Toestand VIA-machtigingsaanvraag controleren

De Belastingdienst accordeert de machtigingsaanvragen. Niet elke aanvraag leidt automatisch tot een succesvolle registratie bij Digipoort. Er mag bijvoorbeeld maar één machtigingsaanvraag per cliënt per jaar zijn.

Elke keer dat via de communicatieservice berichten worden verzonden aan en ontvangen van Digipoort, worden wijzigingen voor de machtigingen bijgewerkt. Een succesvolle aanvraag zorgt ervoor dat de toestand van de machtiging wijzigt van Geen naar In behandeling. Je kunt de toestand van de aanwezige VIA-machtigingen controleren.

Toestand machtiging actualiseren/bijwerken:

 1. Ga naar: Algemeen / Communicatieservice / Verzenden en ontvangen.
 2. Ga naar: Algemeen / Communicatieservice / Berichten verwerken.

Handmatig controleren per machtiging:

 1. Ga naar: Fiscaal / Inkomstenbelasting / Cliënt IB.
 2. Open de eigenschappen van de cliënt.
 3. Ga naar het tabblad: Machtigingen.

  Je ziet nu een weergave met de toestand van de machtigingen. Als een machtigingsaanvraag is afgekeurd dan staat in de kolom Informatie de reden van afkeuring.

  Het kan gebeuren dat er geen reden van afkeuring staat in de kolom Informatie. Ga dan in de eigenschappen van de cliënt naar het tabblad Berichten en controleer of er een foutmelding staat bij het bericht van de VIA-machtiging.

  Meer informatie:

  Als de machtiging succesvol is geregistreerd stuurt de Belastingdienst een brief naar de belastingplichtige. Hierin staat dat door jou, de fiscaal dienstverlener, een machtiging is aangevraagd en een code waarmee de aangevraagde machtiging geactiveerd moet worden. Als de cliënt akkoord is moet hij de brief doorsturen naar jou (de fiscaal dienstverlener). Een machtiging is In behandeling tot de code uit de brief is geactiveerd.

Mogelijke procesacties:

Je kunt VIA-machtigingen aanvragen, intrekken en activeren. Per proces beschik je over verschillende procesacties.

Meldingen:

De VIA kan om verschillende redenen afgekeurd worden. Twee meldingen (waarbij de technische foutcode altijd 4125 is) komen alleen voor bij het ophalen van de VIA:

 • VOS 240 -> Het maximaal aantal retry pogingen is bereikt. Proces beëindigd
 • VOS 400 -> Er is een technische fout in de VIA Opvraag Service van Digipoort opgetreden. Probeer het later opnieuw of neem contact op met de beheerder van Digipoort. <contactgegevens>

Beide foutmeldingen kunnen zich voordoen door één van onderstaande oorzaken:

 • Er is helemaal geen VIA beschikbaar voor Digipoort om op te halen.
 • Het maximum aantal ophaalpogingen is bereikt.
 • De aanvraag heeft de maximale tijd in de wachtrij gestaan.
 • Het proces is beëindigd / Technische fout (bij Digipoort of de Belastingdienst).

Neem altijd eerst contact op met de Belastingdienst / Logius om te achterhalen waardoor de foutmelding is veroorzaakt. Als het vervolgens nodig is, neem dan contact op met Support.

Direct naar

 1. Vooraf ingevulde aangifte IB
 2. Vooraf ingevulde aangifte IB inrichten
 3. VIA-machtiging aanvragen
 4. VIA-machtiging genereren en versturen
 5. Toestand VIA-machtigingsaanvraag controleren
 6. Machtigingscode registreren
 7. Activering genereren en versturen
 8. Ophalen VIA-gegevens
 9. Overnemen VIA naar aangifte