Workflow dossier raadplegen

Je kunt een weergave maken van dossieritems waarin je zelf bepaalt welke gegevens je wilt zien. Je kunt hier bijvoorbeeld tonen welke gebruiker een dossieritem heeft afgehandeld en op welk moment.

ls een dossieritem aangemaakt op basis van een profiel, dan wordt voortaan ook het gebruikte profiel gelogd. Hiervoor is in de gegevensverzamelingen van dossieritems het functieveld Aangemaakt met profiel beschikbaar. Dit functieveld toont de naam van het profiel.

Workflow dossier raadplegen:

 1. Ga naar: CRM / Dossier / Dossier.
 2. Voeg een weergave toe:
  1. Vraag de werkbalk Weergaven op met Ctrl+Shift+K, als deze niet getoond wordt.
  2. Ga naar: Weergaven / Nieuwe weergave....

 3. Voeg de velden Workflow afgerond en Workflow gebruiker verlaten toe aan de velden in de gegevensverzameling.

  Beide velden staan onder Dossieritem / Workflowgegevens.

 4. Klik op: Volgende als je nog een filter toe wilt voegen.
 5. Klik op: Voltooien.

Zie ook:

Direct naar

 1. Workflow
 2. Geen ervaring? Begin met Workflow inrichten in vogelvlucht!
 3. Sturing van workflows
 4. Workflow bouwen
 5. Workflow onderhouden
 6. Logging publiceren workflow