Machtigingscode registreren

Als de machtiging succesvol is geregistreerd stuurt de Belastingdienst een brief naar de belastingplichtige. In deze brief staat dat de fiscaal dienstverlener een machtiging heeft aangevraagd en ook een code waarmee de machtiging geactiveerd moet worden. Als de cliënt akkoord is met de machtigingsaanvraag stuurt hij de brief met de machtigingscode door naar de fiscaal dienstverlener.

Je registreert de machtigingscode in Profit om de machtiging te activeren. Je moet de machtigingscode binnen 8 weken, nadat de Belastingdienst de machtigingsbrief verstuurd heeft, in Profit registreren. Profit verifieert of de ingevoerde code een juiste machtigingscode is. Profit verifieert niet of de ingevoerde code ook juist is voor de opgegeven machtiging. Deze verificatie gebeurt tijdens het activeren van de VIA-machtiging bij Digipoort. De termijn van 8 weken om de machtiging te activeren geldt vanaf het moment dat de machtiging in behandeling gaat; dus niet als de aanvraag in de wachtrij staat. Een machtiging is in behandeling tot de code uit de brief is geactiveerd.

Je vult de machtigingscode in de eigenschappen van de cliënt in. Dit kan zowel in InSite als in Profit.

Inhoud

Machtingscode inscannen met QR-code

De machtigingsbrief die de cliënt ontvangt bevat naast de activeringscode ook een QR-code. De QR-code bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Dienst (VIA_2020)
 • idVertegenwoordigde (123456789)
 • idGemachtigde (00000003123456780000)
 • activatieToken (385-ABE-355)

Op basis van deze gegevens is het mogelijk te bepalen bij welke cliënt, voor welk jaar en voor welke machtigingssoort de activatietoken geplaatst moet worden.

Probeer eerst een QR-code in te scannen met behulp van je mobiele telefoon. Zorg er in dit geval wel voor dat je telefoon aan je computer gekoppeld is (d.m.v. een USB-kabel). Het scannen van de QR-code met de QR-app op je mobiele telefoon werkt niet bij alle typen smartphones.

Lukt het niet om de codes met je smartphone in te scannen? Maak dan gebruik van een QR-codescanner (handscanner). Er zijn geen restricties voor de QR-codescanner. Elke scanner kan gebruikt worden.

Machtigingscodes inscannen:

 1. Ga naar: Fiscaal / Algemeen / Inscannen codes / Inlezen machtigingscode.
 2. Scan de QR-Code.
 3. Klik op: Voltooien.

  Je kunt nu direct de volgende code scannen.

Na het invullen van de machtigingscode(s) maak je het elektronisch bericht aan en verstuur je het bericht.

Genereren en versturen:

 1. Ga naar: Fiscaal / Algemeen / Aanmaken elektronisch bericht.
 2. Klik op: Voltooien.

  Bij deze actie worden alle toegestane machtigingen aangevraagd, je kunt hier geen selecties meer maken.

  Profit controleert nu of er wijzigingen gedaan zijn in de eigenschappen van de cliënt.

 3. Ga naar: Algemeen / Communicatieservice / Verzenden en ontvangen.

  De machtigingen worden nu verstuurd naar Digipoort, waar ze vervolgens geregistreerd worden.

  Als het verzenden van het bericht goed gaat krijgt de machtiging, afhankelijk van het proces, de procesactie Bericht verzonden. Dit houdt in dat het bericht succesvol is verstuurd. Vervolgens controleert de communicatieservice wat de interne status van de machtiging is bij Digipoort. Pas als de status van het bericht bij Digipoort 'Opvoeren machtigingsclaim gelukt' of 'Toevoegen abonnement gelukt' heeft gekregen zal de procesactie Proces succesvol voltooid worden.

 4. Klik op: Sluiten.

Melding na inscannen

Het is mogelijk dat je na het inscannen van de VIA-machtiging de melding krijgt dat de code niet voldoet. Dit ligt aan de instellingen van de QR-codescanner.

Als de QR-code begint met een E of een A (of een andere klinker) waar een trema voor staat, dan leest de QR-codescanner dit als Ë of Ä. De oorzaak ligt in de instellingen van de scanner en niet in Profit. Je kunt dit ook controleren in Word. Mocht de code gescand worden met een trema, probeer dan eerst een andere output (andere taal). Je kunt de scanner bijvoorbeeld instellen op de Keyboard Emulatie Verenigde Staten (Internationaal) in plaats van Verenigde Staten.

Ook als je een verlopen machtiging scant verschijnt een melding.

Machtingscode bij cliënt invullen

Je kunt de machtigingscode zowel in InSite als in Profit invullen in de eigenschappen van de cliënt.

VIA-machtigingscode registreren in InSite:

 1. Open de site.
 2. Ga naar: Cliënt IB.
 3. Open de eigenschappen van de cliënt.
 4. Selecteer het juiste belastingjaar (als dit nog niet is ingesteld).
 5. Klik op: Aanpassen.
 6. Vul onder Fiscaal de Machtigingscode in HOOFDLETTERS in!

