thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied
Aansluiting HRM/Payroll met Financieel

De gegevens in de salarisadministratie behoren aan te sluiten met de gegevens zoals deze in de financiële administratie staan. Met de aansluitingsanalyse maak je eenvoudiger de aansluiting tussen de financiële administratie en salarisadministratie. De analyse heeft als doel om aansluiting aan te tonen van de af te dragen werknemersverzekeringen, loon- en eindheffingen zoals de werkgever deze moet aangeven via de digitale loonaangifte.

Inhoud

Aansluitingsanalyse genereren

De aansluitingsanalyse is een overzicht met loonaangifterubrieken en de bedragen uit salarisverwerking, loonaangifte en financieel in Profit.

Je genereert de aanlsluitingsanalyse per werkgever en loonjaar.

Je kunt alleen de aansluitingsanalyse genereren als bij de betreffende werkgever voor de geaccordeerde salarisverwerkingsplannen ook een loonaangifte is klaargezet en/of verzonden. Tussen het moment van accorderen en klaarzetten heeft het overzicht anders geen aansluiting. Er kan nog wel een verschil bestaan ten opzichte van de financiële mutaties als niet alle salarisverwerkingsplannen zijn gejournaliseerd.

Deze functionaliteit is niet geschikt bij gebruik van hoofd- en subwerkgevers.

Aansluitingsanalyse genereren:

 1. Ga naar: HRM / Payroll / Overzicht / Aansluiting financieel.

  De autorisatie van deze functionaliteit is gelijk aan de autorisatie van de salarisverwerkingscockpit.

 2. Selecteer de werkgever
 3. Vul het jaar in.

  Het genereren van de analyse is mogelijk vanaf 2020.

 4. Klik op: Voltooien.

  Je ziet het overzicht Aansluiting loonbelasting en sociale lasten. Het overzicht bestaat uit twee weergaven:

  • Sociale lasten: Dit is het bovenste gedeelte. Je ziet de sociale lasten van de loonaangifte.
  • Loonbelasting: Dit is het onderste gedeelte. Je ziet de belasting, inhouding bij de medewerker en de inhouding en eindheffingen voor de werkgever.
 5. Open een regel van een rubriek in de weergave.

  Je opent een nieuwe weergave. Je ziet de gedetailleerde gegevens per inkomstenverhouding.

 6. Sluit de weergave.
 7. Klik op de actie: Aansluitingsrapport.

  Je kunt een rapport generen voor bijvoorbeeld de accountant.

Aansluiting journalisering met berekende looncomponenten (incl. wg. autorisatie) (Profit)

Gebruik de analyse Aansluiting journalisering met berekende looncomponenten (incl. wg. autorisatie) (Profit) om berekende looncomponenten aan te sluiten op journaalposten. Deze analyse is geautoriseerd op werkgever.

De analyse bevat de volgende werkbladen:

 • Aansluiting grootboek LC

  Draaitabel die komt overeen met de loonjournaalpost.

 • Aansluiting grooboek incl. TWK;

  Draaitabel die de TWK-berekening in de periode uitsplitst, zodat duidelijk is hoe het bedrag is opgebouwd en uit welke periode de bedragen komen, zodat uitzonderingen op basis van TWK makkelijk kunnen worden herleid.

 • Medewerker journaalpost (incl.)

  Gegevensverzameling met alle gegevens.

Direct naar

 1. Rapportage Payroll
 2. Loonjournaalpost raadplegen
 3. Cumulatieve loonjournaalpost raadplegen
 4. Journaalpostanalyse
 5. Rapport of analyse aansluiten op Journaalpostanalyse
 6. Kostenanalyse
 7. Rapport of analyse aansluiten op Kostenanalyse
 8. Loonaangifte en loonjournaalpost vergelijken
 9. Controlerende tussenrekening Payroll
 10. Jaaroverzicht kosten werkgever
 11. Fiscale overzichten

Process

Rapportage

Work area

Payroll