Bankmutaties en kasmutaties afletteren

Tijdens het importeren van een bankmutatiebestand, of na het handmatig toevoegen van bankmutaties of kasmutaties lettert SB zo veel mogelijk openstaande posten automatisch af.

Afletteren betekent het koppelen van een bankmutatie aan:

 • Een Openstaande post van een niet (volledig) betaalde verkoopfactuur of inkoopfactuur. Deze wordt hiermee als betaald gemarkeerd.
 • Een Grootboekrekening, wanneer de opbrengsten of kosten niet te maken hebben met een verkoopfactuur of inkoopfactuur. Je lettert deze bankmutatie dan af als Overige ontvangst of Overige uitgave.
 • Een Vooruitontvangst of Vooruitbetaling, wanneer jij al geld hebt ontvangen of betaald, maar de bijbehorende verkoopfactuur of inkoopfactuur nog niet in je administratie hebt staan.

SB gebruikt voor het automatisch afletteren de volgende gegevens van een bank- of kasmutatie:

 • Bedrag.
 • Tegenrekening (bankrekeningnummer van de klant of crediteur).
 • Factuurnummer in de omschrijving.
 • Referentie in de omschrijving.
 • Eigen bankrekeningnummer (voor overboekingen tussen eigen bank/spaarrekeningen en betalingen van of ontvangsten op de g-rekening).

Hiernaast maken wij gebruik van Afletterregels om nog meer bankmutaties automatisch af te kunnen letteren, bijvoorbeeld op transactiecode. Veel van deze afletterregels leveren wij standaard mee, maar je kunt deze ook zelf toevoegen.

Na het automatisch afletteren blijft misschien een aantal bank- of kasmutaties over die je handmatig moet afletteren, omdat wij op basis van de beschikbare informatie geen juiste beslissing kunnen nemen.

Let op!

Het is mogelijk om de bankmutaties op twee manieren af te letteren: collectief of één voor één. Stel daarom eerst in je administratie in welke vorm je wilt gebruiken.

 • Collectief: alle niet verwerkte bankmutaties staan in een tabel die je regel voor regel snel kunt afhandelen.
 • Één voor één: iedere mutatie staat afzonderlijk in een scherm met de mogelijkheid om deze af te letteren of over te slaan. Deze functie toont na het verwerken automatisch de volgende bankmutatie.
 • Klik hier voor meer informatie over het instellen van de werkwijze.

Handmatig afletteren:

 1. Ga naar Bankmutaties afletteren of Kasmutaties afletteren.

Start de rondleiding.Bijzondere situaties

Vraagposten.

Betalingen onderweg verwerken.

Te weinig ontvangen bedrag handmatig verwerken.

Te weinig betaald bedrag handmatig verwerken.

Bijschrijving van Payment Service Provider verwerken.

Openstaande post (debiteur) met Openstaande post (crediteur) verrekenen.

Mutaties tussen bankrekeningen en kassen verwerken.

Overboekingen van en naar Betaal-en spaarrekeningen (ING).

Renteboeking op Betaal- en spaarrekeningen (ING).