Aanvragen voor de VIA-machtiging genereren en versturen

Je vraagt de machtigingen aan per cliënt, per jaar, per aangiftesoort. Als je de machtigingen collectief of per cliënt hebt aangevraagd, moet je daarna nog het elektronisch bericht aanmaken. Vervolgens kun je de aanvragen digitaal verzenden.

Let op:

Omdat het genereren van machtigingen verloopt via het bestaande proces Aanmaken elektronisch bericht, zal dit proces langer bezig zijn. Hierdoor kunnen aangiften later verstuurd gaan worden dan verwacht. We raden je aan om de machtigingen op een rustig moment óf gefaseerd (per becon of per cliëntengroep) te genereren.

Genereren en versturen aanvragen:

 1. Ga naar: Fiscaal / Algemeen / Aanmaken elektronisch bericht.
 2. Klik op: Voltooien.

  Bij deze actie worden alle toegestane machtigingen aangevraagd, je kunt hier geen selecties meer maken.

  Profit controleert nu of er wijzigingen gedaan zijn in de eigenschappen van de cliënt.

  Als het aanmaken van het bericht goed gaat krijgt de machtiging, afhankelijk van het proces, de procesactie Bericht klaargezet voor verzending (bij aanmaken). Als dit proces fout gaat krijgt de machtiging, afhankelijk van het proces, de procesactie Fout bij verzenden aanvraag. Deze procesactie is alleen handmatig te herstellen door in de weergave van communicatieberichten het desbetreffende bericht op te zoeken en vervolgens te kiezen voor de actie Herstellen berichtstatus.

 3. Ga naar: Algemeen / Communicatieservice / Verzenden en ontvangen.

  De machtigingen worden nu verstuurd naar Digipoort. Waar ze vervolgens geregistreerd worden.

  Als het verzenden van het bericht goed gaat krijgt de machtiging, afhankelijk van het proces, de procesactie Bericht verzonden. Dit houdt in dat het bericht succesvol is verstuurd. Vervolgens controleert de communicatieservice wat de interne status van de machtiging is bij Digipoort. Pas als de status van het bericht bij Digipoort 'Opvoeren machtigingsclaim gelukt' of 'Toevoegen abonnement gelukt' heeft gekregen zal de procesactie Proces succesvol voltooid worden.

 4. Klik op: Sluiten.

  Je ziet nu een weergave met de toestand van de machtigingen. Als een machtigingsaanvraag is afgekeurd dan staat in de kolom Informatie de reden van de afkeuring.

  Als de machtiging succesvol is geregistreerd stuurt de Belastingdienst een brief naar de belastingplichtige. Hierin staat dat door jou, de fiscaal dienstverlener, een machtiging is aangevraagd en een code waarmee de aangevraagde machtiging geactiveerd moet worden. Als de cliënt akkoord is moet hij de brief doorsturen naar jou (de fiscaal dienstverlener). Een machtiging is In behandeling tot de code uit de brief is geactiveerd.

Direct naar

 1. Vooraf ingevulde aangifte IB
 2. Vooraf ingevulde aangifte IB inrichten
 3. VIA-machtiging aanvragen
 4. VIA-machtiging genereren en versturen
 5. Toestand VIA-machtigingsaanvraag controleren
 6. Machtigingscode registreren
 7. Activering genereren en versturen
 8. Ophalen VIA-gegevens
 9. Overnemen VIA naar aangifte