
 7. Betaling Payroll inrichten
 8. Uitwisseling belastingdienst inrichten voor loonaangifte
 9. Loonstroken inrichten
 10. Rapportensets
 11. Onderwijs aanlevering
 12. Meerjarenbegroting
 13. Werkkostenregeling

Process

Aanlevering Loonaangifte

Work area

Payroll