thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied
Controlerende tussenrekening Payroll

De controlerende tussenrekening is een controlemiddel waarmee je in één oogopslag kunt zien of het uitbetaalde loon ook zo gejournaliseerd is. De financiële boekhouding moet immers aansluiten op de betalingen.

Op de grootboekrekening Controlerende tussenrekening worden alle componenten geboekt die deel uitmaken in de bruto/netto berekening. Omdat de betreffende bedragen debet en credit worden geboekt, zal het saldo overeenkomen met het te betalen bedrag aan de medewerkers. Daarnaast is er een looncomponent die de grondslag Te betalen loon overneemt. Deze looncomponent boekt het te betalen bedrag tegen, zodat de waarde op de controlerende tussenrekening 0 is. Als de controlerende tussenrekening niet op 0 uitkomt, dan is er een looncomponent die niet of niet correct wordt gejournaliseerd. Doorloop onderstaande procedures om het probleem op te lossen.

Inhoud

Journaalposten op werkgever per periode controleren

Als eerste controleer je vanaf welke periode er een verschil optreedt. Treedt dit verschil op vanaf periode 1 of zit dit juist in een bepaalde periode? Zijn er al TWK’s geweest op de journaalposten, waarmee een foutieve journalisering is rechtgetrokken?

Controle journaalposten op werkgever per periode:

 1. Ga naar: HRM / Payroll / Salarisverwerkingscockpit.
 2. Selecteer de perioderegel.
 3. Klik op de actie: Output.
 4. Open het overzicht: Kostenanalyse.
 5. Controleer de gejournaliseerde perioden 'Per Werkgever' te beginnen met periode 1.

Profit toont een journaalpost inclusief TWK’s. In deze journaalpost staat de rekening Controlerende tussenrekening. Als er in de kolom een bedrag staat bij deze rekening is de journaalpost niet in evenwicht en klopt er iets niet. Als het bedrag op 0,00 staat klopt het wel.

Journaalposten per medewerker controleren

Als je weet in welke periode de fout zit, kun je nagaan welke looncomponent(en) fout staan ingesteld. De bedragen per medewerker geeft in veel gevallen een richting waarin gezocht moet worden. Controleer of bij elke medewerker een verschil aanwezig is of juist bij bepaalde medewerkers.

Controle journaalposten op medewerker per periode:

 1. Ga naar: HRM / Payroll / Salarisverwerkingscockpit.
 2. Selecteer de perioderegel.
 3. Klik op de actie: Output.
 4. Open het overzicht: Kostenanalyse.
 5. Controleer de periode waarin de fout zich voordoet 'Per Medewerker'.

Salarisberekening per medewerker controleren

De fout kan onder andere de volgende oorzaak hebben:

 • Bij een looncomponent staan de rekening en tegenrekening verkeerd om.

  In deze situatie wordt het verschil twee keer zo hoog als de waarde van het component. Als het verschil bijvoorbeeld € 200,-- is bij een medewerker, dan dien je te controleren of er een andere component € 200,- of € 100,- aanwezig is. Controleer hoe deze gejournaliseerd wordt, door op deze component te dubbelklikken.

 • Een looncomponent in de bruto-netto berekening wordt niet gejournaliseerd op de Controlerende tussenrekening.

  In deze situatie ontbreekt een component in de controlerende tussenrekening. Dubbelklik op de componenten in de bruto-netto berekening om de journaalpostregels te zien.

  Let op:

  Fiscale bijtellingen dienen niet op de controlerende tussenrekening te komen. Deze hebben namelijk geen directe invloed op het te betalen loon.

 • Een component die niet in de bruto-netto berekening zit, wordt onterecht gejournaliseerd op Controlerende tussenrekening.

  In deze situatie staat een overig component op de controlerende tussenrekening. Loop de component die in het venster Overige componenten staan.

Controleer met Raadplegen salaris de oorzaak. Het kan voorkomen dat meerdere looncomponenten onjuist gejournaliseerd worden.

Controle salarisberekening per medewerker:

 1. Ga naar: HRM / Payroll / Salarisverwerkingscockpit.
 2. Open de perioderegel.
 3. Selecteer de medewerker.
 4. Klik op de actie: Raadplegen salaris.
 5. Kies altijd voor vervangende gegevens. Zoek in de salarisverwerking de bedragen op die op de controlerende tussenrekening staan in de Bruto/netto Berekening en onder Overige componenten.

Journalisering aanpassen

Je past de looncomponenten aan die verkeerd zijn ingericht.

Journalisering aanpassen:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Cao.
 2. Ga naar het tabblad: Looncomponent.
 3. Open de eigenschappen van de looncomponent.
 4. Ga naar het tabblad: Journalisering.
 5. Selecteer de journalisering bij Soort journalisering.
Journaalstructuur aanpassen

Als de looncomponenten correct zijn ingesteld, kun je journaalstructuur aanpassen.

Journaalstructuur aanpassen:

 1. Ga naar: HRM / Payroll / Inrichting / Journaalstructuur.
 2. Open de eigenschappen van de journaalstructuur.
 3. Klik op: Kiezen cao.
 4. Selecteer de cao.
 5. Klik op: Voltooien.

 6. Klik op: Looncomponenten. Hierdoor zie je de looncomponenten.
 7. Sleep de looncomponenten aan de rechterkant naar links, onder een van de groeperingen. Het is mogelijk dat rechts geen componenten staan. Zet de knop Grootboekrekeningen aan, en sleep de juiste rekening naar de componenten aan de linkerkant.
 8. Zoek de componenten die aangepast moeten worden op aan de linkerkant.
 9. Als de looncomponent aan een verkeerde grootboekrekening is gekoppeld, klik je in de journaalstructuur met de rechtermuisknop op de grootboekrekening die verkeerd staat en kiezen voor Grootboekrekeningen aanpassen.
 10. Kies voor Rekening en tegenrekening omdraaien als het looncomponent verkeerd om gejournaliseerd wordt, dus debet en credit verkeerd om staan.
 11. heb je alle wijzigingen doorgevoerd, start dan de salarisverwerking. Daarna kun je via de kostenanalyse controleren of de controlerende tussenrekening nu juist is.

  Let op:

  Wijzingen in de journaalstructuur en het looncomponent leveren geen TWK-mutaties op. Indien je met terugwerkende kracht de journaalpost wilt corrigeren, initieer je handmatig TWK.

Zie ook

Direct naar

 1. Rapportage Payroll
 2. Loonjournaalpost raadplegen
 3. Cumulatieve loonjournaalpost raadplegen
 4. Journaalpostanalyse
 5. Rapport of analyse aansluiten op Journaalpostanalyse
 6. Kostenanalyse
 7. Rapport of analyse aansluiten op Kostenanalyse
 8. Loonaangifte en loonjournaalpost vergelijken
 9. Controlerende tussenrekening Payroll
 10. Jaaroverzicht kosten werkgever
 11. Fiscale overzichten

Process

Rapportage Journalisering

Work area

Payroll