Arbeidsverhouding en dienstverband (meerdere gelijktijdige contracten)

Na het toevoegen van een (neven)dienstverband legt Profit de gegevens automatisch op het juiste niveau vast. Per medewerker heeft elk dienstverband een uniek dienstverbandnummer.

Inhoud

Beschrijving

Als een arbeidsverhouding meerdere dienstverbanden bevat, zal Profit automatisch een bepaald dienstverband aanwijzen als hoofddienstverband. Meestal zal Profit het eerste dienstverband aanwijzen als hoofddienstverband. Het hoofddienstverband is van belang in de loonberekening, omdat bepaalde gegevens alleen binnen het hoofddienstverband worden berekend. Je kunt een ander dienstverband als hoofddienstverband aanwijzen.

Profit geeft elk dienstverband een apart nummer inkomstenverhouding.

Nabetalingscontract

Voor een nabetaling na uitdiensttreding (dus na het beƫindigen van de laatste arbeidsverhouding) kun je een nabetalingscontract toevoegen. Bij het toevoegen van het nabetalingscontract selecteer je het dienstverband waarop dit betrekking heeft. Als de medewerker nog een lopende arbeidsverhouding heeft, kun je geen nabetalingscontract toevoegen. In die situatie boek je het bedrag op een van de lopende dienstbetrekkingen.

Door het toevoegen van een nabetalingscontract ontstaan een nieuwe arbeidsverhouding, dienstverband en contract voor de duur van het nabetalingscontract. Ook ontstaat er een nieuwe instantieregel Belastingdienst.

Gegevensverzameling

In de gegevensverzamelingen met contract informatie kun je het veld Type dienstverband toevoegen:

  • Bij een medewerker met een Nevendienstverband bevat dit veld voor beide dienstverbanden (hoofd- en neven) de waarde Nevendienstverband.
  • Bij een medewerker met een subdienstverband bevat dit veld voor beide dienstverbanden (hoofd- en sub) de waarde Subdienstverband.
  • Subdienstverbanden krijgen altijd voorrang op nevendienstverbanden.

Werkwijze