VIA-machtiging aanvragen

Voordat je VIA's kunt ophalen en inlezen is het van belang dat je de VIA-machtigingen registreert bij Digipoort. Je kunt de VIA van een cliënt alleen inlezen als je beschikt over een actieve VIA-machtiging. Een VIA-machtiging geldt voor één cliënt voor één belastingjaar. Jij, de fiscaal dienstverlener, vraagt deze machtiging via Profit aan bij Digipoort. Bij Digipoort wordt de machtiging geregistreerd en is het ook mogelijk om de toestand van de machtiging op te halen.

Je kunt de machtigingen collectief aanvragen óf per cliënt. Als je de machtiging in Profit niet (op tijd) activeert, moet je de machtiging opnieuw aanvragen.

Als een machtiging aangevraagd wordt krijgt deze initieel de procesactie ’100: Aanvragen – Bericht gereed om aan te maken’. Als het aanmaken van het elektronische bericht fout gaat krijgt de machtiging de procesactie ’101: Aanvragen – Fout bij aanmaken bericht’. Deze procesactie probeert Profit automatisch te herstellen door het bericht opnieuw aan te maken met de eerstvolgende keer ‘Aanmaken elektronisch bericht’.

Je kunt de machtigingen ook aanvragen bij het toevoegen van een cliënt.

De VIA wordt aangevraagd op basis van het KvK-nummer in het certificaat, niet op basis van het Becon. Het heeft dus geen consequenties wanneer na het aanvragen van een machtiging de cliënt wordt overgeheveld naar een andere Becon. De machtiging blijft actief.

Inhoud

Machtigingen collectief aanvragen

Je kunt machtigingen collectief aanvragen of per cliënt.

Machtigingen collectief aanvragen:

 1. Ga naar: Fiscaal / Inkomstenbelasting / Machtigingen / Aanvragen machtiging.
 2. Selecteer de soort machtiging.

  Je kunt ook meerdere machtigingen selecteren.

 3. Klik op: Volgende.
 4. Selecteer de cliënten.

  Met Ctrl+A kun je alle cliënten in één keer selecteren.

  Je krijgt nu de melding dat de berichten voor de machtigingen zullen worden aangemaakt.

 5. Klik op: Ja.

  Je ziet nu een terugkoppelscherm van de aangevraagde machtigingen. In dit scherm zie je het resultaat, de procesactie na het aanvragen en de toestand van de aanvragen. Hierdoor heb je inzicht in de gevolgen van het uitvoeren van stap 5.

 6. Klik op: Voltooien.

  Je kunt nu het elektronisch bericht voor de machtigingen maken.

Machtigingen per cliënt aanvragen

Je kunt voor één cliënt (meerdere) machtigingen aanvragen.

Machtigingen per cliënt aanvragen:

 1. Ga naar: Fiscaal / Inkomstenbelasting / Cliënt IB.
 2. Open de eigenschappen van de cliënt.
 3. Klik op: ActiesMachtigingen aanvragen.
 4. Selecteer de soort machtiging.

  Je kunt ook meerdere soorten machtigingen selecteren.

  Je krijgt nu de melding dat de berichten voor de machtigingen zullen worden aangemaakt.

 5. Klik op: Ja.

  Je ziet nu een terugkoppelscherm van de aangevraagde machtigingen. In dit scherm zie je het resultaat, de procesactie na het aanvragen en de toestand van de aanvragen. Hierdoor heb je inzicht in de gevolgen van het uitvoeren van stap 5.

 6. Klik op: Voltooien.

  Je herhaalt dit voor alle cliënten.

  Je kunt nu het elektronisch bericht voor de machtigingen maken.

Machtigingen overleden cliënt aanvragen

De Belastingdienst verstrekt geen VIA-gegevens van een overleden cliënt. Het aanvragen van een VIA-machtiging voor het jaar van overlijden is wel mogelijk als je deze los aanvraagt. Bij het uitwerken van de aangifte zullen de VIA-gegevens dan echter niet kunnen worden opgehaald, omdat deze niet verstrekt zijn door de Belastingdienst. Dit probleem is bij de Belastingdienst bekend maar hier hebben ze op korte termijn geen oplossing voor.

Let op:

Als de VIA-machtiging wordt aangevraagd in de periode tussen overlijden van de cliënt en het registreren van dit overlijden bij de Belastingdienst, zullen er nog wel VIA-gegevens voor dat belastingjaar worden verstrekt vanuit de Belastingdienst.

VIA-machtiging opnieuw aanvragen

Als de klant de machtiging niet (op tijd) activeert, moet je de machtiging opnieuw aanvragen.

Machtiging opnieuw aanvragen:

 1. Ga naar: Fiscaal / Inkomstenbelasting / Cliënt IB.
 2. Open de eigenschappen van de cliënt.
 3. Ga naar het tabblad: Machtigingen.
 4. Open de eigenschappen van de VIA-regel.
 5. Verwijder de VIA-machtigingscode.
 6. Klik op: Opslaan en sluiten.
 7. Ga naar: Acties / Machtigingen aanvragen.
 8. Selecteer de soort machtiging VIA.
 9. Klik op: Volgende.
 10. Klik op: Ja.
 11. Klik op: Voltooien.

Direct naar

 1. Vooraf ingevulde aangifte IB
 2. Vooraf ingevulde aangifte IB inrichten
 3. VIA-machtiging aanvragen
 4. VIA-machtiging genereren en versturen
 5. Toestand VIA-machtigingsaanvraag controleren
 6. Machtigingscode registreren
 7. Activering genereren en versturen
 8. Ophalen VIA-gegevens
 9. Overnemen VIA naar aangifte