Abonnement beëindigen

Je kunt abonnementen als geheel of alleen een abonnementsregel ervan beëindigen. Daarbij kun je er via crediteren voor zorgen dat een voortijdig beëindigd abonnement naar rato wordt terugbetaald. Ook kun je abonnementsfacturen crediteren, bijvoorbeeld om een fout te corrigeren.

Inhoud

Beschrijving

Je kunt abonnementen als geheel of slechts een regel ervan beëindigen. Een beëindigd abonnement of een beëindigde abonnementsregel kun je ook crediteren. Bijvoorbeeld omdat een verkooprelatie een jaarabonnement halverwege het jaar stopzet maar al wel het hele jaar vooruitbetaald heeft.

Je kunt er ook voor zorgen dat er na het beëindigen van het abonnement juist geen facturen (creditfacturen en/of nulfacturen) meer worden gegenereerd.

Tenslotte kun je in Profit ook bestaande abonnementsfacturen crediteren. Dit gebruik je bijvoorbeeld om een factuur van een abonnement die een periode te vroeg is ingegaan te crediteren. Crediteren van een factuur leidt niet tot het aanpassen van gegevens van het abonnement. Dit crediteren maakt van de foutieve factuur een creditnota.

Abonnement beëindigen en niet meer factureren

Je kunt een abonnement beëindigen en ervoor zorgen dat Profit het abonnement nooit meer meeneemt in de facturering. Dit gebruik je bijvoorbeeld als je in een al gefactureerd abonnement de laatste abonnementsregels beëindigd hebt en er is geen creditering nodig.

Als je het veld Niet factureren aanzet, vult Profit zelf geen einddatum voor het abonnement of de regels in. Dit moet je zelf doen. Neem het veld eventueel op in de weergave van de abonnementen.

Let op:

Als je Niet factureren in een abonnement aanzet kun je het niet meer uitzetten. Het abonnement kun je daarna dus nooit meer factureren of crediteren. Wel kun je het abonnement kopiëren en in het nieuwe abonnement het veld uitzetten. De historie van het abonnement is dan wel verloren gegaan (werkelijke begindatum, dossier).

Abonnement beëindigen en niet meer factureren (ook niet crediteren):

 1. Ga naar: Abonnementen / Abonnement / Abonnement.
 2. Open de eigenschappen van het abonnement.
 3. Ga naar het tabblad: Extra.
 4. Selecteer een waarde bij Einddatum abonnement. Profit vult deze datum ook in bij de abonnementsregels, tenzij daar al een eerdere datum is ingevuld.
 5. Selecteer een waarde bij Reden beëindiging.
 6. Vink Niet factureren aan om ervoor te zorgen dat het abonnement niet meer verschijnt tussen de (automatisch gegenereerde) facturen.
 7. Klik op: Opslaan en sluiten.

Abonnement opschorten/pauzeren

Als je een abonnement wilt pauzeren kun je de huidige abonnementsregels beëindigen.

Voeg daarna nieuwe regels toe aan het abonnement.

Vul bij Factureren vanaf de datum in voor het moment dat het abonnement opnieuw ingaat.

Pas ook de Begindatum factuurcyclus in de kop van het abonnement aan naar de datum waarop het abonnement weer ingaat.

Abonnement beëindigen en crediteren

Je kunt abonnementen als geheel of slechts een regel ervan beëindigen. Een beëindigd abonnement of een beëindigde abonnementsregel kun je ook crediteren. Bijvoorbeeld omdat een verkooprelatie een jaarabonnement halverwege het jaar stopzet maar al wel het hele jaar vooruitbetaald heeft.

Crediteren

Als je een abonnement of abonnementsregel wilt beëindigen vul je handmatig de einddatum in. Als je ook wilt crediteren omdat de klant recht heeft op restitutie, dan geef je aan vanaf wanneer je wilt crediteren. Profit bepaalt dan automatisch het te crediteren bedrag. De creditering kan alleen op de laatst gefactureerde cyclus betrekking hebben. Je kunt dus geen creditnota genereren over meerdere cyclusperioden.

Je doet dit dus voornamelijk bij jaarabonnementen, e.d. waarbij de verkooprelatie een groot bedrag vooruit betaald heeft.

