thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Actief raadplegen

Je kunt een actief op verschillende manieren raadplegen.

Inhoud

Activa raadplegen

Een actief hoort - via de gekoppelde activagroep - altijd bij een bepaalde administratie. Standaard toont Profit in de weergave Activa alleen de activa van de geopende (huidige) administratie, maar je kunt in dezelfde weergave ook alle activa raadplegen. Profit toont alleen activa van administraties waarvoor je geautoriseerd bent.

Actief raadplegen:

 1. Ga naar: Financieel / Vaste activa / Actief.
 2. Klik op: Alle administraties.

  Profit toont in de weergave een extra kolom met de administratiecode.

  Verder zie je in de weergave onder andere de boekwaarde, de gekoppelde medewerker en de status.

  Code

  Status

  Eigenschappen

  1

  Non-actief  (nog te verwerken)

  Een actief dat alleen de stamgegevens bevat, maar nog niet de financiële gegevens (zoals aanschafwaarde en afschrijving). Dit kan een gevolg zijn van functiescheiding, import of dat waarden nog niet bekend zijn.

  Je kunt een non-actief wijzigen naar een gekoppeld actief.

  2

  Gekoppeld (niet afschrijven)

  Een actief dat deel uitmaakt van een groep activa, die een gezamenlijke afschrijving hebben. Een gekoppeld actief schrijf je niet af; de afschrijving vindt plaats op het hoofdactief.

  3

  Actief (niet afschrijven)

  Een actief, waarop je niet afschrijft, bijvoorbeeld grond. Grond wordt geacht niet in waarde te dalen.

  4

  Actief (afschrijven)

  Een actief waarop je afschrijft.

  Door het veld Fiscale afschrijving en/of Commerciële afschrijving aan te vinken, maak je een actief (afschrijven) aan.

  5

  Buitengebruik

  Een actief, waarop je het veld Datum buiten gebruik hebt ingevuld. Dit hoeft niet te betekenen dat het actief verkocht is.

 3. Open de eigenschappen van een actief.

  Profit toont rechtsboven de status.

 4. Ga naar het tabblad: Financieel.

  Profit toont de belangrijkste financiële gegevens van het actief.

 5. Ga naar het tabblad: Fiscale termijnen.

  Profit toont de berekende afschrijvingen gedurende de volledige looptijd van het actief. Gejournaliseerde termijnen zijn aangevinkt in de kolom Gejournaliseerd en hebben een groene achtergrond. De niet-gejournaliseerde termijnen zijn niet aangevinkt en hebben een witte achtergrond.

  Als een actief willekeurig wordt afgeschreven, zijn de termijnen altijd jaartermijnen, Profit boekt deze in de laatste periode.

  Je kunt alleen de eigenschappen van een regel op dit tabblad openen als het actief dat willekeurig wordt afgeschreven.

Activa van een activagroep raadplegen

Profit toont per activagroep alle gekoppelde activa.

Alle activa van activagroep raadplegen:

 1. Ga naar: Financieel / Vaste activa / Activagroep.
 2. Open de eigenschappen van de Activagroep Machines.
 3. Ga naar het tabblad: Activa.

  Profit toont alle activa van de activagroep.

Activa van een medewerker raadplegen

Een actief kan aan een medewerker gekoppeld zijn via de eigenschappen van het actief, omdat de medewerker verantwoordelijk is voor het actief. Profit toont per medewerker alle gekoppelde activa.

Actief raadplegen via medewerker:

 1. Ga naar: HRM / Medewerker / Medewerker.
 2. Open de eigenschappen van de medewerker.
 3. Ga naar het tabblad: Bedrijfseigendom.

  Profit toont alle activa van de medewerker.

Activa stamkaart raadplegen

De activa stamkaart is een rapport met de belangrijkste gegevens van een actief.

Activa stamkaart raadplegen:

 1. Ga naar: Financieel / Uitvoer / Rapport.
 2. Open het rapport: Activa stamkaart (Profit).
 3. Je kunt de activakaart ook afdrukken op de volgende manier:
  1. Ga naar: Financieel / Vaste activa / Actief.
  2. Open de eigenschappen van het actief.
  3. Klik op de actie: Afdrukken activakaart.
 4. Filter op activacode.

  Fin_Actief raadplegen (40) - filter

 5. Raadpleeg de gewenste pagina.

Aanschaffingsstaat raadplegen

De aanschaffingsstaat is een overzicht van alle activa met de aanschafwaarde, boekwaarde, investeringen en desinvesteringen, vervangingsreserve en subsidies.

Weergave raadplegen

 1. Ga naar:
  • Financieel / Vaste activa / Overzicht / Fiscale aanschaffingsstaat
  • Financieel / Vaste activa / Overzicht / Commerciële aanschaffingsstaat.
 2. Stel het filter in.

  Laat je de waarden in het filter leeg, dan krijg je een overzicht t/m het huidige jaar en de huidige periode.

 3. Klik op: Voltooien.

Rapport raadplegen

 1. Ga naar: Financieel / Uitvoer / Rapport.
 2. Open het rapport:
  • Aanschaffingsstaat fiscaal (Profit)
  • Aanschaffingsstaat fiscaal per groep (Profit)
 3. Stel het filter in.

  Laat je de waarden in het filter leeg, dan krijg je een overzicht t/m het huidige jaar en de huidige periode.

 4. Klik op: Voltooien.

Direct naar

 1. Vaste Activa
 2. Vaste activa inrichten
 3. Nieuw actief
 4. Activacode wijzigen
 5. Actief raadplegen
 6. Vaste activa afschrijven
 7. Journaliseren vaste activa
 8. Actief verkopen of afvoeren
 9. Verzekering
 10. Actief verwijderen

Process

Mutatie Gegevens

Work area

Financieel