Dienstverband medewerker

De contractuele afspraken tussen de medewerker en werkgever leg je vast in een dienstverband. Een dienstverband in Profit begint altijd met het in dienst melden van de medewerker.

Beschrijving

De onderdelen van een dienstverband zijn:

Hrm_Dienstverbanden medewerker (SCORFI)

Je vindt deze onderdelen met zowel actuele als historische gegevens in de eigenschappen van de medewerker. Deze gegevens hebben een bepaalde geldigheidsduur die wordt aangegeven met een begin- en einddatum en moeten binnen één dienstverband altijd op elkaar aansluiten. Als je een nieuwe regel toevoegt, beëindigt Profit automatisch de voorgaande regel.

Voorbeeld: 

Hieronder zie je de contracthistorie van een medewerker:

Het dienstverband van deze medewerker is begonnen met een jaarcontract. Na een jaar heeft de medewerker een contract gekregen, namelijk voor onbepaalde tijd. Door een wijziging is er een nieuwe regel van onbepaalde tijd ontstaan. Dit is de actuele regel zonder einddatum.

Er kan alleen een gat bestaan tussen de einddatum van een regel en de begindatum van de volgende regel als er sprake is van een nieuw dienstverband.

Voorbeeld: 

Een medewerker heeft eerst een tijdelijk contract gehad van 01-09-2022 tot 31-12-2022 van het soort Uitzendkracht. Daarna is er een nieuw dienstverband ontstaan vanaf 01-03-2023 voor onbepaalde tijd.

Samenhang onderdelen dienstverband

De onderdelen van het dienstverband hangen nauw met elkaar samen. Als je bijvoorbeeld een nieuwe roosterregel toevoegt, zal Profit automatisch een nieuwe salarisregel toevoegen.

Meer informatie over de samenhang van de onderdelen.

Salaris, functie of roosterregels verwijderen

Als Profit automatisch een salaris-, functie- of roosterregel heeft toegevoegd, dan kun je de afzonderlijke salaris-, functie- of roosterregel niet handmatig verwijderen. Je bent dan verplicht om de bovenliggende regel te verwijderen, waarna Profit ook de gekoppelde salaris-, functie- en roosterregels zal verwijderen. Je ziet in de weergave aan het mutatieniveau of je de salaris-, functie- of roosterregel kunt verwijderen.

Werkwijze

Overige procedures:

Zie ook