thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Budgetten raadplegen

Je raadpleegt budgetten per grootboekrekening of kostenplaats en vergelijkt deze met de realisatie.

Inhoud

Budgetten raadplegen

De weergave Budget toont alle reeds gebudgetteerde grootboekrekeningen.

Weergave budget raadplegen:

 1. Ga naar: Financieel / Grootboek / Budget.

  Profit toont het jaarbudget en de realisatie. In de kolom % Best. en % Best.baar zie je de verhouding tussen het budget en de realisatie.

  Filter op jaartal als je alleen de budgetten van een bepaald jaar wilt zien.

 2. Open de eigenschappen van de budgetregel.

  Profit toont extra informatie op de tabbladen, deze spreekt over het algemeen voor zich. Er wordt onderscheid gemaakt tussen het oorspronkelijke en aangepaste budget.

  Profit toont ook het tabblad Verbijzondering als je de geselecteerde grootboekrekening budgetteert op kostenplaatsen. Zo niet, dan toont Profit dit tabblad niet.

 3. Als je een budget wil wijzigen, ga je naar het tabblad Periodebudget of Verbijzondering. Open de eigenschappen van de gewenste regel en pas het oorspronkelijke of aangepaste budget aan.

Budgetten raadplegen in InSite

Zodra je dit hebt ingericht zie je op InSite bij Mijn budgetten alle budgetten waarbij jij bent ingesteld als budgethouder. Standaard zijn in deze weergave ook de velden % besteed en Besteedbaar % opgenomen. Hiermee heb je gedurende het jaar inzicht in de voortgang van de budgetten. In de weergave Mijn budgetten worden alléén de budgetten van het huidige jaar getoond.

 1. Open InSite.
 2. Klik op: Inkoop.
 3. Ga naar het tabblad: Mijn budgetten.

  Fin_Budgetten raadplegen (15)

Exploitatieoverzichten raadplegen

Je kunt budgetten ook raadplegen via de exploitatieoverzichten:

 • Exploitatie totaal tijdvak
 • Exploitatie per periode

Rapporten raadplegen

Je kunt budgetten raadplegen via een aantal rapporten, namelijk:

 • Proef-/saldibalans (Profit)
 • Kolommenbalans (Profit)
 • Exploitatieoverzicht (Profit)
 • Verbijzonderde proef-/saldibalans (Profit)
 • Verbijzonderde kolommenbalans (Profit)
 • Verbijzonderd exploitatieoverzicht (Profit)

Rapport raadplegen:

 1. Ga naar: Financieel / Uitvoer / Rapport.
 2. Open het rapport: Exploitatieoverzicht (Profit).
 3. Vul de velden in.
 4. Klik op: Voltooien.

Zie ook

Direct naar

 1. Budget en budgetscenario
 2. Budgettering inrichten
 3. Budgetteren verbijzondering inrichten
 4. Budget toevoegen
 5. Reservering en verplichtingen toevoegen
 6. Budgetten wijzigen
 7. Budgetten raadplegen
 8. Budgetten verwijderen
 9. Dichtramen van budgetten
 10. Werken met budgetscenario's
 11. Budgethouder vastleggen

Process

Budget

Work area

Financieel