Ophalen VIA-gegevens

Als je beschikt over een actieve VIA-machtiging, kun je bij het uitwerken van de aangifte de VIA inlezen. Zodra bij een cliënt de VIA-machtiging actief is, komt in de cockpit automatisch de actie VIA ophalen beschikbaar. Pas als je akkoord gaat met de Vooraf Ingevulde Aangifte worden de gegevens overgenomen. De gegevens die in de VIA zijn opgenomen worden verwerkt en opgeslagen in de database van Profit.

Je kunt de VIA meerdere keren ophalen bij de Belastingdienst. Het komt regelmatig voor dat de Belastingdienst nieuwe gegevens heeft ontvangen en op basis daarvan een nieuwe VIA samenstelt. De VIA-gegevensset wordt gedurende 2 jaar opnieuw opgebouwd (en ververst) en kan steeds opnieuw worden ingelezen. Bij het opnieuw ophalen van de VIA worden alle bestaande VIA-gegevens overschreven. Je krijgt hiervan een melding. Vervolgens kan de standaardprocedure voor het overnemen van de VIA-gegevens naar de aangifte weer in gang gezet worden.

Tip:

Doordat de gegevens worden overschreven heb je geen inzicht in de verschillen tussen de vorige VIA en de nieuwe VIA. We raden je daarom aan om - voordat je de VIA opnieuw ophaalt - eerst het rapport van de VIA te openen en af te drukken. Vervolgens haal je de VIA opnieuw op en druk je het rapport nogmaals af. Nu kun je de twee rapporten met elkaar vergelijken.

Het is niet mogelijk om de VIA-berichten voor al je cliënten in één keer op te halen. Je haalt de VIA op als je de aangifte van de cliënt gaat uitwerken. Het is mogelijk dat er onvolledige gegevens in de VIA zitten. In dit geval heeft de Belastingdienst niet meer informatie over deze post dan wat er in de VIA wordt aangeleverd.

Voorbeeld:

Stel, een cliënt heeft buitenlandse bezittingen. De Belastingdienst heeft doorgekregen dat er een buitenlandse spaarrekening is, maar weet het saldo van deze rekening niet. In dit geval zie je in de VIA wel de gegevens van de buitenlandse spaarrekening, maar niet het saldo van de rekening. De belastingplichtige weet nu dat de Belastingdienst op de hoogte is van het bezit en dat het gegeven aangevuld moet worden.

Gegevens in de VIA kunnen vooringevuld of voorgekwalificeerd zijn. Het verschil tussen deze twee is dat van een voorgekwalificeerd gegeven bekend is wat het is, terwijl dat van een vooringevuld gegeven nog bepaald moet worden. In verband hiermee wordt altijd het Product ID en het watermerk toegevoegd van de VIA die is opgehaald.

Voorbeeld:

In de meeste VIA's worden gegevens over de eigen woning aangeleverd. De eerste keer dat de woning in de VIA is opgenomen zijn deze gegevens vooringevuld. Van deze woning is namelijk nog niet bekend hoe dit in de aangifte overgenomen moet worden. De woning kan zowel in BOX 1 als in BOX 3 worden geplaatst.

Als de woning vervolgens overgenomen wordt naar BOX 1 van de aangifte, neemt de Belastingdienst dit automatisch mee in de VIA van het volgende jaar. In de VIA van het volgende jaar is de woning dan voorgekwalificeerd. Dat houdt in dat in het VIA-bestand bij de woning staat aangegeven dat het een BOX 1 woning is.

Ophalen VIA-gegevens:

 1. Open Fiscaal InSite.
 2. Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord.
 3. Klik op: IB.
 4. Open de cockpit van de cliënt waarvoor je de VIA wilt ophalen.
 5. Klik op: VIA ophalen.

  Zodra bij een cliënt de VIA-machtiging actief is, komt deze actieknop automatisch beschikbaar in de cockpit van de cliënt.

  Met deze actie wordt alleen de VIA van de geselecteerde cliënt opgehaald. Wil je ook de VIA van de partner ophalen? Switch dan naar de partner en voer daar dezelfde actie uit.

  Na het ophalen van de VIA kun je de gegevens uit de VIA doorzetten naar de aangifte.

Direct naar

 1. Vooraf ingevulde aangifte IB
 2. Vooraf ingevulde aangifte IB inrichten
 3. VIA-machtiging aanvragen
 4. VIA-machtiging genereren en versturen
 5. Toestand VIA-machtigingsaanvraag controleren
 6. Machtigingscode registreren
 7. Activering genereren en versturen
 8. Ophalen VIA-gegevens
 9. Overnemen VIA naar aangifte