Gebruikersgroep autorisatie vullen o.b.v. persoonlijke rol

Soms hebben gebruikers een persoonlijke rol die niet 1-op-1 gekoppeld is aan hun functie. Denk hierbij aan BHV'ers, OR-leden, sleutelhouders, etc. Het kan nodig zijn om deze gebruikers extra rechten te geven, gebruik hiervoor de persoonlijke rol.

Voor elke persoonlijke rol maak je een gebruikersgroep aan en deel je de autorisatie uit. Koppel deze vervolgens aan de betreffende medewerkers. Dit kan via een workflow of via de eigenschappen van een medewerker.

Als een medewerker uit dienst treedt, wordt zijn persoonlijke rol niet beëindigd. Treedt de medewerker daarna in dienst bij een andere werkgever, dan blijft de persoonlijke rol actief. Mocht dit niet gewenst zijn, vul dan de einddatum van de persoonlijke rol.

Gebruikersgroep toevoegen:

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Autorisatie tool.
 2. Ga naar het tabblad: Onderhoud groepen.
 3. Klik op: Nieuw.
 4. Bepaal of je een geheel nieuwe groep wilt, of dat je een groep (inclusief de autorisatie van die groep) wilt kopiëren.

  Door een groep te kopiëren ontstaat een nieuwe groep met de rechten van de gekopieerde groep. Dit is bijvoorbeeld handig bij het kopiëren van standaard gebruikersgroepen.

 5. Vul de code en naam van de groep in.
 6. Geef aan dat de groep op basis van een persoonlijke rol wordt gevuld.
 7. Klik op: Voltooien.

Persoonlijke rol toekennen aan medewerker:

 1. Ga naar: HRM / Medewerker / Medewerker.
 2. Ga naar het tabblad Autorisatierol.
 3. Voeg de persoonlijke rol toe. Met de begin en einddatum bepaal je de geldigheidsduur van de persoonlijke rol.

  Je kunt alleen autorisatiegroepen selecteren die zijn ingesteld op het niveau Persoonlijke rol.

Je kunt een persoonlijke rol ook toekennen via een workflow.

Direct naar

 1. Gebruikersgroep o.b.v. functie of persoonlijke rol inrichten
 2. Taak 'Actuele gegevens vernieuwen' inplannen
 3. Gebruikersgroep aanmaken voor autorisatie o.b.v. functie
 4. Gebruikersgroep aanmaken voor persoonlijke rol
 5. InSite en workflows inrichten
 6. Autorisatie per medewerker beheren
 7. Tijdelijke of persoonlijke rol aanvragen via workflow
 8. Gebruikersgroepen autorisatie inrichten
 9. Standaard gebruikersgroepen
 10. Gebruikersgroep toevoegen en handmatig vullen met gebruikers
 11. Gebruikersgroep toevoegen en vullen o.b.v. selectie
 12. Gebruikersgroep verwijderen
 13. Gebruikersgroep importeren
 14. Code van een gebruikersgroep wijzigen
 15. Gebruikersgroep samenvoegen met een andere groep
 16. Leden van een gebruikersgroep raadplegen