Invulformulier koppelen aan workflow

Als aan een dossieritem een invulformulier is gekoppeld, dan worden in de eigenschappen van het dossieritem in het part Algemeen alle velden van dat invulformulier toegevoegd met de waarde zoals die door de bezoeker is ingevuld. Je kunt deze gegevens niet aanpassen.

Je moet eerst het invulformulier aanmaken.

Invulformulier koppelen aan workflow:

 1. Ga naar: CRM / Dossier / Inrichting / Type dossieritem.
 2. Open de eigenschappen van het type dossieritem.
 3. Ga naar het tabblad: Algemeen.
 4. Controleer of Beschikbaar voor invulformulieren is aangevinkt.

  Als dit niet zo is, vink je het veld aan.

 5. Ga naar het tabblad: Workflows.
 6. Open de eigenschappen van de workflow.
 7. Sleep de speciale actie Verwerken persoonsgegevens invulformulier in de workflow.
 8. Pas de eigenschappen aan.
 9. Klik op: Concept publiceren.

Zie ook

Direct naar

 1. Invulformulieren
 2. Invulformulier inrichten
 3. Invulformulier toevoegen
 4. Ingevulde formulieren raadplegen
 5. Filteren op invulformulieren
 6. Matchen persoon / organisatie
 7. Anonieme deelnemer direct inschrijven voor cursus
 8. Default website raadplegen voor gebruiker bij meerdere sites
 9. Ingevulde invulformulieren verwijderen