Importeren

Je kunt gegevens in Profit importeren vanuit een extern bestand. Hierbij past Profit de controles toe die ook gelden bij handmatige invoer.

Beschrijving

Je kunt via de importfunctionaliteit grote hoeveelheden data in één keer importeren. Voor elke tabel (Organisaties/Personen, Medewerkers, Grootboekrekeningen, etc.) gebruik je een aparte importfunctie. Bepaalde importfuncties zijn alleen geschikt voor het toevoegen van nieuwe gegevens (die nog niet in Profit zijn vastgelegd) en andere voor het wijzigen van bestaande gegevens. Er zijn ook importfuncties die deze functionaliteit combineren.

Je voert de import altijd uit op basis van een importdefinitie die je zelf samenstelt. In de importdefinitie geef je de relatie aan tussen de velden in het importbestand en de velden in Profit. Ook bevat de importdefinitie algemene informatie over het te importeren bestand, zoals de bestandsindeling. Je kunt alleen ASCII-bestanden (bijvoorbeeld .TXT of .CSV) importeren.

Let op:

De servers van AFAS worden 's nachts gereboot in verband met de installatie van software-patches, Profit Patches en andere onderhoudswerkzaamheden. Hierdoor wordt een eventueel lopende import afgebroken.

Wij raden daarom aan om voor importacties 's nachts de tool AFAS Remote te gebruiken. De werking hiervan wordt niet beïnvloed door het rebooten van terminal servers.

Tijdens de import zal Profit de volgende controles (validaties) uitvoeren:

  • Controle op basis van importdefinitie

    Profit controleert of het importbestand geïmporteerd kan worden op basis van de importdefinitie. Deze controle kun je ook apart uitvoeren, zonder gegevens te importeren. Profit zal onder andere foutmeldingen geven als gegevens ontbreken of als gegevens niet het juiste formaat hebben.

  • Controle bij het toevoegen of wijzigen van gegevens

     Profit past de controles toe die ook gelden bij handmatige invoer.

Profit importeert gegevens die geen fouten opleveren tijdens de validatie.

Werkwijze