Meetstaat met factuurvoorstel inrichten

Als je de meetstaat met factuurvoorstel wilt gebruiken moet je dit eerst inrichten.

In België heet een meetstaat 'vorderingsstaat'.

Zie ook:

Inhoud

Autoriseren

Autoriseer de menukeuzes en acties.

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Autorisatie tool.
 2. Filter en autoriseer de menukeuzes voor Meetstaat en Factuurvoorstel :
  • Projecten / Voorcalculatie / Meetstaat.
  • Projecten / Facturering / Factuurvoorstel.
  • En de importopties: Projecten / Beheer / Import Project / Meetstaat en Meetstaat (mutatie).
 3. Filter op meetstaat en autoriseer de acties bij: Project / Voorcalculatie / Meetstaat / Acties.
 4. Filter op factuurvoorstel en autoriseer de acties. Ook die bij: Facturering algemeen / Verkoopfactuur / Acties / Aanmaken factuur (factuurvoorstel).

Zie ook:

Integratiesoort toevoegen

Doordat je een integratiesoort aan de factuurvoorstellen instelt, moet je een eigen teller aanmaken voor je meetstaten en factuurvoorstellen (Factuurvoorstelnummer). (Autonummering is niet meer mogelijk). (Profit 3)

 1. Voeg een nieuwe teller toe via Algemeen / Inrichting / Nummerinstellingen / Tellers, Nieuw.

  Maak deze per administratie, gebaseerd op: Verkoopfactuur.

 2. Voeg een dagboek toe via Financieel / Grootboek / Dagboek, Nieuw.

  Dit dagboek dient alleen om de teller aan de integratiesoort te koppelen. Het dagboek wordt niet gebruikt om te journaliseren. Factuurvoorstellen worden niet gejournaliseerd. Selecteer bij Soort dagboek de optie Verkoop.

 3. Voeg een nieuwe integratiesoort toe via Algemeen / Inrichting / Integratie-instellingen / Integratiesoort, Nieuw.
  1. Selecteer de juiste administratie.
  2. Selecteer Factuurvoorstel bij Integratiesoort.
  3. Selecteer bij Dagboek een verkoopdagboek.
  4. Selecteer een Dagboek crediteuren. Eventueel dezelfde als hierboven.
  5. Klik op: Voltooien.

Zie ook:

Kosten en eventueel Eenheid toevoegen

De meetstaatregels komen vaak overeen met de bestekpostregels van een bestek of inschrijfstaat, die is opgesteld door de opdrachtgever. Dus niet met de items die je zelf gebruikt.

Voeg daarom eerst kostencodes en eventueel eenheden toe. In het voorbeeld van de aanleg van de weg heb je bijvoorbeeld in de voorcalculatie al kosten als Grond afgraven met eenheid Kuub, maar in de meetstaat wil je dan een itemcode Weg aanleg met eenheid Kilometer.

Zie ook:

Boekingslay-out wijzigen

Je kunt in je eigen versie van de standaard boekingslay-out velden toevoegen.

Het gaat om de boekingslay-outs: Factuurvoorstel (Profit).

Bij de bouw-activering, als je ook gebruik maakt van de meetstaat, gaat het ook om de boekingslay-outs Meetstaat (Profit) en Factuurvoorstel met meetstaat (Profit). In de meetstaat boekingslay-out voeg je bijvoorbeeld ook het veld Aantal te factureren, Bedrag te factureren en/of Bevat gekoppelde voorcalculatieregels toe. In de relevante Bouw-boekingslay-outs zijn de bedragen/prijzen inclusief btw al opgenomen.

Boekingslay-out instellen:

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Boekingslay-out.
 2. Open de boekingslay-out.
 3. Voeg velden toe.
 4. Ga naar het tabblad: Algemene instellingen. Dit doe je alleen bij de factuurvoorstel-boekingslay-outs.

