thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Onderwijsdocumenten (arbeidsovereenkomsten)

Je kunt voor de werkgever in het onderwijs de arbeidsovereenkomst voor een nieuw dienstverband of mutatie in een bestaand dienstverband genereren in Profit.

Inhoud

Beschrijving

Een werkgever in het onderwijs is verplicht om een overeenkomst bij een nieuw dienstverband of mutatie in een bestaand dienstverband te verstrekken aan de medewerker. Wij adviseren om de arbeidsovereenkomsten maandelijks te genereren. Je kunt dit opnemen in het maandelijkse proces van salarisverwerking en aanleveringen.

Je kunt onderwijsdocumenten digitaal ondertekenen, als je het digitaal ondertekenen hebt ingericht. Ook de workflow onderwijsdocumenten moet zijn ingericht.

In Profit zijn de volgende arbeidsovereenkomsten beschikbaar:

 • Arbeidsovereenkomst

  Een arbeidsovereenkomsten verstrek je aan een medewerker die een nieuw dienstverband krijgt. Het dienstverband kan in de vorm van een hoofddienstverband, nevendienstverband of een subdienstverband zijn. Als je dus iemand in dienst neemt direct ter vervanging van een medewerker, wordt er een arbeidsovereenkomst gegenereerd.

 • Arbeidsovereenkomsten LIO

  Deze verstrek je als sprake is van een leraar in opleiding. Profit bepaalt of sprake is van een leraar in opleiding, op basis van de functiecategorie van het dienstverband.

 • Aanhangsel

  Een aanhangsel wordt verstrekt aan een medewerker die een subdienstverband krijgt. Dit subdienstverband heeft een medewerker, die een hoofddienstverband heeft met een betrekkingsomvang. Je vinkt hiervoor Uitbreidingsdienstverband aan in de eigenschappen van het contract van de medewerker. Je vinkt dit veld ook aan als het een vervanging betreft, die je op een aanhangsel wilt tonen. Als je dit veld niet aanvinkt, dan genereer je in deze situatie een arbeidsovereenkomst.

  Als sprake is van een wijziging in de benoeming dat volgt een aanhangsel. Er is sprake van een wijziging van benoeming in de volgende situaties:

  • Een medewerker gaat meer of minder werken binnen zijn huidige omvang. Hiervoor wijzig je het rooster van de medewerker.
  • Een medewerker gaat bij een andere onderwijsinstelling werken. Hiervoor wijzig je de functie van de medewerker.
  • Een medewerker krijgt een hoger of lager salaris.
 • Einde aanhangsel

  Een einde aanhangsel (overeenkomst voor einde tijdelijke uitbreiding) verstrek je bij het beëindigen van een subdienstverband ter uitbreiding. Als je de einddatum contract vult bij het subdienstverband, zet Profit een einde aanhangsel klaar om te genereren.

 • Verzamelovereenkomst

  Deze overeenkomst gebruik je bij een medewerker die veel vervangt. Deze verzamelovereenkomst bevat alle benoemingen ter vervanging, die klaar staan om te genereren.

 • Verzamelovereenkomst voor uitbreidingen

  Een verzamelovereenkomst voor uitbreidingen gebruik je voor een medewerker die veel extra werkt buiten de normale dienstbetrekking. Deze verzamelovereenkomst bevat alle uitbreidingen, die klaar staan om te genereren.

Een wijziging van een contract-, salaris-, rooster- of functieregel in een bestaand dienstverband kan resulteren in een arbeidsovereenkomsten, Uitbreiding bij overeenkomst of verzamelovereenkomst.

Onderwijsdocumenten (bijzonder) Primair onderwijs

Proces

Profit zet automatisch overeenkomsten klaar om te genereren, als je een dienstverband toevoegt, wijzigt of beëindigt.

Voorbereiding

Onderwijsdocument (arbeidsovereenkomst) toevoegen

Je kunt een onderwijsdocument toevoegen voor een medewerker.

Profit zet automatisch overeenkomsten klaar om te genereren, als je een dienstverband toevoegt, wijzigt of beëindigt. Er kan zich een situatie voordoen waarin Profit geen onderwijsdocument klaarzet. Als dit het geval is, voeg je handmatig een onderwijsdocument toe.

Onderwijsdocument toevoegen:

 1. Ga naar: HRM / Payroll / Digitale berichten / Onderwijsdocumenten.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Selecteer de medewerker.
 4. Selecteer het type document.
 5. Klik op: Volgende.
 6. Selecteer de salarisregel. Voor deze salarisregel voeg je het onderwijsdocument toe.
 7. Klik op: Voltooien.

