Vooraf ingevulde aangifte IB

Met de Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA) vul je automatisch diverse gegevens in de aangifte inkomstenbelasting in. Deze gegevens, zoals het loon en de WOZ-waarde van het huis van de cliënt, zijn namelijk al bekend bij de Belastingdienst. Door het automatisch overnemen van gegevens uit de VIA gaat het vullen van de aangifte inkomstenbelasting sneller en is het minder foutgevoelig.

Beschrijving

Voor de aangifte inkomstenbelasting kun je in Profit diverse gegevens ophalen die al bekend zijn bij de Belastingdienst. Dit doe je met de Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA). Met de VIA vul je een deel van de aangifte automatisch in.

Voordelen:

  • De aangifte is eenvoudig in te vullen, het is meer controleren van VIA-gegevens.
  • Meer tijd voor advies aan de cliënt op basis van de aangifte.
  • Kwaliteitsverbetering van de aangifte.
  • De aangifte kan door de Belastingdienst makkelijker gecontroleerd worden.

De VIA's van 2023 zijn bij de Belastingdienst vanaf 1 maart 2024 beschikbaar. Vanaf 1 maart 2024 kun je de VIA-berichten in Profit ophalen.

Proces VIA

FD = Fiscaal Dienstverlener. De 'witte' processtappen zijn niet beschreven als losse procedure, voor deze stappen doe je niets in Profit.

Video

Voorbereiding

Werkwijze

Zie ook