 5. Vink Overnemen volledig gefactureerde regels als je wilt dat de regels die al volledig gefactureerd zijn uit de meetstaat, ook in het factuurvoorstel worden opgenomen.
 6. Vink Nulregels niet overnemen naar factuurvoorstel voor de meetstaat bij de bouw, aan als je niet wilt dat Profit nulregels overneemt naar het factuurvoorstel. Het gaat dan om:
  • Meetstaatregels van het type bedrag, waarvan het 'voortgang bedrag' gelijk is aan het 'bedrag gefactureerd'.
  • Meetstaatregels van het type aantal, waarvan het 'voortgang aantal' gelijk is aan het 'aantal gefactureerd'.
  • Meetstaatregels waarin de prijs van de meetstaatregel gelijk is aan 0.
 7. Klik op: Opslaan en sluiten.

Zie ook:

Optioneel

Een aantal onderdelen zijn standaard ingericht. Deze kun je aanpassen.

Rapport

Er zijn verschillende standaard rapporten:

 • Factuurvoorstel (Profit)

  Pro_Meetstaat met factuurvoorstel maken - Factuurvoorstel verstrekken

 • Factuurvoorstel gedetailleerd (Profit)
 • Meetstaat (Profit)

  Pro_Meetstaat met factuurvoorstel inrichten - Optioneel (1b)

 • Vorderingsstaat (Profit)

  Deze hanteert de Belgische term.

  Pro_Meetstaat met factuurvoorstel maken - Factuurvoorstel verstrekken (20)

Het rapport dat je standaard wilt gebruiken voor het factuurvoorstel koppel je op hoog niveau in het verkooprelatieprofiel, tabblad Rapport factuur.

Je kunt een afwijkend rapport koppelen in een project, tabblad Verstrekking. Daar kun je ook de contactpersoon voor het factuurvoorstel instellen.

Het rapport dat voor de uiteindelijke factuur wordt gebruikt, is de projectfactuur. Ook dat kun je afwijkend instellen in de projecteigenschappen.

Berichtsjabloon

Profit bevat twee berichtsjabloon van het type factuurvoorstel: Factuurvoorstel (Profit) en Vorderingsstaat (Profit). Hiermee kun je een factuurvoorstel aan je verkooprelatie voorleggen voor accordering.

Een kopie hiervan kun je naar eigen inzicht wijzigen. Bijvoorbeeld door de zin 'We verzoeken jullie dit factuurvoorstel te accorderen' toe te voegen.

Het berichtsjabloon dat je standaard wilt gebruiken koppel je in het verkooprelatieprofiel, tabblad Berichtsjabloon factuur.

Contactpersoon:

Het factuurvoorstel wordt standaard verstrekt aan de contactpersoon die is ingesteld in het tabblad Algemeen van de verkooprelatie, tenzij je in tabblad Digitaal speciaal voor factuurvoorstel een andere contactpersoon met gegegevens hebt ingesteld.

Afwijkend op de verkooprelatie kun je ook in het project, tabblad Verstrekking nog een ander Contact factuurvoorstel instellen.

InSite en OutSite inrichten voor meetstaat en factuurvoorstel

De meetstaat is ook zichtbaar te maken in InSite en OutSite.

Meetstaat in InSite inrichten

Aan InSite worden de meetstaatregels toegevoegd.

Hiervoor is het sjabloon: Meetstaatregels per project.

Daarnaast beschik je over de velden Rapport factuurvoorstel (tabblad Rapport) en Contact factuurvoorstel (tabblad Contactgegevens) via de project-sjablonen.

Zie ook:

 • Type pagina activeren

OutSite inrichten

Een factuurvoorstel kun je tonen in OutSite. Het wordt zichtbaar in OutSite als het voorstel is niet geblokkeerd is, verstrekt is en in het dossier opgeslagen.

In het factuurvoorstel op OutSite is ook het pagina-onderdeel Bijlagevoorbeeld beschikbaar.

De volgende sjablonen worden meegeleverd:

 • Factuurvoorstellen (overzicht), klikken op een regel opent onderstaand sjabloon.
 • Factuurvoorstelregels

Direct naar

 1. Meetstaat met factuurvoorstel maken (Bouw)