thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Thuiswerken

Steeds meer medewerkers werken structureel één of meerdere dagen per week thuis. De medewerker kan de thuiswerkdagen vastleggen in InSite. Het vastleggen van de thuiswerkdagen geeft je inzicht in de bezetting op de afdelingen.

Naast het inzicht in de bezetting heeft het thuiswerken ook financiële gevolgen. De vastlegging van de thuiswerkdagen is gekoppeld aan de juiste vergoeding in de Profit CAO.

Inhoud

Beschrijving

Voor de salarisverwerking berekent Profit het gemiddelde aantal thuiswerkdagen. Profit vergelijkt de thuiswerkdagen met het rooster. Als bijvoorbeeld in het rooster is aangegeven dat de medewerker van maandag t/m woensdag werkt en de medewerker geeft aan op dinsdag en vrijdag thuis te werken, dan geldt alleen de dinsdag mee voor het gemiddelde aantal thuiswerkdagen.

De periode waarvoor de medewerker de thuiswerkdagen vastlegt, staan los van de perioderegels van het rooster.

Voorbeeld:

Een medewerker heeft in het rooster twee regels:

 • Rooster 1: 01-01-2021 t/m 31-03-2021
 • Rooster 2: 01-04-2021 - zonder einddatum

  Voor het thuiswerken heeft de medewerker dagen vastgelegd met de volgende begin- en einddatum:

 • Thuiswerkdagen: 15-02-2021 t/m 31-05-2021
 • Thuiswerkdagen: 01-06-2021- zonder einddatum

  Profit berekent het gemiddeld aantal thuiswerkdagen per combinatie van rooster en thuiswerkdagen. In dit voorbeeld berekent Profit de thuiswerkdagen over:

 • 15-02-2021 t/m 31-03-2021
 • 01-04-2021 t/m 31-05-2021
 • 01-06-2021 - zonder einddatum

Wisselende weken

Het is niet mogelijk om de thuiswerkdagen vaste te leggen voor een rooster met wisselende weken. Je kunt niet aangeven dat je bijvoorbeeld de ene week op vrijdag thuiswerkt en de andere week op dinsdag. De berekening van het gemiddeld aantal thuiswerkdagen houdt wel rekening met het rooster van de medewerker.

Voorbeeld:

Een medewerker werkt afwisselend de ene week van maandag t/m donderdag en in de tweede week niet op donderdag maar wel op vrijdag. De medewerker werkt iedere week op dinsdag thuis en daarnaast in de eerste week op donderdag en in de tweede week op vrijdag. Hiervoor heeft de medewerker 3 thuiswerkdagen vastgelegd: dinsdag, donderdag en vrijdag.

Door het rooster met de wisselende weken betekent dit dat er vier thuiswerkdagen zijn:

 • Week 1: dinsdag en donderdag
 • Week 2: dinsdag en vrijdag

  Het gemiddeld aantal thuiswerkdagen per week is: 4 gedeeld door 2 weken = 2 thuiswerkdagen.

Meerdere dienstverbanden

Meerdere dienstverbanden wordt niet ondersteund. Bij meerdere gelijktijdige dienstverbanden berekent Profit voor de salarisverwerking alleen voor het hoofddienstverband de thuiswerkdagen.

Dashboard

In het dashboard Bezetting is het thuiswerken opgenomen.

Meer informatie over het dashboard, vind je hier.

Voorbereiding

Thuiswerken vastleggen

De medewerker legt de thuiswerkdagen vast in InSite. Hiervoor is een volledig ingerichte portalpagina beschikbaar.

Je kan de thuiswerkdagen ook via een rooster- of functiewijziging vastleggen, als je dit hebt ingericht in het profiel van de rooster- of functiewijziging.

Het vastleggen van de thuiswerkdagen in ook mogelijk met AFAS Pocket.

Thuiswerkdagen vastleggen in InSite:

 1. Ga naar: InSite.
 2. Ga naar: Mijn InSite / Thuiswerken.

  InSite kan bij jou anders zijn ingericht, waardoor de omschrijving van de actie anders is.

  Op deze pagina ziet de medewerker de huidige thuiswerkdagen, rooster en het bezettingsoverzicht. Met de actie Persoonlijke gegevens aanpassen kan de medewerker direct de gegevens wijzigen zodat collega's de medewerker thuis telefonisch kunnen benaderen als dat nodig is.

 3. Klik op: Thuiswerkdagen wijzigen.

 4. Vul de datum in bij Ingangsdatum mutatie.
 5. Vink de dagen aan waarop je thuiswerkt.

  Je ziet in het bezettingsoverzicht de thuiswerkdagen van jezelf en van je afdeling.

 6. Klik op: Aanmaken.

  De thuiswerkdagenwijziging komt nu in de workflow ter beoordeling.

Import en connector

Je kunt de thuiswerkdagen ook vastleggen bij de medewerker middels een import: HRM / Beheer / Import medewerker HRM / Thuiswerkdagen.

Voor het vastleggen van de thuiswerkdagen is de UpdateConnector HrEmpEwhMutInsite beschikbaar. Onder andere kun je de datum van de week, de dagen en het instuurprofiel meegeven, waarna een workflow wordt gestart. Alleen een insert wordt met deze UpdateConnector ondersteund.

Thuiswerkdagen raadplegen

Het gemiddelde aantal thuiswerkdagen kun je raadplegen in de eigenschappen van de medewerker.

Thuiswerkdagen raadplegen:

 1. Ga naar: HRM / Medewerker / Medewerker.
 2. Open de eigenschappen van de medewerker.
 3. Ga naar het tabblad: Thuiswerkdagen.
 4. Open de eigenschappen van de thuiswerkdagenregel.

  Je ziet de dagen waarop de medewerker thuiswerkt.

 5. Ga naar het tabblad: Gemiddelde thuiswerkdagen.

  Je ziet in de kolom Thuisw/wk het gemiddeld aantal thuiswerkdagen.

Direct naar

 1. Dienstverband medewerker
 2. Dienstverband onderhouden in InSite
 3. Wet Werk en Zekerheid
 4. Medewerker wisselt van werkgever binnen Profit
 5. Medewerker wisselt van cao binnen dezelfde werkgever
 6. Onderwijsdocumenten

Process

Dienstverband

Work area

HRM