  Als je de machtigingscode niet in hoofdletters invult keurt Digipoort de code af.

 7. Klik op: Aanpassen.

VIA-machtigingscode registreren in Profit:

 1. Ga naar: Fiscaal / Inkomstenbelasting / Cliënt IB.
 2. Open de eigenschappen van de cliënt.
 3. Ga naar het tabblad: Machtigingen.
 4. Open de eigenschappen van de Vooraf Ingevulde Aangifte waarvan je de machtigingscode wilt registreren.
 5. Vul de Machtigingscode in.
 6. Klik op: Opslaan en sluiten.

Na het invullen van de machtigingscode(s) maak je het elektronisch bericht aan en verstuur je het bericht.

Genereren en versturen:

 1. Ga naar: Fiscaal / Algemeen / Aanmaken elektronisch bericht.
 2. Klik op: Voltooien.

  Bij deze actie worden alle toegestane machtigingen aangevraagd, je kunt hier geen selecties meer maken.

  Profit controleert nu of er wijzigingen gedaan zijn in de eigenschappen van de cliënt.

 3. Ga naar: Algemeen / Communicatieservice / Verzenden en ontvangen.

  De machtigingen worden nu verstuurd naar Digipoort, waar ze vervolgens geregistreerd worden.

  Als het verzenden van het bericht goed gaat krijgt de machtiging, afhankelijk van het proces, de procesactie Bericht verzonden. Dit houdt in dat het bericht succesvol is verstuurd. Vervolgens controleert de communicatieservice wat de interne status van de machtiging is bij Digipoort. Pas als de status van het bericht bij Digipoort 'Opvoeren machtigingsclaim gelukt' of 'Toevoegen abonnement gelukt' heeft gekregen zal de procesactie Proces succesvol voltooid worden.

 4. Klik op: Sluiten.

Machtigingscode registreren via externe portal

Als je gebruikmaakt van een externe portal kun je via de UpdateConnector de machtigingscode registreren. De cliënt kan zelf de code invullen op de externe portal. De portal roept vervolgens de UpdateConnector aan waarmee de machtigingscode in Profit wordt geregistreerd.

Meer informatie:

Machtigingscode toevoegen (UpdateConnector)

Na het invullen van de machtigingscode(s) maak je het elektronisch bericht aan en verstuur je het bericht.

Genereren en versturen:

 1. Ga naar: Fiscaal / Algemeen / Aanmaken elektronisch bericht.
 2. Klik op: Voltooien.

  Bij deze actie worden alle toegestane machtigingen aangevraagd, je kunt hier geen selecties meer maken.

  Profit controleert nu of er wijzigingen gedaan zijn in de eigenschappen van de cliënt.

 3. Ga naar: Algemeen / Communicatieservice / Verzenden en ontvangen.

  De machtigingen worden nu verstuurd naar Digipoort, waar ze vervolgens geregistreerd worden.

  Als het verzenden van het bericht goed gaat krijgt de machtiging, afhankelijk van het proces, de procesactie Bericht verzonden. Dit houdt in dat het bericht succesvol is verstuurd. Vervolgens controleert de communicatieservice wat de interne status van de machtiging is bij Digipoort. Pas als de status van het bericht bij Digipoort 'Opvoeren machtigingsclaim gelukt' of 'Toevoegen abonnement gelukt' heeft gekregen zal de procesactie Proces succesvol voltooid worden.

 4. Klik op: Sluiten.

Activering genereren en versturen

Zodra je de machtigingscode in InSite of Profit geregistreerd hebt, genereert Profit automatisch een activeringsbericht. Dit activeringsbericht stuur je via Verzenden en ontvangen naar Digipoort, waar het activeringsbericht wordt geverifieerd. Digipoort verifieert of de code uit het activeringsbericht juist is voor de opgegeven machtiging.

Als deze stap succesvol is voltooid, is de VIA-machtiging actief. Dit betekent dat je vervolgens het verzoek kan doen om de Vooraf Ingevulde Aangifte van deze cliënt op te halen.

Als een machtiging geactiveerd wordt krijgt deze initieel de procesactie 300: Activeren – Bericht gereed om aan te maken. Als het aanmaken van het elektronische bericht fout gaat krijgt de machtiging de procesactie 301: Activeren – Fout bij aanmaken bericht. Deze procesactie probeert Profit automatisch te herstellen door het bericht opnieuw aan te maken met de eerstvolgende keer Aanmaken elektronisch bericht.

Zie ook:

Ophalen VIA-gegevens

Direct naar

 1. Vooraf ingevulde aangifte IB
 2. Vooraf ingevulde aangifte IB inrichten
 3. VIA-machtiging aanvragen
 4. VIA-machtiging genereren en versturen
 5. Toestand VIA-machtigingsaanvraag controleren
 6. Machtigingscode registreren
 7. Activering genereren en versturen
 8. Ophalen VIA-gegevens
 9. Overnemen VIA naar aangifte