Voorwaarde voor het kunnen crediteren van een abonnement/-sregel is dat het al eerder gefactureerd is (de datum bij Crediteren vanaf moet voor de datum bij Gefactureerd t/m liggen).

De benodigde velden zijn opgenomen in de Profit-boekingslay-out. Het kan zijn dat je de velden (Abonnement crediteren en Crediteren vanaf) eerst moet toevoegen aan de eigen boekingslay-out. Het veld Abonnement crediteren voeg je dan ook toe in de regel, eventueel met een ander label.

Je kunt een abonnement of abonnementsregel maar één keer crediteren.

Abonnement of abonnementsregel beëindigen:

 1. Ga naar: Abonnementen / Abonnement / Abonnement.
 2. Open de eigenschappen van het abonnement.
 3. Ga naar het tabblad: Extra als je het abonnement als geheel wilt beëindigen.
  1. Selecteer een waarde bij Einddatum abonnement. Profit vult deze datum ook in bij de abonnementsregels, tenzij daar al een eerdere datum is ingevuld.
  2. Selecteer een waarde bij Reden beëindiging.
  3. Vink Abonnement crediteren aan als je hierna een creditfactuur wilt versturen voor het bedrag dat de verkooprelatie al voldaan heeft, maar niet meer verschuldigd is.
  4. Vink Verkoop crediteren aan als je ook de verkoop wilt crediteren. Dit geldt alleen voor artikelen met als artikeltype Abonnementsartikel met aanschaf waar een Itemcode verkoop aan gekoppeld is. Denk aan eenmalige administratiekosten bij het afsluiten van een abonnement. Profit bepaalt het bedrag, als je geen afwijkend bedrag in de regel invult, op basis van de aanschafdatum in de regel.
  5. Niet factureren laat je uit. Hierdoor kun je namelijk de creditering ook niet factureren.

   Profit vult in de regel de relevante gegevens in de regels als je de gegevens in de kop hebt ingevuld. De einddatum abonnement vult Profit ook in de regel in.

   In de regel zal Profit bij Crediteren vanaf de begindatum van de vorige factuurcyclus van het abonnement invullen. Als de vorige factuur van 1 september is, zal standaard het hele bedrag vanaf 1 september gecrediteerd worden. Als je slechts een deel wilt crediteren, moet je dit handmatig invullen via de datum bij Crediteren vanaf.

 4. Vul in de regel een Einddatum in als je alleen de regel wilt beëindigen.
 5. Vink in de regel Regel crediteren aan als je alleen een regel wilt crediteren.

  (In de boekingslay-out is dit het veld Abonnement crediteren dat als afwijkende omschrijving 'Regel crediteren' heeft. Als je dit veld aanvinkt kun je het veld Crediteren vanaf wijzigen.

 6. Vul in de regel bij Crediteren vanaf handmatig de datum in vanaf welke je wilt crediteren. Dit doe je in iedere regel die je naar rato wilt crediteren.
 7. Klik op: Opslaan en sluiten.

Abonnement of abonnementsregel crediteren:

 1. Ga naar: Abonnementen / Abonnement / Crediteren.
 2. Vul de Factuurdatum in.
 3. Klik op: Volgende
 4. Vink de te crediteren abonnementen aan.
 5. Klik op: Voltooien

Creditfactuur van gecrediteerd abonnement raadplegen:

 1. Ga naar: Abonnementen / Facturering / Facturen.
 2. Open de eigenschappen van de creditfactuur.
 3. Klik op: Meer actiesAfdrukvoorbeeld.

Je ziet nu dat het abonnement naar rato is gecrediteerd, namelijk vanaf vandaag t/m het einde van het huidige jaar. Het bedrag kan variëren, afhankelijk van het aantal maanden dat gecrediteerd wordt.

Zie ook

Direct naar

 1. Abonnementen
 2. Abonnementen toevoegen
 3. Prijzen bij abonnementen
 4. Abonnementen factureren
 5. Abonnementsfacturen journaliseren
 6. Abonnement beëindigen
 7. Abonnementen in InSite
 8. Abonnementsrapporten en -analyses raadplegen