Vooraf ingevulde aangifte IB

Met de Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA) vul je automatisch diverse gegevens in de aangifte inkomstenbelasting in. Deze gegevens, zoals het loon en de WOZ-waarde van het huis van de cliënt, zijn namelijk al bekend bij de Belastingdienst. Door het automatisch overnemen van gegevens uit de VIA gaat het vullen van de aangifte inkomstenbelasting sneller en is het minder foutgevoelig.

Beschrijving

Voor de aangifte inkomstenbelasting kun je in Profit diverse gegevens ophalen die al bekend zijn bij de Belastingdienst. Dit doe je met de Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA). Met de VIA vul je een deel van de aangifte automatisch in.

Voordelen:

 • De aangifte is eenvoudig in te vullen, het is meer controleren van VIA-gegevens.
 • Meer tijd voor advies aan de cliënt op basis van de aangifte.
 • Kwaliteitsverbetering van de aangifte.
 • De aangifte kan door de Belastingdienst makkelijker gecontroleerd worden.

De VIA's van 2022 zijn bij de Belastingdienst vanaf 1 maart 2023 beschikbaar. Vanaf 1 maart 2023 kun je de VIA-berichten in Profit ophalen.

Proces VIA

FD = Fiscaal Dienstverlener. De 'witte' processtappen zijn niet beschreven als losse procedure, voor deze stappen doe je niets in Profit.

Wijzigingen VIA 2022

Jaarlijks wijzigt de Belastingdienst de aanlevering van de VIA. Er worden nieuwe specificaties toegevoegd, bestaande specificaties uitgebreid en er vervallen velden.

In de VIA 2022 is het volgende veld toegevoegd:

 • Identificatie leverancier overige inkomsten als row
  Dit nummer kan zijn: een loonheffingsnummer, BSN, RSIN of Fi-nummer.

Het veld WOZ-gemeentenaam eigen woning, tweede woning, overige onroerende zaak is gewijzigd in WOZ-plaatsnaam.
Dit veld kan nu worden gevuld met maximaal 80 karakters.

In de VIA 2022 zijn de volgende velden vervallen

 • Toegepaste levensloopverlofkorting tegenwoordige arbeid
 • Toegepaste levensloopverlofkorting vroegere arbeid
 • Bankrekeningnummer
 • Loonheffingennummer overige inkomsten als resultaat uit overige werkzaamheden

Wijzigingen VIA 2022

Voorbereiding

Werkwijze

Zie ook