thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Prijzen bij abonnementen

Bij het toevoegen van het abonnementsartikel heb je daar een verkoopprijs aan gekoppeld. Deze prijs kun je in een later stadium nog wijzigen, bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse prijswijzigingen gebaseerd op het inflatiecijfer.

Je voegt eenvoudig een nieuwe verkoopprijs toe aan een abonnementsartikel.

Om de nieuwe prijs in de bestaande abonnementen te tonen, moet je deze abonnementen herwaarderen.

In principe zijn de prijzen exclusief btw. Je kunt in Profit Abonnementen ook werken met prijzen inclusief btw.

Inhoud

Nieuwe verkoopprijs abonnementsartikel

Je kunt een nieuwe verkoopprijs aan een abonnementsartikel toevoegen.

Deze nieuwe prijs geldt automatisch bij het factureren, voor alle nieuwe abonnementen waarin je het abonnementsartikel opneemt of in nieuwe abonnementsregels. In bestaande abonnementen waarin het artikel al met de oude prijs is opgenomen, blijft de oude prijs zichtbaar. Om daar de nieuwe prijs te tonen, moet je het abonnement herwaarderen.

Profit neemt de nieuwe artikelprijs op in de basisprijslijst waarin de eerste verkoopprijs (die je bij het toevoegen van het abonnementsartikel hebt ingevuld) al is opgenomen. Je geeft daarbij aan per wanneer de nieuwe verkoopprijs moet gelden. De huidige prijs blijft geldig tot de begindatum van de nieuwe prijs.

Nieuwe verkoopprijs abonnementsartikel:

 1. Ga naar: 
  • Abonnementen / Abonnement / Verkoopprijs.
  • Uren/declaraties / Abonnement / Artikel / Eigenschappen artikel / Actie (F8) Prijs/korting.
 2. Klik op: Nieuw
 3. Selecteer een waarde bij: Type item.
 4. Selecteer het abonnementsartikel bij Itemcode.

  Als je werkt met Uren/declaraties zijn Type item en Itemcode al ingevuld.

 5. Klik op: Volgende
 6. Vink Prijs via berekening aan als je een berekende prijs wilt hanteren.

  Profit bepaalt de nieuwe verkoopprijs dan op het moment dat je een nieuwe mutatie invoert. De prijs wordt bepaald op basis van een percentage bovenop een grondslag. Je moet nu één van de volgende velden invullen:

  1. Vul een percentage in voor de berekening van de nieuwe verkoopprijs. Je kunt een positief of een negatief percentage invullen.
  2. Selecteer een grondslag voor de berekening van de verkoopprijs.
  3. Selecteer de soort afronding die je voor de nieuwe verkoopprijs wilt hanteren.
 7. Vul bij Begindatum de datum in vanaf wanneer de (nieuwe) prijs geldig moet zijn.
 8. Vink Staffelprijs aan als je voor dit artikel staffelprijzen wilt toevoegen. Je kunt dit veld niet aanvinken als je het veld Prijs via berekening hebt aangevinkt.

  Als je werkt met Uren/declaraties is de Staffelprijs niet beschikbaar.

 9. Klik op: Voltooien
 10. Als je de nieuw prijs wilt doorvoeren in bestaande abonnementen, moet je deze herwaarderen.

Zie ook:

Abonnement herwaarderen na prijswijziging

Je kunt de waarde van het abonnement herwaarderen, dit wil zeggen dat je Profit de waarde laat herberekenen vanaf een bepaalde peildatum.

Dit doe je bijvoorbeeld als je prijzen van abonnementsartikelen hebt gewijzigd.

Als voor een regel geldt dat ook een verkoopbedrag wordt gefactureerd neemt Profit dit verkoopbedrag niet mee in de abonnementswaarde. Dit veld geeft dus alleen het bedrag weer dat Profit volgens de cyclus factureert, inclusief de eventueel te factureren periode voorafgaand aan de eerste volledige cyclus.

Let op: 

Op deze actie is actie-autorisatie van toepassing.

Abonnement herwaarderen:

 1. Ga naar: Abonnementen / Abonnement / Abonnement.
 2. Selecteer de abonnementen.
 3. Klik op de actie: Abonnementen herwaarderen.
 4. Vul een waarde in bij Peildatum.

  Profit berekent de abonnementswaarde vanaf de ingevoerde Peildatum. Als de nieuwe prijzen met ingang van 1 oktober ingaan, herwaardeer je de abonnementen ook per 1 oktober.

 5. Klik op: Voltooien

Afwijkende prijzen abonnementsregels collectief wijzigen

Je kunt de afwijkende prijzen in de regels van de abonnementen en samenstellingen collectief wijzigen.

De collectieve wijzigingen verwerkt Profit direct. Voorheen afwijkende gegevens, zullen na het wijzigen gelijk zijn getrokken. Je kunt dit niet ongedaan maken. Wel kun je een nieuwe wijzigingsactie uitvoeren. Ook kan het handig zijn om eerst een overzicht af te drukken met de afwijkende gegevens die je gaat wijzigen.

Met deze functies wijzig je afwijkende artikelprijzen in bestaande abonnementen. Hiermee wijzig je niet de standaard prijzen van de artikelen zelf.

Je kunt de prijzen collectief wijzigen met een percentage, een vast bedrag of door de prijs over te nemen van een standaard prijs. Je kunt slechts één van deze velden invullen.

Collectief wijzigen prijzen abonnementsregels:

 1. Ga naar: 
  • Abonnementen / Beheer / Collectief wijzigen / Prijzen abonnementsregels.
  • Abonnementen / Beheer / Collectief wijzigen / Prijzen samenstellingsregels.
  • Uren/declaraties / Beheer / Collectief wijzigen / Prijzen abonnementsregels.
 2. Selecteer de abonnementen die je wilt wijzigen.
 3. Klik op de actie: Afwijkende prijzen wijzigen.
  • Vul een waarde in bij Percentage als je de prijzen via een percentage wilt verhogen of verlagen. Om de prijzen te verlagen geef je het percentage in met een minteken. Als je bijvoorbeeld de prijzen met 10 % wilt verhogen, vul je in dit veld 10 in.
  • Vul een waarde in bij Vast bedrag als je de prijzen met een bedrag wilt verhogen of verlagen. Om de prijzen te verlagen geef je het bedrag in met een minteken. Als je bijvoorbeeld de prijzen met € 2 wilt verhogen, vul je in dit veld 2 in.
  • Selecteer Overnemen van artikel als je de prijzen in de abonnementen wilt overnemen van de standaard prijzen van de artikelen. Je geeft dus aan dat je geen afwijkende prijzen meer wilt hanteren maar dat voortaan de standaard prijs geldt.
 4. Selecteer een waarde bij Afronding als je wilt afronden en je wijzigt met een percentage of vast bedrag.
 5. Klik op: Voltooien

Zie ook

Direct naar

 1. Abonnementen
 2. Abonnementen toevoegen
 3. Prijzen bij abonnementen
 4. Abonnementen factureren
 5. Abonnementsfacturen journaliseren
 6. Abonnement beëindigen
 7. Abonnementen in InSite
 8. Abonnementsrapporten en -analyses raadplegen

Process

Abonnement

Work area

Abonnementen