Onderwijsdocumenten raadplegen

Je kunt de nog te genereren en gegenereerde onderwijsdocumenten raadplegen.

Als Profit een onderwijsdocument klaarzet om te genereren, kun je het onderwijsdocument nog niet openen. Na het controleren kun je een voorbeeld van het document raadplegen.

Onderwijsdocumenten raadplegen:

 1. Ga naar: HRM / Payroll / Digitale berichten / Onderwijsdocumenten.
 2. Open de weergave:
  • Documenten - nog te genereren

   Je ziet de onderwijsdocumenten die je kunt genereren.

  • Documenten - al gegenereerd

   Je ziet de onderwijsdocumenten die je al hebt gegenereerd. Als je het onderwijsdocument opent, open je het dossieritem. Profit toont direct het document bij het openen van het dossieritem.

  • Documenten - reeds afgehandelde documenten

   Je ziet de onderwijsdocumenten die niet gegenereerd zijn volgens het type verstrekking.

Onderwijsdocumenten (arbeidsovereenkomst) controleren

Je controleert de onderwijsdocumenten om de verstrekking van de documenten te bepalen conform de eisen van de VO- en PO-raad. Als je voor een onderwijsdocument wilt afwijken van de verstrekking conform de eisen van de VO- en PO-raad, dan wijzig je dit in de eigenschappen van de documentregel.

Profit neemt documenten op in een verzamelovereenkomst, als je een verzamelovereenkomst hebt geselecteerd op cao- of werkgeverniveau.

Onderwijsdocumenten controleren:

 1. Ga naar: HRM / Payroll / Digitale berichten / Onderwijsdocumenten.
 2. Open de weergave: Documenten - nog te genereren

  Je ziet de onderwijsdocumenten die je kunt controleren.

 3. Klik op de actie: Controleren.

  Bij het controleren past Profit de verstrekking toe conform de eisen VO en PO-raad. Je ziet de verstrekking in de kolom verstrekking.

  Meer informatie: soorten verstrekking arbeidsovereenkomst

 4. Als je wilt afwijken van de verstrekking, wijzig je dit in de eigenschappen:
  1. Open de eigenschappen van de documentregel.
  2. Selecteer de verstrekking.
  3. Klik op: OK.
 5. Selecteer het document.
 6. Klik op de actie: Voorbeeld, om een voorbeeld van het document te tonen. Het document wordt via het PCC geopend op je lokale systeem. Het PCC moet op je lokale systeem geïnstalleerd zijn en gekoppeld zijn aan de omgeving.

Na controleren van de documenten kun je de documenten genereren.

Onderwijsdocumenten (arbeidsovereenkomst) genereren

Je genereert de onderwijsdocumenten om deze af te drukken en in te sturen als dossieritem in het dossier van de medewerker.

Onderwijsdocumenten genereren:

 1. Ga naar: HRM / Payroll / Digitale berichten / Onderwijsdocumenten.
 2. Open de weergave: Documenten - nog te genereren.
 3. Klik op de actie: Genereren.
 4. Selecteer de medewerkers waarvoor je de documenten wilt genereren.

  In de wizard zie je niet de documenten met de verstrekking Samenvoegen in arbeidsovereenkomst. Hierdoor zie je voor een medewerker minder regels dan in de weergave Documenten - nog te genereren.

 5. Klik op: Volgende.
 6. Vink Acties uitvoeren zoals aangegeven bij werkgever uit, als je wilt afwijken van de instellingen op werkgeverniveau:
  1. Je kunt bepalen of het document in het dossier moet worden opgeslagen.
  2. Je kunt bepalen of het document moet worden afgedrukt, of moet worden verzonden per e-mail. Bij verzending per e-mail bepaalt Profit op basis van de medewerkerinstellingen, of het zakelijk of privé e-mailadres wordt gebruikt en kun je een berichtsjabloon selecteren.
 7. Klik op: Voltooien.

  De documenten staan nu in de weergave Documenten - al gegenereerd.

 8. Open de weergave: Documenten - al gegenereerd.

  Je ziet de genereerde documenten. Als je het onderwijsdocument opent, open je het dossieritem. Profit toont direct het document bij het openen van het dossieritem.

Zie ook

Direct naar

 1. Dienstverband medewerker
 2. Dienstverband onderhouden in InSite
 3. Wet Werk en Zekerheid
 4. Medewerker wisselt van werkgever binnen Profit
 5. Medewerker wisselt van cao binnen dezelfde werkgever
 6. Onderwijsdocumenten

Process

Dienstverband

Work area

HRM